lezyon.gen.tr https://www.lezyon.gen.tr Lezyon, Lezyon Belirtileri ve Tedavisi tr-TR hourly 1 Copyright 2019, lezyon.gen.tr Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 +0000 Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 +0000 60 Memede Fibrokistik Patern https://www.lezyon.gen.tr/memede-fibrokistik-patern.html Thu, 15 Nov 2018 00:18:02 +0000 Memede Fibrokistik Patern, kadınların %90'ında görülen bu rahatsızlık, kısaca memedeki kitle oluşumunu ifade eder. Bazı kadınlarda ağrı ve akıntıya sebep olurken bazı kadınlarda da bu belirtileri göstermeden ortaya çıkabili Memede Fibrokistik Patern, kadınların %90'ında görülen bu rahatsızlık, kısaca memedeki kitle oluşumunu ifade eder. Bazı kadınlarda ağrı ve akıntıya sebep olurken bazı kadınlarda da bu belirtileri göstermeden ortaya çıkabilir. Genellikle bu durum lezyonlar veya bağ dokulardan dolayı meydana gelmektedir.
Genellikle elle muayene sonrasında ele gelen şişlik şeklinde kendini gösteren memede fibrokistik patern sorunu, özellikle kadınların adet döneminde daha sık görülür. Grandüler ve nodüler olmak üzere tıpta iki meme dokusu olarak incelenebilir.

Memede Fibrokistik Patern Neden Olur
                                                                                                                                                                                                
Bir süt bezi olan meme, sütün üretimini sağlayan bezlerden, taşınmadan sorumlu kanallardan ve destek olan bir bağ dokudan meydana gelir. Kadınların adet günlerinde memeden de aynı hamilelik hormonları salgılanır. Ve böylece memede gerilmeler meydana gelir. Eğer gebelik oluşmazsa memedeki bu hücreler bazı kimyasal yollar ile öldürülür. Bu kimyasal işlemler sırasında memede fizrozis kistik oluşumlar gözlenebilir. Gebelik olmazsa bile memelerde sıvı ürerimi devam eder. Eğer taşıma kanalları hasar görürse bu sıvı geri atılamaz ve fibrokistik meme patern sorununa sebep olur.

Memede Fibrokistik Patern Sorunu Meme Kanserine Sebep Olur Mu
 
Uzmanlara göre genellikle bu sorun meme kanserine yol açmaz. Ancak meme kanseri tanısını koymayı güç hale getirebilir. Bazen de kanser belirtileri ile karıştırılabilir.

Memede Fibrokistik Patern Probleminin Belirtileri Nelerdir

Daha çok 30'lu yaşlarda kendini gösteren ve menopoz dönemlerinde ortadan kaybolan memede fibrokistik patern belirtileri şunlardır:
 • Adet dönemi öncesi başlayan ve adet bitince ortadan kaybolan meme ağrısı
 • Memede elle kontrol sonrası hissedilen şişlik
 • Memede gerginlik
 • Memede meydana gelen sancılı yanmalar
 • Kaşıntı ve batma hissi
 • Meme ucundan gelen akıntı
Memede Fibrokistik Patern Sorunu Nasıl Teşhis Edilir

Bu problemin tanısı için uzmanlar genellikle ilk olarak elle muayeneye başvururlar. Memede veya koltuk altında bir anormal şişlik aranır. Ek olarak hastaya memede ağrı olup olmadığı sorulur. Ayrıca daha yetşkin hastalarda mamografi ve ultrasınografi teknikleri ile kesin tanı koyulabilir. Bazen de biyopsi yöntemi teşhisin kesinliği açısından uygulanabilir.

Memede Fibrokistik Patern Sorununun Tedavisi Nasıl Yapılır

Hastalığın tedavisi için ilk olarak hastanın ağrı ve sancı gibi yakınmaları ortadan kaldırılmaya çalışılır. Antienflamatuar ve ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. 
Hormonal bozukluklar, tiroid bozuklukları veya diyabet hastalığı nedenleriyle oluşan memede fibrokistik patern sorunu ise adet ve hormon düzenleyici ilaçlar ile tedavi edilebilir.
Bunların yanı sıra hastanın alkol, kahve, sigara, çay, çikolota ve mayalı gıdaları da kısıtlı tüketimi, tedavinin hızlıca gelişmesinde önemli bir yere sahiptir.
]]>
Meningiom https://www.lezyon.gen.tr/meningiom.html Thu, 15 Nov 2018 02:42:06 +0000 Meningiom, beynin etrafını çevreleyen ve beyni darbelerden, rahatsızlıklardan uzak tutan "dura" ismi verilen zarda ortaya çıkan beyin tümörleridir. Aslında beyin tümörü tabiri meningiom hastalığını tam olarak karşılamaz Meningiom, beynin etrafını çevreleyen ve beyni darbelerden, rahatsızlıklardan uzak tutan "dura" ismi verilen zarda ortaya çıkan beyin tümörleridir. Aslında beyin tümörü tabiri meningiom hastalığını tam olarak karşılamaz çünkü bu rahatsızlık beyin dokusunda değil, beyin-omurilik sisteminde ortaya çıkar. Çoğunlukla iyi huyludur. Beyin yapısında oluşan tümörlerin yaklaşık %20'sini bu hastalık kaplamaktadır yani en çok karşılaşılan beyin tümörlerinden bir tanesi meningiomdur.  

Meningiom Hastalığı Neden Ortaya Çıkar 

Meningiom tümörlerinin neden oluşuğu henüz tam olarak bulunamamıştır. Ancak hastalar üzerinde yapılan araştırmalara göre, hastaların büyük çoğunluğunda 22.kromozom anormalliği ortak olarak görülmektedir. Anormalliğin görüldüğü 22. kromozomun işlevi vücutta oluşabilecek olan tümörlerin engellenmesidir. Ancak bu kromozomda anormalliğin oluşmasında neyin tetikleyici olduğu bilinmemektedir.  

Meningiom hastalarında ayriyeten bazı kan hücrelerinde anormallik oluşumu sonrasında büyüme etkenlerinde ve epidermik büyüme etkenlerinde fazlalık saptanmıştır. Bu büyüme hücrelerinin fazlalığı meningiom hastalığının gelişmesine neden olduğu düşünülmektedir.  

Bunların dışında kişilerde radyasyon tedavisi alınmış olması, geçmişte veya o an göğüs kanseri geçiriyor olması, nörofibramatozis tip:2 gibi unsurlar da meningiom hastalığının oluşmasını tetikleyebilir yahut tümörün ilerlemesine sebep oluşturabilir. Özellikle nörofibramatozis tip:2 hastalığı geçiren kişilerin meningioma rastlama ihtimali oldukça yüksektir.  

Meningiom Kimlerde Görülmektedir 

Meningiom hastalığının görülme sıklığı yaşın ilerlemesi ile doğru orantılıdır. Yaş arttıkça bu hastalığın oluşma riski de artmaktadır. Gençlerde ve çocuk yaşta çok nadir olarak rastlanır ve çoğunlukla 40 yaşından sonra tespit edilmeye başlanır. Kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla görülebilmektedir.  

Meningiom Belirtileri Nelerdir 

Meningiom tümörleri, çoğu zaman büyük boyutlara ulaşmadan belirti vermezler. Bunun sebebi de şudur: meningiom tümörü beynin içine doğru ve yavaş bir şekilde gelişir. Belirtiler ise meningiomun beyinde yerleştiği yere ve büyüklüğüne göre farklılık göstermektedir. Genel olarak görülen belirtiler ise şunlardır:
 • Tümörün büyüklüğü beyne basınç yapabileceğinden dolayı baş ağrısı görülebilir. Ağrı ile birlikte bir tek kolda veya bacakta güç kaybı meydana gelebilir. 
 • Kişilik bozuklukları,
 • Konvülsiyonlar (Havale geçirme),
 • Duyu kaybı oluşması,
 • Gözde görme ile ilgili problemler,
 • Epileptik (Sara) nöbetler,
 • Kolda ya da bacakta his kaybıdır.
 • Ayrıca meningiomun dışarıya doğru gelişmesi durumunda kafatası kemiklerinde kalınlaşma oluşabilmektedir.
Meningiom Tanısı Nasıl Koyulmaktadır 

Meningiom tanısının koyulabilmesi için bir nöroloji (beyin ve sinir hastalıkları) uzmanına görünülmesi gerekmektedir. Ayrıntılı yapılan bir nörolojik muayene sonrası MR görüntüleme veya CT ya da her ikisi birden uygulanabilir. Doktorun gerek görmesiyle daha farklı ileri görüntüleme teknikleri de kullanılabilmektedir. Görüntülemeler sayesinde meningiomun varlığı tespit edilerek yerleştiği bölüm, büyüklüğü ve tümörün tipi öğrenilir. Kesin tanı ise biyopsi incelemesi sonrasında koyulmaktadır.  

