Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Hiperekojen Lezyon Nedir

Hiperekojen Lezyon Nedir, Radyoloji raporlarında çokça karşılaşılan hiperekojen nedir? Herhangi bir nedenle tetkik yaptıranlar çokça eline aldıklarında bu sonucu okuyarak merak edebiliyorlar. Raporu doktora gösterene kadar onu araştırmaya başlayabilirler. Tıbbi bir terim olan Lezyon bir dokunun patolojik bir sebepten dolayı paralanmas...

Benign Lezyon

Benign Lezyon, Benign, kelime anlamı olarak iyi huylu, selim anlamlarına gelmektedir. Tıp litaratüründe dokular arasındaki lezyonlar, kist ve tümörler kötü huylu değilse benign olarak adlandırılırlar. Kadınlarda benign lezyonlar en çok meme çevresinde ve memede görülür. Yaş, hormonsal değişiklikler, yağ nekrozu, süt bezlerinde tıkanma ya da ...

Hiperintens Lezyon Nedir

Hiperintens Lezyon Nedir: Multipl skleroz MS, santral sinir sisteminin en çok görülen inflamatuar demyelinizan hastalığı olarak bilinen. Hastalığının tespitinde MRG ve BOS bulguları olma ihtimali vardır. MRG'deki lezyonlara göre doğrudan MS tanısı koymak da hiç doğru bir şey değildir. T2A'da 9 ya da daha çok hiperintens lezyon olması MS raha...

Hipoekoik Solid Lezyon

Hipoekoik solid lezyon, tiroit ve meme hastalıklarında sıkça karşılaşılmaktadır. Daha çok yetişkinlerde görülen tiroit nodül rahatsızlığı her yaştan şahıslarda görülebilir. Kimi zaman çocuklarda bile “hipoekoik solid lezyon” neticesine varılabilir. Bu rahatsızlığın esas nedeni, normalde tiroit bezinde olmaması gereken şişlik ve lekelerin olm...

Böbrekte Hipodens Lezyon Nedir

Böbrekte hipodens lezyon nedir, kelime anlamı olarak böbrekte oluşan doku bozukluğudur. Böbrekte hipodens lezyon ultrason ya da MR ile bulunabilir. Daha anlaşılır şekliyle böbrekte görülen lekedir. Bu durum hastanın doku bozukluğunun düşük olduğu anlamına gelir. Bu hastalık vücudun herhangi bir yerinde de görülebilir. Ama genelde görüldüğü y...

Karaciğerde Hipodens Lezyon

Karaciğerde Hipodens Lezyon, Doku bozukluğu yoğunluğunun dokuya oranla daha düşük olması anlamına gelen hipodens lezyon, dokunun zarar görmesi ve tahrip olması durumunda ortaya çıkar. Vücudun herhangi bir kısmında ortaya çıkabilen hipodens lezyon doku bozukluğunun düşük olduğu ifade eder ve genellikle karaciğer, dalak ve beyin de ortaya çıka...

Hipoekoik Lezyon

Hipoekoik Lezyon, Çoğunlukla halk arasında hastalığın olduğu yerlerde doku bozukluğu olarak bilinmektedir. Tıp alanında Uzman hekimler tarafından yapılan test ve MR sonunda anlaşılmaktadır. Halk arasında doku bozukluğu olarak bilinen fakat tıp alanında hipoekoik lezyon olarak ismi verilen doku bozukluğudur. Yapılan çok çeşitli testler sonras...

Fokal Lezyon Nedir

Fokal Lezyon Nedir, Doku bozulması ya da lezyon organizmada genelde hastalık ya da travmadan ötürü tahrip olmuş anormal herhangi bir dokuya verilen genel addır. Örneğin; omurilikte bulunan bir fokal lezyondan beyinden bu bölgelere doğru gelen sinir uyarılarında bir etki yaratarak bacaklarda bir uyuşukluk hissi ve idrar yapma problemlerine se...

Beyinde Lezyon

Beyinde lezyon: Beyin lezyonu, beyindeki normal olmayan doku yerlerine verilen isimdir. Herhangi bir test ya da muayene yapılana kadar meydana gelen anormal durumlarına da beyin lezyonları adı verilir. Beyin lezyonları açık lezyon ve kapalı lezyon olarak ikiye ayrılırlarAçık beyin le...

