Tümöral Lezyon Nedir?
22 Haziran 2024

Tümöral Lezyon Nedir?


Tümöral lezyonlar, kemik tümörleri ve tümöral lezyonlar olarak bilinen ve tanı ile tedavisinde zorluklar yaşanan bir tıbbi durumdur. Bu lezyonlar, anatomik yerleşim ve köken açısından belirgin farklılıklar gösterebilir. Kas ve iskelet sisteminin herhangi bir bölgesine yerleşebilir ve kemik, kıkırdak, fibröz doku, kemik iliği, lenfoid doku, sinir ve kan damarları gibi çeşitli dokulardan köken alabilirler. Tüm yaş gruplarında görülebilirler.

Tümöral Lezyonların Tanısı, Tedavisi ve Şikayetleri

Tümöral lezyonlar, normal dokulara zarar vererek dayanılmaz ağrı, şişlik, ciddi sakatlık ve patolojik kırık gibi şikayetlere yol açabilirler. Ayrıca, normal dokularda birtakım etkiler oluşturup sessizce kalabilme özelliğine sahiptirler. Normal seyrine bırakıldığında bazı tümöral lezyonlar kendiliğinden iyileşirken, bazıları yoğun tedaviye rağmen hızla yayılıp ölümle sonuçlanabilir. İyi ve kötü huylu tümörler ve tümöral lezyonlar, klinik ve radyolojik bulgular gösterebilmektedir.

Kemikte oluşan tümöral lezyonlar değerlendirilirken, tüm kemik lezyonlarına ayırıcı tanı koymak yerine, hastanın ve lezyonun özelliklerine göre birkaç seçenek belirlemek tanı ve tedavi için daha yararlı olabilir. Tümöral lezyonları değerlendirmede karşılaşılan en belirgin sorun, hangi lezyonların takip edilebileceği ve hangi lezyonlarda daha ileri tetkik ve biyopsi yapılacağının belirlenmesidir. Biyopsi olmadan bu lezyonların nasıl ayırt edileceğinin bilinmesi gerekmektedir.

Hastanın hikayesi dinlenerek ve tam bir fizik muayene yapılarak, radyografiler detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirme yapılır. Hastanın yaşı, tümöral lezyonun kemikteki yerleşim yeri, lezyonun sayısı ve lezyonun radyografik görünümü büyük önem arz eder. Pek çok tümöral lezyonun görüldüğü belli yaş aralıkları vardır. Örneğin, eozinofilik granülom genelde 5 yaşın altında görülürken, miyelom 30 yaş ve üstü gruplarda görülmektedir.

Hayatın ilk sekiz yılını kapsayan dönemde görülen tümöral lezyonlar, eozinofilik granülom ve metastatik Wilm's tümörüdür. 8 yaşından fizislerin kapandığı döneme kadar ise basit ve anevrizmal kemik kisti, nonossifying fibrom, osteomiyelit, osteosarkom, Ewing sarkomu, enkondrom, kondroblastom ve kondromiksoid fibrom sık görülür. Fizislerin kapandığı geç ergenlik döneminden 40 yaşa kadar ise dev hücreli tümör, Ewing sarkomu, osteosarkom; 40 yaş ve sonrasında ise metastatik kemik lezyonları ve miyelom görülür.

Tümöral Lezyonların Tespit Şekli

Tümöral lezyonların tespiti, lezyonun karakterini belirlemek için önemlidir. Sıklıkla başka nedenler için çekilen grafilerde tesadüfen tespit edilirler. Bu lezyonların aktif olma olasılığı düşük olup sadece takip gerektirebilirler. Kırık ile başvuran kemik lezyonları da bu gruba dahil olup takip gerektirir. Önce kırığın tedavisi yapılır, sonra lezyon takip edilir. Bazı hastalarda ise kırık iyileşmeden biyopsi yapılabilmektedir. Eğer bir tümöral lezyona bağlı patolojik kırık fark edilmezse hastanın hayatına mal olabilir.

Tümöral Lezyonların Tanımlanması

Belirgin sınırları olan ve sürekli periost reaksiyonu ile sınırlandırılan lezyonlar genelde yavaş büyüme eğilimi gösteren iyi huylu lezyonlardır. Sürekli ve belirgin sınırları olmayan tip periost reaksiyonu ile sınırlandırılmış lezyonlar ise hızlı büyüyen ve kötü huylu lezyonlardır. Kemikteki tümöral lezyonların çoğu soliterdir. İskelet sisteminde birden fazla aynı karakterde lezyon var ise multifokal olabilen nonossifying fibrom, fibröz displazi, eozinofilik granülom, anjiyom, multipl herediter eksostozlar ve metastatik tümörler akla gelir. Bu tür lezyonların tespitinde iki önemli yöntem, kemik taraması ve teknesyum-99m kemik sintigrafisidir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Popüler İçerikler

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Rahimde Lezyon Rahimde Oluşan Lezyonların Nedenleri

Rahimde Lezyon Rahimde Oluşan Lezyonların Nedenleri

Dişte Lezyon Çeşitleri

Dişte Lezyon Çeşitleri

LEEP Konizasyon İşlemi Nasıl Uygulanır?

LEEP Konizasyon İşlemi Nasıl Uygulanır?

Benign Lezyon Belirtileri ve Tedavisi

Benign Lezyon Belirtileri ve Tedavisi

Skuamöz İntraepitelyal Lezyon Nedir?

Skuamöz İntraepitelyal Lezyon Nedir?

Güncel

Kitlesel Lezyon Nedenleri

Kitlesel Lezyon Nedenleri

Güncel

Metastatik Lezyon Nedir?

Metastatik Lezyon Nedir?

Güncel

Karaciğerde Nodüler Lezyon Nedir?

Karaciğerde Nodüler Lezyon Nedir?

Polipoid Lezyon Nedenleri?

Polipoid Lezyon Nedenleri?

Böbrekte Hipodens Lezyon Nedir?

Böbrekte Hipodens Lezyon Nedir?

Beyinde Kitle Lezyonu Nedir?

Beyinde Kitle Lezyonu Nedir?

Hiperekojen Lezyon Nedir?

Hiperekojen Lezyon Nedir?

Memede Solid Lezyon Belirtileri ve Tedavisi

Memede Solid Lezyon Belirtileri ve Tedavisi

Kitle Lezyonu Nedir?

Kitle Lezyonu Nedir?