Meningiom Tedavisi Nasıldır 

Meningiom tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Tedavide en çok kullanılan yöntem cerrahi girişim tekniğidir. Bunu dışında radyasyon tedavisi ile gamma knife yöntemleri de meningiom tedavisinde kullanılan diğer yöntemlerdir. 

Cerrahi girişim yönteminde yapılan tedavi meningiomun çıka]]> LEEP Konizasyon İşlemi https://www.lezyon.gen.tr/leep-konizasyon-islemi.html Thu, 15 Nov 2018 16:30:22 +0000 LEEP konizasyon işlemi, HPV enfeksiyonu varlığında kadınların rahim ağzında zamanla anormal şekilde hücre değişimleri görülür. Anormal hücre yapısı smear testi uygulanarak saptanabilir. LEEP konizasyon işlemi smear test LEEP konizasyon işlemi, HPV enfeksiyonu varlığında kadınların rahim ağzında zamanla anormal şekilde hücre değişimleri görülür. Anormal hücre yapısı smear testi uygulanarak saptanabilir. LEEP konizasyon işlemi smear testi sonucuna göre hem teşhis hem de tedavi amaçlı uygulanmaktadır. Genelde kanser öncüsü lezyonlar, rahim ağzı hücresel değişikliklerde kullanılan hem etkili hem de modern bir tedavi yöntemidir. Eskiden rahim ağzının yakılması, dondurulması gibi işlemler sıkça yapılırken günümüzde u işlemlerin yerine LEEP konizasyon işlemi daha çok uygulanmaktadır. Sıcak konizasyon işlemi olarak da bilinmektedir. Kanser öncüsü lezyonların tespit edilmesinde LEEP tekniği oldukça başarılıdır. 

LEEP Konizasyon İşlemi Nasıl Uygulanır

LEEP konizasyon işlemi için hastanın hastaneye yatırılmasına gerek yoktur. İşlemin deneyimli bir hekim tarafından ameliyathane koşullarında yapılması gerekir. Hekimin tecrübesi, ameliyathane koşulları işlemden sonra meydana gelebilecek komplikasyonları azalması için oldukça önemlidir. Oldukça etkili ve basit bir işlem olan LEEP konizasyon işlemi genelde lokal anestezi kullanılarak yapılır. Hastanın tercihine göre genel anesteziyle de uygulanabilir. Genel anestezi uygulanacaksa hastanın işlemden 12 saat öncesinde bir şey yememesi ve içmemesi gerekir. İşlem için hasta jinekolojik masaya alınır. Spekulum adlı alet ile vajina açılarak rahim ağzının görülmesi kolaylaştırılır. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ucunda elektrik bulunan yakıcı bir aletle rahim ağzı dokusu kesilerek alınır. İşlem yaklaşık olarak beş dakika içinde bitirilir. Hasta aynı gün taburcu edilir. Hastadan çıkarılan doku patolojik inceleme için laboratuvara gönderilir ve gelen sonuca göre tedavi planı yapılır.

LEEP Konizasyon İşlemi Avantajları
 • Oldukça basit ve modern bir yöntemdir.
 • İşlem sırasında kullanılan elektrik akımı sayesinde kesme işlemi kolayca yapılır ve diğer dokulara herhangi bir zarar verilmez.
 • Kanser öncüsü lezyonların tanısı ve tedavisi eş zamanlı olarak LEEP konizasyon işlemi sayesinde yapılabilir.
LEEP Konizasyon İşlemi İçin Kimler Uygundur

Smear testinde CIN ya da SIL rastlanmış kişilere LEEP konizasyon işlemi uygulanabilir. LEEP konizasyon işlemi nedeniyle kısırlık, düşük yapma ya da erken doğum gibi komplikasyonlar yaşanmaz. Ayrıca işlem sonrası hasta gebe kalmışsa normal doğum yapabilir. Dolayısıyla çocuğu olmayan kişiler içinde uygun bir tekniktir.
LEEP Konizasyon İşlemi Sırasında Yaşanabilecek Komplikasyonlar

İşlem sırasında damar açılmasına bağlı olarak kanama gelişebilir. Kanama gelişen yer kontrol altına alınabilir. Koterizeye rağmen kanama devam ederse farklı solüsyonlar kullanılarak kanama kesilebilir. Eğer kanama yapılan müdahaleye rağmen durmamışsa dikiş atılarak kanama durdurulabilir.

LEEP Konizasyon İşlemi Sonrası Yaşanabilecek Komplikasyonlar

LEEP konizasyon işlemi cerrahi bir operasyon olduğundan bazı komplikasyonlar gelişebilir. Yaşanabilecek komplikasyonlar genelde hafif seyirli ve müdahale gerektirmeden geçebilen komplikasyonlardır. Vajinal akıntı, kanama ve ağrı en yaygın şikayetlerdir. İşlemin ardından lekelenme şeklinde hafif kanama ve 
 hafta boyunca akıntı yaşanabilir. LEEP sonrasında yaşanabilecek hafif ağrı normaldir ve ağrılar reçete edilen ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilir.

LEEP Konizasyon İşlemi Sonrası Doktora Başvurulması Gereken Durumlar

LEEP işlemi sonrasında kanama, vajinal akıntı ve kasıklarda şiddetli ağrı varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Yine LEEP konizasyon sonrasında ateş yükselmesi söz konusuysa yine vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.

LEEP Konizasyon İşlemi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • LEEP işleminden sonra hastanı]]> Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/lezyon.html Thu, 15 Nov 2018 16:52:59 +0000 Lezyon, bazı hastalıklar nedeniyle vücutta oluşan değişikliklerdir. Bu değişikliklerin tespiti bazen yapılan testler sonucunda ortaya çıkarılabilir. Bazen de lezyonlar gözle görülen şekilde etkili olabilir. Eğer lezyon t Lezyon, bazı hastalıklar nedeniyle vücutta oluşan değişikliklerdir. Bu değişikliklerin tespiti bazen yapılan testler sonucunda ortaya çıkarılabilir. Bazen de lezyonlar gözle görülen şekilde etkili olabilir. Eğer lezyon tanımı vücuttaki hastalıklar için kullanılırsa, bu hastalığın etkilediği organlarda ortaya çıkan anomalileri tanımlar. Lezyon vücudun her yerinde, her organda oluşabilir.

  Lezyon iki türlü oluşabilir

  Lezyon genellikle vücutta oluşan apse, tümör gibi kitlesel oluşumları ifade eder. Bu tür oluşumlar vücutta yer kaplar. Ortaya çıktığı yere göre hacim artışına neden olur. Bunlara yer kaplayan lezyonlar adı verilir. Bu tür lezyonlar kistik lezyon olarak ta tanımlanır. Genellikle içleri yağ, su ve benzeri sıvılarla dolu olur. Bunların dışında yer kaplamayan lezyonlarda vardır. Bu tür lezyonlar bulundukları bölgede çevre dokulara baskı yapmazlar. Tam aksine çevresinde olan kanı kendilerinde toplayarak, bölgede büzülmeye yol açarlar. Bu lezyon türünün tespiti çevre dokulardan farklı olmalarıyla yapılabilir.

  Lezyon tanısı nasıl yapılır

  Lezyonların teşhis edilmesi için yapılan muayenede kenarları, şekli, iç ve dış yapısı, çevre dokularla farkları değerlendirmeye alınır. Normalde herhangi bir hastalığın ardından dokularda meydana gelen değişimler lezyon olarak tanımlanır.