Lezyon Hastalığı

Lezyon hastalığı; Lezyon genel anlam olarak belirli bir rahatsızlığa bağlı olarak oluşan doku bozukluğudur. Lezyonlar hastalığın habercisi olup vücudun herhangi bir yerinde görülebilirler. Herhangi bir doku bozukluğu tespit edildiğinde ise hemen lezyon tanısı koyulmaz gerekli tahliller yapıldıktan sonra bu karara varılır. Lezyon, herhangi bi...

Hipodens Lezyon

Hipodens Lezyon: Hastaya MR ya da ultrason yolu ile bakıldıktan sonra karaciğerde hipodens lezyon sonucuna ulaşılır. Hipoens lezyon bu tıb bir terimdir. Daha kolay anlaşılır haliyle karaciğerde leke görülmesi halidir. Hipodens lezyon nedir. Lezyon tıbbi bir terim olup kelime manası doku da oluşan bozukluğudur. Hipodens ise dokuya göre...

Nodüler Lezyon

Nodüler lezyon, içi dolu kitle anlamına gelmektedir. Belirli hastalıkların sebep olmuş olduğu vücutta gelişen değişikliklerdir. Bu değişikliklerin boyları yaklaşık olarak 1 cm'den 6 cm'ye kadar değişebilen doku büyümelerine denilmektedir. Yuvarla ya da oval biçimde oluşum göstermektedir. Normal hava olan ac parankimi sayesinde çevrelenen ve ...

Hipodens Kistik Lezyon

Hipodens Kistik Lezyon, öncelikle buradaki terimleri açıklamakla başlayabiliriz. Lezyon denilen şeyi aslında doku bozukluğu olarak tanımlayabiliriz. Lezyon, vücutta hastalık ya da travmadan dolayı kaynaklanan anormal ve tahrip olmuş dokudur. Hipodens ise lezyon yoğunluğunun dokuya göre düşük olması durumudur. Yani buradan hastanın doku bozuk...

Rahimde Lezyon

Rahimde lezyon, Rahim bölgesinde lezyonların oluşma nedeni herhangi bir etkenden dolayı bu bölgede oluşan doku bozukluklarından kaynaklanır. Düzensiz hücre çoğalmasından meydana gelir. Rahim ağzı kanserlerinde lezyonlar çok büyük rol oynamaktadır. Rahimde oluşan lezyon ne kadar erken teşhis edilirse kanser riskinin azalması o kadar düşük olu...

Kitle Lezyonu Nedir

Kitle Lezyonu Nedir, insanlarda bazı hastalıklardan kaynaklı olarak vücudunda meydana gelen değişimlere lezyon ismi verilmektedir. Kitle lezyonu çoğunlukla kişiye uygulanan testler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kitle lezyonu genellikle apse ya da tümör şeklinde ortaya çıkan kitlelere denilmektedir. Ayrıca vücutta bulundukları yere bağlı olar...

Karaciğerde Nodüler Lezyon Nedir

Karaciğerde nodüler lezyon nedir, pek çok kişide bazı sebeplerden dolayı karaciğerde nodüler lezyon oluşumu görülebilmektedir. Bu lezyonların büyük bir kısmı iyi huylu olup hayati tehlike oluşturmazlar. Ancak karaciğerdeki nodüler lezyonların bazıları daha şiddetli belirtilere sebep olmakta ve kısa bir süre içinde, uygun bir tedavi yönt...

Karaciğerde Lezyon

Karaciğerde lezyon; Birçok insanda çeşitli sebeplerden dolayı karaciğer lezyon oluşumu görülebilmektedir. Oluşan bu lezyonların birçoğu iyi huylu olup, hayati bir tehdit içermez. Ancak bazı karaciğer lezyonları daha şiddetli belirtilere yol açabilir ve kısa süre içerisinde uygun bir tedavi ile ortadan kaldırılması gerekir. Bulantı, kanama ve...

Kitlesel Lezyon

Kitlesel Lezyon, doku üzerinde meydana gelen kitle şeklindeki yapı bozulması olarak tanımlanabilir. Lezyon biyolojik anla içerisinde kullanılsa da en çok tıp alanında ele alınmaktadır. Kitlesel lezyonlar bir hastalığın belirleyicisi olarak ya da bir hastalıktan sonra vücut içerisinde ortaya çıkan kitleler şeklinde oluşmaktadır. Vücut ...

Tümöral Lezyon Nedir

Tümöral Lezyon Nedir, kemik tümörleri ve tümöral lezyonlar, tanı ve tedavi güçlüğü ile karşılaşılan bir durumdur. Anatomik yerleşimleri ve kökenleri belirgin farklılıklar gösterir. Kas ve iskelet sisteminde herhangi bir bölgeye yerleşip kemik, kıkırdak, fibröz doku, kemik iliği, lenfoid doku, sinir ve kan damarları olmak üzere herhangi bir d...

Böbrekte Lezyon

Böbrekte Lezyon, Basit böbrek kistleri en çok karşımıza çıkan ve iyi huylu böbrek kitleleridir. Hemen hemen her yaşta görülebilir. Sadece doğumdan 20 yaşına kadar nadir görülmektedir. Böbrek kistleri genellikle tek böbrekte ve tek böbrek lezyonu olarak karşımıza çıkabilir. Bazı durumlarda çift taraflı ve birçok sayıda olanları da...

Solid Lezyon

Solid Lezyon, etrafı kist duvarı adı verilen dokular ile çevrili olan, normal dokulardan daha farklı içi sıvı ile dolu kitlelere verilen isimdir. Bu sıvı farklı dokular ile çevrelendiği gibi sıvı alışverişi de engellenirse ortaya çıkan oluşuma kist adı verilir. Solid kelime anlamı olarak, katı ve içi dolu anlamındadır....

Diş Etinde Lezyon

Diş etinde lezyon, Dişleri çevreleyen dokularda görülen patolojik değişiklikler "lezyon" olarak isimlendirilir. Dişlerdeki iltihaplar, travma ya da gelişim sırasındaki deformasyonlar sebebiyle lezyonlar oluşabilmektedir. İltihaba bağlı diş eti lezyonları en sık görülen lezyonlardır. Dişlerde yer alan kanallar vasıtasıyla oluşan lezyon s...

İntraepitelyal Lezyon

İntraepitelyal Lezyon, intraepitelyal lezyon ifadesine pap smear test sonuçlarında rastlanılır. İntraepitelyal lezyon rahim kanseri öncesinde olabilecek anormal hücrelerin varlığını gösterir. Test sonuçlarına göre intraepitelyal lezyon LSIL ifadesi düşük derece, intraepitelyal lezyon HSIL ise yüksek derecede olabilen lezyonların ifade e...

Memede Lezyon

Memede lezyon, kanser çok korkulan bir hastalık olduğundan dolayı, memede lezyon denildiğinde akla hemen meme kanseri gelmektedir. Ayrıca memede bir kitle hisseden hastaların hemen kanser endişesine kapıldığını görüyoruz. Ancak bu korku gereksizdir, çünkü kadınlarda iyi huylu meme hastalıkları ve buna bağlı olarak şiddetli ağrıla...

Beyinde Nodüler Lezyon

Beyin Nodüler Lezyon, beyin hastalıkları içerisinde yer alır. İnsan beyninde bulunan anormal doku kısımlarına beyin lezyonu ismi verilir. Anormal durumda oluşan beyin lezyonları test veya muayene ile anlaşılır. Beyin lezyonu açık lezyon ve kapalı lezyon olarak iki kısma ayrılır. Açık beyin lezyonları herhangi bir kaza sonucu meydana gelirken...

Beyinde Kistik Lezyon Nedir

Beyinde Kistik Lezyon Nedir, karşılaşılan hastalıklar arasında yer alır. İnsan beyninde omuriliğin etrafında bir zar bulunur. Zar mikroskopla bakıldığı zaman örümcek ağına benzer. Bu sebepten ismi araknoid olarak adlandırılır. Omurilik sıvısını içerisinde barındıran kistler bulunur. Beyin ve omurilik zarları ayrı ayrıdır. Bu zarların sıvı il...