  Lezyon tanısında boyutlar önemlidir

  Vücutta bulunan yara izi, açık yara da lezyon olarak kabul edilir. Lezyonun sınıflandırılmasında en önemli etken boyutudur. Çoğu hastalığın önemli bir belirtisi olan, sınırları net bir şekilde tespit edilmiş kabarık kırmızı lezyonlar hastalığın tespitinde ayırıcı özelliğe sahiptir. Bu tür lezyonların iyi ya da kötü huylu olma riski vardır. Lezyonun oluştuğu bölgede dokuların işlevselliğini kaybetmesi, bu dokularda oluşan bozukluklardan kaynaklanır.

  Lezyon belirtileri ve tedavisi

  Lezyonların bir kısmı bulundukları yerden uzaktaki bölgelerde de olumsuz etkiler yapabilir. Mesela omurilikte oluşan bir lezyonun beyinden gelen sinirsel uyarıları etkilemesiyle idrar yapma güçlüğü, bacaklarda uyuşukluk gibi etkiler yapması söz konusu olabilir. Gözde oluşan bir lezyonda görmede renk algılama sorunlarına, görmede bulanıklığa neden olabilir. Ancak her lezyon böyle sorunlara neden olmaz. Bazıları kişiyi rahatsız etmez, dışarıdan görülmez. Buna rağmen lezyonların mutlaka incelenmesi ve neden oluştuğu hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Lezyon tedavisi buna uygun şekilde yapılmalıdır. Özellikle kistik lezyonların iyi ya da kötü huylu olup olmadığı tespit edilerek, tedavi yöntemi belirlenmelidir. Tedavide lezyonun aspire edilmesi yani lezyon içindeki sıvının temizlenmesi, cerrahi olarak lezyonun çıkarılması, ilaç tedavisi, evde haricen yapılacak pansumanlar kullanılabilir.

  ]]>
  Lezyon Çeşitleri https://www.lezyon.gen.tr/lezyon-cesitleri.html Fri, 16 Nov 2018 09:06:41 +0000 Lezyon Çeşitleri, Lezyon bir çeşit doku bozukluğudur. Organizmada genellikle hastalık veya travma sebebiyle tahrip olmuş anormal doku bozukluklarına lezyon denir. Lezyon gözle görülen deride olabileceği gibi gözle göremedi Lezyon Çeşitleri, Lezyon bir çeşit doku bozukluğudur. Organizmada genellikle hastalık veya travma sebebiyle tahrip olmuş anormal doku bozukluklarına lezyon denir. Lezyon gözle görülen deride olabileceği gibi gözle göremediğimiz iç organlarımızda da oluşabilir. Omurilikte bir lezyon oluştuğunda beyinden bu kısma gelen sinir uyarılarını etkileyerek bacaklarda uyuşukluk gibi şikayetlere sebep olabilir. Optik sinir lezyonları çoğunlukla optik nörite yol açarak bulanık görmek ve renk algılama kayıplarına sebep olur. Çünkü optik sinirde lezyon oluştuğunda, sinirler normal işlevlerini yürütemezler. Bazı lezyonlar klinik bulguya sebep olmaz. Büyük çaplı olsalar bile belirti görülmeyebilir. Bedende gelişen lezyonlar çeşitlidir.

Lezyon Çeşitleri Nelerdir

Deri seviyesindeki lezyonlar: Deri düzeyindeki olan primer lezyonlara makul denir.

Makul (leke): Ciltte, sınırlı, normal ten rengindeki değişikliklere makul denilir. Makullerin büyüklerine yama denmektedir.

Eritem: Geçici damar genişlemeleri neticesinde oluşan pembe-kırmızı renk değişikliklerine eritem (hiperemi) denilmektedir.

Purpura: Eritrositlerin damar dışına çıkması ile deride lokal renk değişiklikleri şeklindeki lezyonlara purpura denilir.

Kabarık olan lezyonlar: 

Ciltte kabarık lezyonlar solid ve sıvı içeren lezyonlar şeklinde ikiye ayrılır:

Solid (sert, katı)lezyonlar:

 • Papül: Çapları 1 cm’den küçük, ciltteki kabarık solid oluşumlara papül denilir. 
 • Nodül: 1-3 cm çapta, cilt seviyesinden kabarık, papülden büyük, solid oluşumlardır.
 • Tümör: Nodülden çok daha büyük elemanter lezyonlardır. 

Sıvı içeren lezyonlar:

 • Vezikül ve Bül: Vezikül, cilt seviyesinden kabarık, içi berrak sıvıyla dolu, çapları 0.5 cm olan elemanter lezyonlardır. Bül, çapları 0.5 cm’den büyük, içlerinde sıvı ihtiva eden elemanter lezyonlaradır.
 • Püstül: Çapları 0.5 cm’ye kadar olan, püy dolu, ciltten kabarık oluşumlardır. Cerahat, hücre artıkları, lökosit ve bakterilerden oluşur.

Sekonder Lezyonlar

 • Kepek (skuam): Epidermisteki anormal keratinizasyon neticesi stratum korneum hücrelerinin arasındaki bağların kopması neticesi bu  katman hücrelerinin dökülmesiyle oluşan bir elemanter lezyondur.
 • Krut (kabuk): Cilt yüzeyinde serum, kan ya da iltihabın kuruyarak oluşturduğu bir elemanter lezyondur. Şark çıbanı da bir çeşit lezyondur.
 • Erozyon: Epidermiste ortaya çıkan yüzeysel doku kaybıdır. Kanama görülmez, seröz bir sızıntı olur.
 • Ülser ve yara: Epidermisi, dermisin büyük bir kısmını ya da daha aşağı katmanları içine alan doku kaybı, travma neticesi meydana gelmişse buna yara, eğer patolojik bir olay neticesi oluşmuşsa buna ülser denir.
 • Ekskoriyasyon: Epidermisin tamamı ve dermisin üst kısımlarını kapsayan, nokta veya çizgi durumundaki küçük doku kaybıdır.  
 • Atrofi: Cildin incelmesidir. 
 • Fissür-Ragad: Doku liflerindeki dejenerasyon ya da derinin aşırı kuruması neticesinde, özellikle küçük eklem yerlerinde meydana gelen çizgi biçimindeki madde kaybıdır.
 • Gom: Oluşma–yumuşama–ülserleşme–sikatrisleşme seyrini izleyen büyük çaplı nodüler lezyonlardır. 
 • Kist: İçi seröz sıvı dolu ve bir kapsülle çevrilmiş nodüller.
 • Vejetasyon: Papül, erozyon, plak, ülser ve ülsere olan tüberkül, tümör ve nodüllerin yüzeyinde gelişen, çok sayıdaki, girintili çıkıntılı, karnabahar görünümlü oluşumlardır.
 • Diskromi: Ciltte görülen rengin koyulaşması ya da azalması, bazen de tamamen kaybolmasıdır.
]]>
Fokal Lezyon Nedir https://www.lezyon.gen.tr/fokal-lezyon-nedir.html Sat, 17 Nov 2018 09:05:50 +0000 Fokal Lezyon Nedir, Doku bozulması ya da lezyon organizmada genelde hastalık ya da travmadan ötürü tahrip olmuş anormal herhangi bir dokuya verilen genel addır. Örneğin; omurilikte bulunan bir fokal lezyondan beyinden bu bölgelere d Fokal Lezyon Nedir, Doku bozulması ya da lezyon organizmada genelde hastalık ya da travmadan ötürü tahrip olmuş anormal herhangi bir dokuya verilen genel addır. Örneğin; omurilikte bulunan bir fokal lezyondan beyinden bu bölgelere doğru gelen sinir uyarılarında bir etki yaratarak bacaklarda bir uyuşukluk hissi ve idrar yapma problemlerine sebep olabilir. Optik sinir fokal lezyonları çoğunlukla optik nörite neden olduğundan bulanık şekilde görmeye ve renk algılama kaybına sebep olmaktadır. Çünkü optik sinirde meydana gelen fokal lezyonlar, sinirin normal çalışma fonksiyonlarını devam ettirmesini engel teşkil ederler. Birden fazla fokal lezyon, hatta ve hatta büyük çaplı olanlar bile genelde klinik olarak sessiz bir şekilde olabilir yani klinik teşhislere sebep olmaz. Fakat bireyin 'fokal lezyon yükü' çoğaldıkça beynin önemli bölgeleri etki altında kalır ve bunun sonucunda klinik tanılar meydana gelmektedir.