Pankreasta Lezyon

Pankreasta Lezyon, Pankreas yaklaşık 15 cm uzunluğunda karında mide arkasında bulunan bir organdır. Pankreas baş, gövde ve kuyruk olmak üzere üç kısma ayrılır. Pankreas başı sağ karında on iki parmak bağırsağına bitişik bulunmaktadır, kuyruk sol karın içinde, bütünü ise baş ve kuyruk arasında bulunmaktadır.Pank...

Kistik Lezyon

Kistik Lezyon, Genel olarak iç tarafı sıvı ile dolu olan kapsül ya da kesecik şeklinde tanımlanmış olan dokuda meydana gelen bozukluktur. Yüzleri aşkı farklı cinslerde kistik lezyon çeşitleri var olmaktadır. Ciltte, ciğerlerde, beyinde ve gözlerde meydana gelebilir.Kistik Lezyon Belirtileri Nelerdir?...

Lezyon Çeşitleri

Lezyon Çeşitleri, Lezyon bir çeşit doku bozukluğudur. Organizmada genellikle hastalık veya travma sebebiyle tahrip olmuş anormal doku bozukluklarına lezyon denir. Lezyon gözle görülen deride olabileceği gibi gözle göremediğimiz iç organlarımızda da oluşabilir. Omurilikte bir lezyon oluştuğunda beyinden bu kısma gelen sinir uyarılarını e...

Polipoid Lezyon

Polipoid lezyon, Geniz ve sinüs yolundaki bölgelerde mukus zarının iltihaplanması halinde oluşabilen oluşumlar burun polipleri olarak bilinir. Tıp dilinde ise nazal polip şeklinde ifade edilen burun polipleri, burun ile sinüs boşlukları arasında dolması ile olabilen kötü huylu olmayan oluşumlara denir. Bu kötü huylu olmayan yani iyi huylu ol...

Yumurtalık Kistik Lezyon Nedir

Yumurtalık Kistik Lezyon nedir, İster genç ister yaşlı olsun birçok kadının sıklıkla başına gelen ve yaşadığı korkulardan biri yumurtalıklarda meydana gelen kistik lezyonlardır. Hemen hemen her kadının hayatının belirli dönemlerinde yumurtalıklarda Kistik lezyon görülebilmektedir. Çoğu zaman tedavi bile gerektirmeyen bu kistik lezyonlar gene...

Memede Solid Lezyon

Memede Solid Lezyon; Solid lezyon vücudun herhangi bir yerinde oluşan kitlelerin içlerinin tamamen hücre dolu olması, dokular arasında boşluk kalmaması ile oluşan kistlere verilen addır. Memede solid lezyon varlığı, sıklıkla memede ağrı ve ele kitle gelmesi şikâyetleri ile başvuran hastaların ultrasonografik ve mamagrofik incelemelerinin yap...

Akciğerde Lezyon

Akciğerde lezyon, birçok kez insanlar tarafından kötü bir şey olarak adlandırılmaktadır. Fakat akciğerde çıkarak insanlarda sorunlara neden olan lezyon için her zaman kanser sonucu verilmemelidir. Birçok farklı nedenler ile oluşabilecek olan lezyonlar bazen çok ciddi problemlerden kaynaklanmamaktadır. Fakat birçok zaman kişilerin karşısına &...

Dişte Lezyon

Dişte lezyon, dişi ya da dişleri çevreleyen dokularda (Dişeti, kemik) görülen patolojik değişikliklere lezyon denilir. Diş lezyonları dişlerdeki iltihaplardan, travmalardan ya da gelişim sırasında görülen deformasyonlar sebebi ile lezyonlar oluşabilmektedir. Diş lezyonları en çok iltihaba bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.<...

Göğüste Lezyon

Göğüste lezyon, kadınların %80'inde görülen bu hastalık değişik sayı ve boyuttaki kistler ve bağ dokusu artışı ile kendini belli eden nodüller yapılardan oluşur. Kistler genellikle takip gerektirmeyen basit kistlerdir. Bazen kist duvarında kalınlaşma, kist içinde farklı bir lezyon ya da içindeki sıvının kıvamında artış tespit edilebilir...

Metastatik Lezyon

Metastatik lezyon, Metastaz, kanserin kaynağını aldığı organdan daha uzak bir yere yayılmış olduğunu ifade eder. Bu nedenle kanserin daha ileri bir evrede olduğunu göstermesi açısından kötü bir işaret olarak kabul edilir. Kanser, fazla sayıda basamağı olan bir hastalık sürecidir. Bu hal hücre çoğalmasının kontrolden çıkmasıyla başlar ve...