Fokal Lezyon Belirtileri Nelerdir
 • Bazı fokal lezyonlar cilt üzerinde meydana gelen şişkinlik şeklinde hissedilebilir ya da görülebilmesi mümkündür. Bazen daha derinlerde olan fokal lezyonlarda hissedilebilmektedir.
 • Bazı fokal lezyonlar ağrılı bir şekilde gerçekleşir.
 • Yumuşak ya da sert bir şekilde olabilirler.
 • İç organlarda meydana gelen fokal lezyonlar küçük çapta ise büyük bir ihtimal olarak bir belirti göstermezler.
 • Büyük çapta olan fokal lezyonlar iç organların görevlerini yerine getirememelerine, kanalda meydana gelen tıkanmalara, kan dolaşımında meydana gelen zayıflamalara sebep olabilirler.
 • Karaciğerde, pankreasta ya da diğer organlarında yer alan dokularda meydana gelen fokal lezyonlar olduğu organa bağlı olarak birbirinden değişik belirtilerin meydana gelmesine neden olabilirler.
 • Dolgunluk hissi
 • Bulantı
 • Sarılık
Fokal Lezyon Nedenleri Nelerdir Fokal lezyonların bir çok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.
 • Tümörün meydana gelmesi
 • Genetik sebepler
 • Enfeksiyonlar
 • Ana rahminde meydan gelen sorunlu seyir
 • Hücrelerde meydana gelen bozukluklar
 • Devam eden iltihaplar
 • Farklı vücut kanallarında meydana gelen tıkanmalar
 • Parazitler
 • Meydana gelen yaralanmalar.
Fokal Lezyon Tedavisi Nasıl Yapılır Birden fazla fokal lezyon hiç bir belirti göstermediği için tedaviye gerek duyulmamaktadır. Aşırı büyüme gösteren ve diğer dokulara baskı yapan ya da görüntüde bozukluk yaratan fokallerde aşağıdaki gibi tedavi şekilleri uygulanır.
 • Aspire etmek, keseyi delen bir şırınga vasıtası ile ya da katater yardımı ile emilim sağlanabilir. Bundan dolayı fokal lezyon söndürülerek küçültülür. 
 • Cerrahi müdahale, bazı fokaller açık ya da kapalı cerrahi uygulamalarla yerinden alınabilir.
 • İlaç tedavisi, kullanılan ilaç tedavileri fokal lezyon ortadan kaldırmak değil, çoğunlukla fokal lezyonun alt tarafında yatan sebepleri tedavi etmek amacıyla kullanılır.
 • Ev tedavileri


]]>
Lezyon Hastalığı https://www.lezyon.gen.tr/lezyon-hastaligi.html Sat, 17 Nov 2018 11:39:01 +0000 Lezyon hastalığı; Lezyon genel anlam olarak belirli bir rahatsızlığa bağlı olarak oluşan doku bozukluğudur. Lezyonlar hastalığın habercisi olup vücudun herhangi bir yerinde görülebilirler. Herhangi bir doku bozukluğu tespit e Lezyon hastalığı; Lezyon genel anlam olarak belirli bir rahatsızlığa bağlı olarak oluşan doku bozukluğudur. Lezyonlar hastalığın habercisi olup vücudun herhangi bir yerinde görülebilirler. Herhangi bir doku bozukluğu tespit edildiğinde ise hemen lezyon tanısı koyulmaz gerekli tahliller yapıldıktan sonra bu karara varılır. Lezyon, herhangi bir renk ve kıvama sahip olmayan dokulardır. Lezyonlar genelde vücutta bir çeşit tümör olarak gözükür. bazı lezyonlar çok hızlı büyüme kaydederken bazıları ise yıllarca aynı boyutta kalabilmektedir. Her zaman takip edilmesi gerekir. Doktorun takibine göre yılda iki veya üç defa kontrol edilmesi gerekir. Eğer lezyonların boyutları çok hızlı bir şeklide büyüyor ise bu konuda çeşitli tahliller yapılır. Genelde lezyondan bir parça alınarak patolojiye gönderilir. Yapılan araştırmalar sonucunda tümörün iyi yada kötü huylu olup olmadığı tespit edilir. Teşhis koyulduktan sonra ona göre tedaviye başlanır. Bazı durumlarda ise bu lezyonların gözle görülmesi mümkün değildir. Tesadüf eseri ortaya çıkarlar.

Lezyon hastalığında, erken teşhis her zaman çok önemlidir. Vücudumuzda bulunan dokulardan hemen hemen hepsinde doku bozuklukları ve lezyonlar meydana gelebilir. Elimizde, yada kolumuzda dokunduğumuzda hissettiğimiz bir lezyon şu hastalığın belirtisidir diye hiçbir zaman teşhis koyulamaz. Muhakkak gerekli tahlillerden geçmesi gerekir.

Lezyon hastalığı nasıl oluşur

Hücreler vücudumuzun en küçük yapı taşıdır. Hücreler birbirleri ile birleşerek dokuları meydana getirirler. Dokular da bir bütün oluşturarak organları meydana getirir. Bütün hücreler, bütün canlılar gibi doğarlar, büyürler, yaşlanırlar ve ölürler. Hücreler bölünerek çoğalır ve başka hücreler oluşturur. Vücutta her hangi bir hastalık yada anormallik oluşması sonucunda hücrelerin bu işleyiş düzeni bozulur. Yaşlanan hücreler ölmesi gerekirken ölmez ve vücutta çok fazla bir şeklide hücre olmaya başlar. Artık bulundukları alana sığmayan bu hücreler vücudun dışına doğru büyümeye başlarlar ve şekilsiz bir şekilde farklı yumrular ve sertliklerin oluşmasına neden olurlar. Bazı durumlarda ise lezyon hastalığının oluştuğu bölgede lezyonlar burada bulunan kanı emer ve dokunun büzüldüğü yada çökmüş olduğu görülür. Bunlar da kişinin kansız kalmasına neden olur.

Lezyon hastalığı tedavisi

Lezyonların durumunun test edilme görevi patolojiye aittir. Doktorlar bu tarz hastalar ile karşılaştıkları zaman iki çeşit test yaparlar. Bunlardan birincisi makroskobik testlerdir. Bu test lezyonlu bölgenin çıplak gözle incelenerek yapılmasıdır.  ikincisi ise mikroskobik olan testlerdir. Lezyonlu organdan parça alınarak yapılan testlerdir. Gelen sonuca göre doktor ilaç tedavisine gerekirse kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi şekillerine başvurulur.
Lezyon hastalığı, vücutta oluşan herhangi bir hastalığın temsilcisi olup bir şeylerin iyiye gitmediğinin göstergesidir. Bu yüzden ne olursa olsun kişi kendinde böyle bir durum hissettiği vakit muhakkak en yakın sağlık kuruluşuna başvurup gerekli testleri yaptırmalıdır
]]>
Beyinde Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/beyinde-lezyon.html Sun, 18 Nov 2018 00:27:47 +0000 Beyinde lezyon: Beyin lezyonu, beyindeki normal olmayan doku yerlerine verilen isimdir. Herhangi bir  test yada muayene yapılana kadar meydana gelen anormal durumlarına da beyin lezyonları adı verilir. Beyin lezyo Beyinde lezyon: Beyin lezyonu, beyindeki normal olmayan doku yerlerine verilen isimdir. Herhangi bir  test yada muayene yapılana kadar meydana gelen anormal durumlarına da beyin lezyonları adı verilir. 

Beyin lezyonları  açık lezyon ve kapalı lezyon olarak ikiye ayrılırlar. 