Memede Fibrokistik Patern

Memede Fibrokistik Patern, kadınların %90'ında görülen bu rahatsızlık, kısaca memedeki kitle oluşumunu ifade eder. Bazı kadınlarda ağrı ve akıntıya sebep olurken bazı kadınlarda da bu belirtileri göstermeden ortaya çıkabilir. Genellikle bu durum lezyonlar veya bağ dokulardan dolayı meydana gelmektedir.Genellikle ell...

Omurilikte Lezyon

Omurilikte Lezyon: Omurilik, fonksiyonları bakımından iki işlevsel ünite olarak düşünüle bilmektedir. Birincisi merkezi sinir sisteminin daha yukarı seviyelerine duyu organlarından gelen bilgiyi iletmekle görevli ya da daha üst birimden gelen uyarma sonucu bir sinir teli boyunca meydana gelen elektriksel değişiklikleri periferik sinir sistem...

Lezyon

Lezyon, bazı hastalıklar nedeniyle vücutta oluşan değişikliklerdir. Bu değişikliklerin tespiti bazen yapılan testler sonucunda ortaya çıkarılabilir. Bazen de lezyonlar gözle görülen şekilde etkili olabilir. Eğer lezyon tanımı vücuttaki hastalıklar için kullanılırsa, bu hastalığın etkilediği organlarda ortaya çıkan anomalileri tanımlar. ...

Böbrekte Kistik Lezyon Nedir

Böbrekte Kistik Lezyon Nedir, basit böbrek kistik lezyonları en çok karşımıza çıkan ve iyi huylu böbrekte oluşan kitlelerdir. Hemen hemen her yaşta görülebilme ihtimali vardır. Sadece 20 yaşına kadar nadir olarak görülmektedir. Böbrek kistik lezyonları genellikle tek böbrekte ve böbrekte kistik lezyon şeklinde karşımıza çı...

Beyinde Kitle Lezyonu Nedir

Beyinde Kitle Lezyonu Nedir, beyindeki kitle lezyonu genellikle anormal olan dokuların bulunduğu yere verilen isimdir. Beyinde kitle lezyonu çoğunlukla bir test ya da muayene yapılmadığı taktirde bu oluşan anormal kitleye beyinde kitle lezyonu ismi verilmektedir. Beyinde kitle lezyonları oldukça geniş bir terim olarak değerlendirilmektedir. ...

Lezyon Kist

Lezyon Kist, vücudun her yerinde olabilen küçük bir kisttir. Lezyon belirli hastalıkların neden olduğu vücutta olan değişiklere lezyonadı verilmektedir. Lezyonlar bazen gözükür bazen de oluşan hastalığın yerleştiği organlarda farklı görülen anormalliklere lezyon denilmektedir. Lezyonların çoğu tümör ve apse gibi kitleler şeklinde olabilir. B...

Skuamöz İntraepitelyal Lezyon Nedir

Skuamöz İntraepitelyal Lezyon Nedir: bu tür lezyonlar rahim ağzını döşeyen epiteli meydana getiten hücrelerde, ileriki zamanlarda kansere dönüşebilecek bazı değişikliklerin görülmesini tanımlar. Düşük dereceli (LSIL) ve yüksek dereceli (HSIL) olmak üzere 2 gruba ayrılır.LSIL Nedir?Bu lezyo...

Cilt Lezyonları

Cilt Lezyonları, Çoğunlukla cilt hastalıklarında duyduğumuz lezyonlar ciltte olan döküntüleri ifade ediyor. Peki lezyon nedir, neden lezyon oluşur, bu lezyonların türleri nelerdir. Lezyon bir tür doku bozukluğundan olur. Organizmada çoğunlukla hastalık veya travma sebebi ile tahrip olmuş normalden değişik yani anormal doku bozukluklarına lez...

LEEP Konizasyon İşlemi

LEEP konizasyon işlemi, HPV enfeksiyonu varlığında kadınların rahim ağzında zamanla anormal şekilde hücre değişimleri görülür. Anormal hücre yapısı smear testi uygulanarak saptanabilir. LEEP konizasyon işlemi smear testi sonucuna göre hem teşhis hem de tedavi amaçlı uygulanmaktadır. Genelde kanser öncüsü lezyonlar, rahim ağzı hücresel d...