 • Açık beyin lezyonları: Travma sonucu kendini gösteren lezyonlardır. Beyin dokusunda mekanik olarak yaralanmaya sebep olurlar. Hastanın beyninde zaman içerisinde oluşabilmektedir.
 • Kapalı beyin lezyonları: Direkt olarak değilde belli faktörlere bağlı olarak, herhangi bir darbe yada ani hareketler sonucu meydana gelen lezyonlara verilen isimdir. Ani hareketlerden ve tehlikeli işlerden mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır. Genellikle ani çarpma ve darbelerden sonra  bir şey hissedilmeyebilir, ama zamanla reflekslerde değişmeler oluşabilmektedir. Çarpma anından itibaren kesinlikle bir hekime görünmenizde fayda vardır. 
Beyin lezyonları ölüme çok nadir olarak sebep verselerde çok dikkati olunmalıdır. Beyin lezyonu ameliyatlarındaki amaç hastalıklı dokuların beyne baskı yapmasını önlemektir. Beyin insan fonksiyonlarının çalışmasına sebep olduğu için ameliyat şart koşulmuştur. Beyinde lezyon olmasının en önemli belirtileri, baş ağrılarının görülmesi ve aniden meydana gelen bayılmalar olarak görülmektedir. Hastalık tanısının konulabilmesi için MR veya Tomografi çektirmesi gereklidir. Beyin Lezyonu MR de hastalıklı doku beyinden farklı şekilde açık renkte kendini göstermektedir. Bu sonuçlar neticesinde hastaya yapılacak tedavi şeklide belirlenmiş olur. 

 Beyin lezyonu ameliyatı olacak hastanın dikkat etmesi gerekenler,
 • Herhangi bir ilaca alerjiniz varsa doktorlarınıza söylemenizde yarar olacaktır.
 • Kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız 
 • Kan pıhtılaşması gibi bir hastalığınız varsa 
 • Yakın zamanda geçirdiğiniz herhangi bir hastalığınız varsa 
Yapılan beyin lezyonu ameliyatı sonrasın da bazı risklerde görülebilmektedir. Bunların en nadir olarak görüleni ölüm olsa da, beyin ameliyatlarının tamamında  böyle bir risk bulunmaktadır. Hastanın vücut fonksiyonlarınız da ameliyat sonrasında değişmeler görülebilmektedir. Ayrıca konuşma bozuklukları gibi, kelimeleri tam olarak söyleyememe gibi risklerde bulunur. Hasta olan kişiler hekimleri ile irtibata çok özen göstermeli, herhangi bir anormal durum meydana geldiği zaman çok dikkatli olmalıdırlar.

Beyin lezyonu tedavisi: 

Şayet bir hastaya lezyonlar tanısı konmuş ise kesin tedavi şekli cerrahi operasyondur. Hastalığın ameliyat haricinde kesin olarak çözümü olmamakla birlikte hastalığın ilerleyişini durdurabilmekte hastanın kendi elindedir. Ani olarak ortaya çıkan baş ağrıları olacaktır, bu ağrılar için ağrı kesiciler kullanabilirsiniz. Hasta kişide baygınlıklar görülebildiği için dinç tutacak besin almaya dikkat etmelidir. Bunların yanı sıra hastanın yapması gerekenler arasında ameliyat sonrası anlattığımız sorunların meydana gelmesini önlemek adına sigara ve alkol kullanıyorsa bırakmalı, hem hastalığın ilerlememesi için hemde riskler açısından çok önem taşımaktadır. Beyin lezyonları için uygulanacak bitki kürleri de hastalığın ilerlemesini önlemek için çok önemlidir. Bunu yanı sıra dengeli beslenmek, hafif çaplı sporlar yapmakta bu hastalığın ilerlemesini önlemek için dikkat etmeniz gerekenler arasında bulunmaktadır.
]]>
Polipoid Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/polipoid-lezyon.html Sun, 18 Nov 2018 06:19:03 +0000 Polipoid lezyon, Geniz ve sinüs yolundaki bölgelerde mukus zarının iltihaplanması halinde oluşabilen oluşumlar burun polipleri olarak bilinir. Tıp dilinde ise nazal polip şeklinde ifade edilen burun polipleri, burun ile sinüs boşlu Polipoid lezyon, Geniz ve sinüs yolundaki bölgelerde mukus zarının iltihaplanması halinde oluşabilen oluşumlar burun polipleri olarak bilinir. Tıp dilinde ise nazal polip şeklinde ifade edilen burun polipleri, burun ile sinüs boşlukları arasında dolması ile olabilen kötü huylu olmayan oluşumlara denir. Bu kötü huylu olmayan yani iyi huylu olan burun polipleri boğaz bölgesine kadar erişebilmektedir. Buna bağlı olarak da geniz yolunda oluşan tıkanmalar gibi meydana gelen sağlık sorunları yaşatabilmektedir. Burun polipleri yani polipoid lezyonlar daha çok sürekli yenilenen kronik hastalıkların neticesinde meydana gelir. Fakat polipoid lezyonlar oluşumunu tetikleyici birçok unsur olabilir. O nedenle de oluşan polipoid lezyonların neden kaynaklandığının çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Burun içerisinde inflamasyon oluşumu neticesinde burun mukozası içerisinde ödem ve içi yoğun sıvı ile dolu olan polipoid adında yapılardan oluşmaktadır. Bu oluşan polipoid lezyonlar kişilerde genellikle apse ve tümör şeklinde görülmektedir. 

Polipoid lezyon nedenleri
 • Alerji,
 • Astım,
 • Genetik yatkınlık, 
Gibi durumlardan kaynaklı olarak polipoid lezyonlar yani burun polipleri meydana gelebilmektedir. Ancak bunların dışında genetik yatkınlığında önemli bir etkisi vardır. Polipoid lezyon oluşumuna etken olarak görülen, burun içinde inflamasyon durumuna neden olan içerisinde yoğun sıvı birikimi olan ve polipoid şeklinde ifade edilen o-yapılardan kaynaklı nedenler gözlemlenir. Daha çok polipoid lezyonlar doktor muayenesi ile beraber tahlil sonuçları ile değerlendirilerek belirlenebilen bir rahatsızlıktır. Bu muayene ve tahlillerin neticesinde ortaya çıkan rahatsızlık olan olan polipoid lezyon bir çok hastada merak uyandıran bir rahatsızlıktır. 
Polipoid lezyon nedir

Burun içerisinde inflamasyon oluşumu neticesinde burun mukozası içerisinde ödem ve içi yoğun sıvı ile dolu olan polipoid adında yapılardan oluşmaktadır. Bu oluşan polipoid lezyonlar kişilerde genellikle apse ve tümör şeklinde görülmektedir. 

Polipoid lezyonların belirtileri
 • Sinüs basıncı
 • Baş ağrısı
 • Burun tıkanıklığı
 • Burun akıntısı
 • Koku ve tat alma duyularında fark edilebilir azalma, en bilinen belirtileridir. 
Her insanda görülebilecek bir rahatsızlık olan polipoid lezyonlar özellikle astım ve alerjen hastalıkları olan kişilerde daha çok görülen bir rahatsızlıktır. Özellikle bu tür hastalıklar Akdeniz bölgesinde denize yakın yerlerde daha sık olarak görülmektedir. Bunun en önemli nedeni ise deniz nemi sıcak ve tarım alanlarının çok fazla olması gibi unsurların hepsinin bir arada bulunuyor olmasından kaynaklanır. 
]]>
Rahimde Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/rahimde-lezyon.html Mon, 19 Nov 2018 05:50:15 +0000 Rahimde lezyon, Rahim bölgesinde lezyonların oluşma nedeni herhangi bir etkenden dolayı bu bölgede oluşan doku bozukluklarından kaynaklanır. Düzensiz hücre çoğalmasından meydana gelir. Rahim ağzı kanserlerinde lezyonlar çok b Rahimde lezyon, Rahim bölgesinde lezyonların oluşma nedeni herhangi bir etkenden dolayı bu bölgede oluşan doku bozukluklarından kaynaklanır. Düzensiz hücre çoğalmasından meydana gelir. Rahim ağzı kanserlerinde lezyonlar çok büyük rol oynamaktadır. Rahimde oluşan lezyon ne kadar erken teşhis edilirse kanser riskinin azalması o kadar düşük olur. Tabi ki bu lezyonların kansere dönüşmemiş safhada yakalanmış olması gerekir. Rahim ağzı kanseri konusunda yapılan çalışmalarla ve kanser taramalarıyla son yıllarda ciddi derecede azalmalar sağlanmıştır. Daha önceleri rahim ağzında oluşan her hangi bir lezyon yüzünden tüm rahim alınırken, günümüzde hastalığın olduğu bölge yakılma, dondurma yada cerrahi yöntemlerle hastalıklı dokunun çıkartılması gibi tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Rahim kanseri durumlarında bile hastaların bazılarında rahim koruyucu tedaviler uygulanıp, çocuk sahibi olması bile sağlanabiliyor. 