Meningiom

Meningiom, beynin etrafını çevreleyen ve beyni darbelerden, rahatsızlıklardan uzak tutan "dura" ismi verilen zarda ortaya çıkan beyin tümörleridir. Aslında beyin tümörü tabiri meningiom hastalığını tam olarak karşılamaz çünkü bu rahatsızlık beyin dokusunda değil, beyin-omurilik sisteminde ortaya çıkar. Çoğunlukla iyi huyludur. Beyin yapısınd...

 

Hiperekojen Lezyon Nedir
Benign Lezyon
Hiperintens Lezyon Nedir
Hipoekoik Solid Lezyon
Böbrekte Hipodens Lezyon Nedir
Karaciğerde Hipodens Lezyon
Hipoekoik Lezyon
Fokal Lezyon Nedir
Beyinde Lezyon
Lezyon Hastalığı
Hipodens Lezyon
Nodüler Lezyon
Hipodens Kistik Lezyon
Rahimde Lezyon
Kitle Lezyonu Nedir
Karaciğerde Nodüler Lezyon Nedir
Karaciğerde Lezyon
Kitlesel Lezyon
Tümöral Lezyon Nedir
Böbrekte Lezyon
Solid Lezyon
Diş Etinde Lezyon
İntraepitelyal Lezyon
Memede Lezyon
Beyinde Nodüler Lezyon
Beyinde Kistik Lezyon Nedir
Pankreasta Lezyon
Kistik Lezyon
Lezyon Çeşitleri
Polipoid Lezyon
Popüler İçerik
Hiperekojen Lezyon Nedir
Hiperekojen Lezyon Nedir
Hiperekojen Lezyon Nedir, Radyoloji raporlarında çokça karşılaşılan hiperekojen nedir? Herhangi bir nedenle tetkik yaptıranlar çokça eline aldıklarınd...
Benign Lezyon
Benign Lezyon
Benign Lezyon, Benign, kelime anlamı olarak iyi huylu, selim anlamlarına gelmektedir. Tıp litaratüründe dokular arasındaki lezyonlar, kist ve tümörler...
Hiperintens Lezyon Nedir
Hiperintens Lezyon Nedir
Hiperintens Lezyon Nedir: Multipl skleroz MS, santral sinir sisteminin en çok görülen inflamatuar demyelinizan hastalığı olarak bilinen. Hastalığının ...
Hipoekoik Solid Lezyon
Hipoekoik Solid Lezyon
Hipoekoik solid lezyon, tiroid ve meme hastalıklarında sıkça karşılaşılmaktadır. Daha çok yetişkinlerde görülen tiroid nodül rahatsızlığı her yaştan ş...
Böbrekte Hipodens Lezyon Nedir
Böbrekte Hipodens Lezyon Nedir
Böbrekte hipodens lezyon nedir, kelime anlamı olarak böbrekte oluşan doku bozukluğudur. Böbrekte hipodens lezyon ultrason ya da mr ile bulunabilir. Da...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hiperekojen Lezyon Nedir
Benign Lezyon
Hiperintens Lezyon Nedir
Hipoekoik Solid Lezyon
Böbrekte Hipodens Lezyon Nedir
T1 Ağırlıklı Görüntülerde Hipointens Nödüler Lezyon İzlenmiştir
Sol Belirgin Her İki Ön Etmoidal Hücreleri Lokalize
Sol Böbreğimde 6 Mm Çapında Hipodens Lezyon İzlemiştir
Annemin Ayağında Hiperintens Lezyon Çıktı?
Sol Memede 27x19mm Kanamalı Noduler Lezyon Kitle Görüldü
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
T1 Ağırlıklı Görüntülerde Hipointens Nödüler Lezyon İzlenmiştir
Sol Belirgin Her İki Ön Etmoidal Hücreleri Lokalize
Sol Böbreğimde 6 Mm Çapında Hipodens Lezyon İzlemiştir
Annemin Ayağında Hiperintens Lezyon Çıktı?
Sol Memede 27x19mm Kanamalı Noduler Lezyon Kitle Görüldü
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024