Rahimde lezyon, oluşan hastalarda rahatsızlık çok fazla ilerlemiş ve yayılmış ise  son çare olarak rahmin geniş bir ameliyat ile çıkarılması söz konusu olabiliyor. Bundan sonraki aşamalar da ise hastaya radyoterapi ve kemoterapi uygulaması yapılmaktadır.

Rahimde oluşan lezyonların nedenleri,

En büyük nedeni HPV virüsü nedeniyle oluşmaktadır. HPV virüsü sadece rahim ağzı lezyonu değil bütün rahimde lezyon oluşmasına neden olur. Ayrıca rahim ağzında oluşan lezyonlar Adeno kanser olarak adlandırılan bir kanser türüne neden olur. Bu kanser gelişiminde en büyük etken aşırı kilolardan kaynaklanmaktadır.

Rahimde lezyonları önlemenin yolları
 • Her zaman tek eşli olmak bu tip rahatsızlıkların oluşmasını engeller. Fakat çok eşli bir durum söz konusu ise muhakkak kondom kullanılması gerekir.
 • Sigara kullanımı rahim ağzı kanserlerinin artma oranını önemli ölçüde yükseltmektedir. Mutlaka sigaranın bırakılması gerekir.
 • Bol yeşillik ve sebze tüketimi mineral ve vitamin takviyeleri HPV ile mücadeleyi kolaylaştırmaktadır.
 • Tuvalet, banyo, hamam kullanımlarında son derece dikkatli olunmalı ve hijyen kurallarına uyulması gerekir.
 • El yıkama alışkanlığının geliştirilmesi gerekir. Ellerin günde en az 10 defa muhakkak yıkanması gerekir.
 • Her altı ayda yada yılda bir ''smear '' testinin kesinlikle yapılaması gerekir. Smear testleri sonucunda eğer varsa anormal oluşan hücreler tespit edilerek bunların kansere dönüşebilecek hücreler olup olmadığı tespit edilmektedir. 
 • HPV aşısı günümüzde oldukça yaygınlaşan koruyucu yöntemlerden biri haline gelmiştir. HPV aşısı yaptırdıktan sonra smear testi ihmal edilmemelidir.
 • Hastalığın tedavisinde tekrardan nüks etmesini engellemek için hastaya en uygun tedavi şeklinin uygulanması gerekir.
Rahimde ezyonların her yaşta oluşabileceğini unutmamalı kesinlikle her sene yapılan tarama testlerinden faydalanılmalıdır. Kişilerin bu konuda duyarlı olmaları, utanmamalı ve etrafındaki kimselere de öncü olmaları gerekir.
]]>
Böbrekte Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/bobrekte-lezyon.html Mon, 19 Nov 2018 22:31:13 +0000 Böbrekte Lezyon, Basit böbrek kistleri en çok karşımıza çıkan ve iyi huylu böbrek kitleleridir. Hemen hemen her yaşta görülebilir. Sadece doğumdan 20 yaşına kadar nadir görülmektedir. Böbrek kistleri genellikle tek böb Böbrekte Lezyon, Basit böbrek kistleri en çok karşımıza çıkan ve iyi huylu böbrek kitleleridir. Hemen hemen her yaşta görülebilir. Sadece doğumdan 20 yaşına kadar nadir görülmektedir. Böbrek kistleri genellikle tek böbrekte ve tek böbrek lezyonu olarak karşımıza çıkabilir. Bazı durumlarda çift taraflı ve bir çok sayıda olanları da vardır. Genel olarak yuvarlak ve oval şeklinde içini kapsayan tek sıralı epitelyum hücresi yer alır. İçleri berrak yada sarıya çalan bir renk olup sıvı doludurlar. Basit kistler büyüme potansiyeli olup genellikle 2 cm'den küçük olduğu gibi 10 cm'den büyükte olabilirler. 

Böbrekte Lezyon asit kistlerin semptom vermeleri pek rastlanan bir durum değildir. Ağrı ve kitle şeklinde bulgu verdiği gibi yapılan araştırmalarda araştırmalarda insidental olarak tespit edilir. Basit kistlerin tanısı ultrason ile rahatlıkla görülebilir ve tanısı konulabilir. Bazen ultrasonda görülmeyen ve şüpheli durumlarda tomografi ve mr'a da başvurulabilir. Lezyon  olan böbrek böbrek genellikle alınması sonucuna varılıyor.

Böbrekte Lezyon Teşhisi,

Ultrason sonucunda ortaya çakabilir. Yani lezyon olan böbrek anlaşılabilir ve alınmasına karar verilir bazende böbrek alınır. Dediğimiz gibi lezyon genellikle 20 yaşın üstünde genellikle oluşabilir. 20 yaşın altında da oluşabilir ancak nadir görülen bir olay olur. Lezyon olan böbrek genellikle sağ böbrekte oluşabiliyor. Lezyon olan böbrek o bölgenin hafif sancı yanı hafif ağrı mevcut olabiliyor. Böbrekte lezyon eğer erken tanı konulmasa kansere dönme tehlikesi olabilir.
]]>
Göğüste Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/goguste-lezyon.html Tue, 20 Nov 2018 03:57:54 +0000 Göğüste lezyon, kadınların %80'inde görülen bu hastalık değişik sayı ve boyuttaki kistler ve bağ dokusu artışı ile kendini belli eden nodüller yapılardan oluşur. Kistler genellikle takip gerektirmeyen basit kistlerdir. Göğüste lezyon, kadınların %80'inde görülen bu hastalık değişik sayı ve boyuttaki kistler ve bağ dokusu artışı ile kendini belli eden nodüller yapılardan oluşur. Kistler genellikle takip gerektirmeyen basit kistlerdir. Bazen kist duvarında kalınlaşma, kist içinde farklı bir lezyon ya da içindeki sıvının kıvamında artış tespit edilebilir. Komplike ve kompleks kistler olarak adlandırılan bu kistlerin daha yakın takibe alınması ve gerekirse biyopsi ya da lezyonun tamamının çıkartılarak histopatoljik değerlendirme yapılması önerilir. Kistlerin iç yapısını en iyi ultrasonografi gösterir. Gerektiğinde manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi ek tetkikler gerekebilir. Meme kanserine dönüşebilen bu lezyonlar en çok kadınlar da görülüyor. Kadınların en büyük korkularından biri diyebiliriz. Göğüste oluşan lezyonlar tespit edilmeli ve takip altına alınmalı. İri boyuttaki lezyonlar göğüs ağrılarına neden olabilir. Göğüste lezyonlar kansere dönüşebilir bu da göğüs kanserine neden olabilir. Göğüste lezyonlar ilaç tedavisi ile ya da tümör tedavileri ile tedavi edilmektedir. Eğerki göğüsteki kitle küçükse sadece takip altına alınması yeterlidir. 

İyi huylu göğüs lezyonları;
 • Fibroadenom
 • Göğüsün filloid tümörü
 • Duktal ektazi
 • Göğüs iltihabı hastalıkları
 • Jinekomasti
 • Lipom/hamartom/radial skar
Kötü huylu göğüs lezyonları;
 • Proliferatif göğüs lezyonları
 • Lobular karsinoma
 • Duktal karsinoma
 • Göğüs kanseri 
]]>
Omurilikte Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/omurilikte-lezyon.html Wed, 21 Nov 2018 01:49:42 +0000 Omurilikte Lezyon: Omurilik, fonksiyonları bakımından iki işlevsel ünite olarak düşünüle bilmektedir. Birincisi merkezi sinir sisteminin daha yukarı seviyelerine duyu organlarından gelen bilgiyi iletmekle görevli ya da  daha üst Omurilikte Lezyon: Omurilik, fonksiyonları bakımından iki işlevsel ünite olarak düşünüle bilmektedir. Birincisi merkezi sinir sisteminin daha yukarı seviyelerine duyu organlarından gelen bilgiyi iletmekle görevli ya da  daha üst birimden gelen uyarma sonucu  bir sinir teli boyunca meydana gelen elektriksel değişiklikleri periferik sinir sistemine götüren uzun demetlerin boylamsal işlevi, İkincisi ise omuriliğin bölümlü fonksiyonudur. Lezyon yani doku bozukluğu bir organizmada yara, hastalık, tümör, veya herhangi bir mekanik sebepten, darbeden dolayı yıpranan, anormal herhangi bir dokuya verilen genel isim olarak adlandırılır. Omurilikde oluşan hasarların sebep olduğu lezyonlarda bulundukları bölümdeki çeşitli omurilik  fonksiyonlarını bozabilmektedir. Buna omurilik lezyonu adı verilir. Burada omurilik bir ya da birden fazla segment boyunca etkilenen lezyonun omuriliği etkenlik olarak tam kesiye uğratması durumu görülür. Kısaca lezyonun üstündeki ve altındaki omurilik kısımları arasında fonksiyonel ilişki ortadan kalkar. Bu durum "omuriliğin akut transvers lezyonu" ve "spastik parapleji/kuadripleji" olmak üzere iki kısımda incelene bilmektedir.
 
Omuriliğin Yarım Lezyonu yada Brown-Sequard Sendromu: 

Bu lezyonu, omuriliğin sağ ya da sol yarısını bir ya da birden fazla segment boyunca hasara uğratmış olan hastalıklı bir süreç ortaya çıkmaktadır. En çok görülen nedenler arasında omuriliğin radyasyon nekrozu (hücre ölümü,kangren), omurga travmaları,  ve spinal metastazdır. Lezyon seviyesinin altında onunla aynı tarafta titreşim ve pozisyon duyusu kayıpları, üst motor nöron tutukluğuna bağlı felç belirmesi görülürken karşı tarafta ağrı ve ısı duyusu kaybı gözlenir.

Omuriliğin Merkezi Lezyonu ya da Siringomiyeli Sendromu: 

Omurilik merkezinde yer alan bir veya birden fazla segment boyunca omuriliğe hasar veren lezyonlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu duruma hemoraji ya da travmaya bağlı örselenme gibi durumlar veya tümör, omurilikte içi sıvı dolu boşlukların var olması gibi patolojik oluşumlar sebep olabilir. 

Foramen Magnum Sendromu: 

Bu sendrom, tümör,multipl sekleroz, kranyo-vertebral bileşkenin anomalileri,  Arnold Chiari malformasyonu sonucunda bir çok etken sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Parmak uçlarında kafatasının hemen altında ağrı, ensede sertlik, uyuşma,  siringomiyelik tipte duyu bozukluğu izlenebilmektedir.

Konus Medullaris ve Kauda Ekuina Sendromu: 

Bacaklara giden motor lifler ayrıldığından dolayı  bu bölge lezyonlarında segmentlere bağlı hareket edebilen uzantılar, kollar, bacaklarda bir felç görülmez. Sadece en alt köksel duyu kuşağını ilgilendiren perianal bölge ve bazı durumlarda uylukların arasında bir duyu kusuru ve mesane, anüs kusuru  izlenebilir.

]]>
Hipodens Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/hipodens-lezyon.html Thu, 22 Nov 2018 01:29:40 +0000 Hipodens Lezyon: Hastaya mr ya da ultrason yolu ile bakıldıktan sonra karaciğerde hipodens lezyon sonucuna ulaşılır. Hipoens lezyon bu tıb  bir terimdir. Daha kolay anlaşılır haliyle karaciğerde leke görülmesi halidir. Hipodens Lezyon: Hastaya mr ya da ultrason yolu ile bakıldıktan sonra karaciğerde hipodens lezyon sonucuna ulaşılır. Hipoens lezyon bu tıb  bir terimdir. Daha kolay anlaşılır haliyle karaciğerde leke görülmesi halidir. Hipodens lezyon nedir. Lezyon tibbi bir terim olup kelime manası doku da oluşan bozukluğudur. Hipodens ise dokuya göre daha düşük lezyon yoğunluğudur. Bu iki tıbbi terime göre ise hipodens lezyon, olan kişilerin yani hastanın doku bozukluğunun düşük olduğu manasına gelir. Bu durum da bu tür rahatsızlık vücudun herhangi bir yerinde görülebilir ve  oluşabilir. Çoğunlukla genelde oluştuğu organlar dalak, beyin ve karaciğerdir. Karaciğerde görülen hipodens lezyon bozukluğu karaciğerin bazı kısmında lekeler olduğuna işaret etmektedir. Karaciğerin vücudumuz için hayatta kalmamızı sağlayan bir organ olmasından ötürü karaciğerdeki oluşan lekelenmeler karaciğerin görevlerini tam manası ile yapmasına doğrudan etki ederek hasta olan kişinin hayatını etkilemektedir. Karaciğerin görevlerini işlevini yapamaması yani yerine getirememesi halinde karaciğer yetmezliği, safra kesesinde iltihaplanmaları ve siroz gibi hastalıkları da beraberinde getirme ihtimali bir hayli yüksektir .

Karaciğerde Hipodens Lezyon Tanısı:

Karaciğerde hipodens lezyon tanısı koyulduğu zaman, karaciğerde yağlanma ve lekelenmeler oluşabilir. Karaciğerin leklenmesinin ve yağlanmasının en çok bilinen sebepleri sağlıksız ve dengesiz yemek ve alkol içmektir. Çok fazla alkol alındığı zaman karaciğerin bu alkolü absorbe edebilmesi için çok aşırı bir şekilde de çalışması iyi olacaktır. Karaciğerin gereğinden çok fazla çalışması ile karaciğer yorulur, yıpranır ve buna bağlı olarak yağlanma ve lekelenmeler oluşmaya başlarlar yani karaciğerde bazı rahatsızlıklar meydana gelir. Bu sebeple de karaciğer de büyüme olur ve ağrılar olmaya başlar. Bu ağrılar ilk zamanda olmazken karaciğerin büyümeye başlaması ile meydana çıkar. Karaciğer de olan hipodens lezyon çok ciddi bir hastalığın habercisi de olabilir. Bu hastalıklar karaciğer kanseri, safra kesesi kanseri gibi çok ciddi hastalı bir olabilir. Bundan ötürü kesinlikle bu konuda uzman bir doktora gitmek ve muayene olmak çok iyi olur. Tedavi süreci zaman geçirmeden başlatılmalıdır.
]]>
Diş Etinde Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/dis-etinde-lezyon.html Thu, 22 Nov 2018 15:38:04 +0000 Diş etinde lezyon, Dişleri çevreleyen dokularda görülen patolojik değişiklikler "lezyon" olarak isimlendirilir. Dişlerde ki iltihaplar, travma ya da gelişim sırasındaki deformasyonlar sebebiyle lezyonlar oluşabilmektedir. İ Diş etinde lezyon, Dişleri çevreleyen dokularda görülen patolojik değişiklikler "lezyon" olarak isimlendirilir. Dişlerde ki iltihaplar, travma ya da gelişim sırasındaki deformasyonlar sebebiyle lezyonlar oluşabilmektedir. İltihaba bağlı diş eti lezyonları en sık görülen lezyonlardır. Dişlerde yer alan kanallar vasıtasıyla oluşan lezyon süreci, dişlerin çürümesiyle başlar. Dişler, en dışta dayanıklı ve sert mine kısmı, bunun altında daha zayıf bir dentin katmanı ve bu katmanın altında pulpa odası adı verilen ve sadece dişlerin sinir-damar demetinin yer aldığı tabakadan oluşmaktadır.

Diş etinde lezyon: Dişler çürümeye başladığında öncelikle mine tabakasında aşınmalar oluşur. Bu durumda çürük fark edilmez ve tedavi edilmez ise; ilerleyerek dentin tabakasına ulaşır. Dentin tabakası mine tabakasına göre zayıf olduğu için çürük çok daha çabuk ilerleyerek pulpa odasına ulaşır. Pulpa odasına ulaşan bakteri dişi nekroz etmeye başlar. Pulpa odası içi boş ve kök ucuna doğru uzanan bir kanal biçiminde olduğundan, bu tabakaya geçen bakteriler kök ucuna ve çene kemiği içerisine rahatlıkla ilerler. 

Lezyonların gelişesi: Kök ucuna ve kemiğe yerleşen mikroorganizmalar burada organize olarak kemiği eritmeye ve tüm bedene yayılmaya başlar. Bu hal tedavi edilmediğinde ilerleyerek kistler oluşturabilir, diğer dişlere yayılabilir, üst çenede maksiller sinüs içerisinde veya burun mukozasında ilerleyebilir, alt çenede mandibular kanal ismi verilen alt çene sinir damar demetine zarar verebilir.

Dişler çene kemiğine periodonsiyum ismi verilen periodontal liflerle tutunur. Her bir kişide kemiğin üzerinde yer alan dişeti dokusu kalınlığı normal şartlarda 2 mm’dir. Fakat ağız bakımındaki eksiklikler var ise dişlerin çevresinde plak denilen bakteri kolonizasyonları oluşur. Bu plaklar temizlenmediğinde diş taşlarına dönüşür ve bakterilerin tutunma potansiyeli artar.

Plakların zararı: Dişlerin çevresindeki bakteri yoğunluğunun artmasına bağlı olarak durum dişetlerine sirayet edebilir. Bu hal ilk etapta dişeti kanaması olarak belirti vermektedir. Bu halde herhangi bir müdahale yapılmazsa dişetinde ortaya çıkan enfeksiyonlar derinlere doğru ilerlemeye devam ederek kemiğe geçer ve kemikte kayıplara ve iltihaplara sebep olabilir.

Her dişin kök kalınlıkları, uzunlukları ve sayıları farklık gösterir. Köklerdeki bu farklılık dişlerin kuvvet iletebilme kapasitelerini oluşturur. Dişlerde travmaya bağlı olan enfeksiyonlar dişlere taşıyabilecekleri kuvvetlerden daha fazla kuvvet gelmesi neticesi oluşmaktadır. Gece diş sıkma veya gıcırdatma, yüz bölgesine gelen darbeler, alt-üst çenenin birbirine göre uyumsuz olması nedeniyle olan ters kapanışlar neticesi bazı dişlere daha fazla çiğneme kuvveti gelmesi, kalem ısırma gibi kötü alışkanlıklar, eksik dişler neticesi dişlerde meydana gelen devrilmeler sebebiyle dişlerin ters kuvvet alması gibi sebeplerle diş eti lezyonları oluşabilir.

Çenelerde kist ve tümörler de meydana gelebilmektedir. Bu grupta en sık görülen lezyon 20 yaş dişleriyle ilgilidir. 20 yaş dişlerinin gömük kalması neticesi dişleri oluşturan dokular normalde diş sürdükten sonra kaybolması gerekirken kemik içerisinde hapsolur. Kemikte erimeler oluşturarak kistler ortaya çıkar.

Diş etinde lezyon tedavisi: Bu lezyonları önlemek için ağız bakımına özen gösterilmesi, herhangi bir şikayet yoksa dahi en az altı ayda bir diş hekimine kontrole gidilmesi, şikayet varsa da vakit geçirmeksizin diş hekimine başvurulması gereklidir.

]]>
Pankreasta Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/pankreasta-lezyon.html Fri, 23 Nov 2018 11:25:29 +0000 Pankreasta Lezyon, Pankreas yaklaşık 15 cm uzunluğunda karında mide arkasında bulunan bir organdır. Pankreas baş, gövde ve kuyruk olmak üzere üç kısma ayrılır. Pankreas başı sağ karında on iki parmak bağırsağına bit Pankreasta Lezyon, Pankreas yaklaşık 15 cm uzunluğunda karında mide arkasında bulunan bir organdır. Pankreas baş, gövde ve kuyruk olmak üzere üç kısma ayrılır. Pankreas başı sağ karında on iki parmak bağırsağına bitişik bulunmaktadır, kuyruk sol karın içinde, bütünü ise baş ve kuyruk arasında bulunmaktadır.

Pankreas kana salgılanan hormonlar yapar. Bunlardan özellikle kan şekeri düzeyini düzenlemek için insülin üretilmekte ve salgılanmaktadır. Amilaz gibi sindirim enzimlerini de yiyeceklerin sindirimine yardımcı olmak için üretmektedir. Pankreasın içindeki pankreatik kanal bikarbonat bakımından zengin sıvı ve sindirim enzimlerini toplar ve mide ötesinde ince bağırsağın ilk kısmı olan duodenum içine akıtır. Ortak kanal karaciğer tarafından üretilen safrayı toplar. Pankreatik kanal gibi ortak kanal da içeriğini on iki parmak bağırsağına boşaltır.

Pankreas kistleri baş, gövde ya da kuyruk gibi alanlarda pankreasın içinde veya pankreasın içinde yer alan sıvı toplanmış havuzlar vardır. Bazı pankreas kistleri içine sıvı salgılamaktan sorumlu hücrelerin özel bir tabakayla kaplı olması ile ortaya çıkan gerçek kistlerdir. Pankreas kistleri boyutu birkaç milimetreyle birkaç santimetre arasında olabilir. Birçok pankreatik kisti iyi huyludur ve hiçbir belirti vermez; fakat bazı kistler kanser yada kanser öncesi kistlerdir. Prekanseröz kistler kanser olma olasılığı olan iyi huylu kistlerdir. Fakat bazı pankreatik kistleri kanser olabilir.

Pankreasta Lezyon Sebepleri: Birçok durumda belli bir pankreas kistinin sebebi bilinmemektedir. Genetik mutasyonlar kanser kistlerine yol açabilir. Bazı kistler ender olarak hastalıklarla ilişkilidir. Psödokistleri sık sık pankreatit ya da pankreas sindirim enzimleri erken aktif duruma gelmesi ve pankreasın kendisini sindirmesi gibi acı bir halde meydana gelebilir. Psödokistlere bir araç kazası gibi karından alınan bir travma sebep olabilir.

Pankreasta Lezyon Tedavi: Kistin türü ve belirtilere sebep olup olmadığına göre değişir. Bazen, herhangi bir tedavi gerekli olmayabilir. İyi huylu bir psödokist hatta büyük bile olsa bu sizi rahatsız etmediği sürece kendi haline bırakılabilir. Seröz kistadenom çok ender olarak kanser haline gelebilir. Aynı zamanda belirtileri ya da büyüme gibi sebepler olmadıkça kendi haline bırakılabilir.

Rahatsız edici belirtilere sebep olan veya daha çok büyüyen bir psödokist genellikle midenizi ve ince bağırsak için ağız yoluyla iletilen küçük bir esnek tüp kullanılan bir endoskop ve bir iğne ile boşaltılabilir. Ağrı veya diğer belirtiler sebep olan genişlemiş bir psödokist ya da seröz kistadenom cerrahi olarak giderilebilir. Fakat bir psödokist devam ediyor veya tekrarlayabilir durumdaysa alınır. Pankreas çoğu lezyonların diğer türlerinin tedavisi için kanser riski sebebiyle genellikle cerrahi olarak çıkarılması uygun olmaktadır. Cerrahi olarak kistin çıkarılması çok etkilidir ve tekrarlama olasılığı en azdır.
]]>
Skuamöz İntraepitelyal Lezyon Nedir https://www.lezyon.gen.tr/skuamoz-intraepitelyal-lezyon-nedir.html Sat, 24 Nov 2018 07:20:24 +0000 Skuamöz İntraepitelyal Lezyon Nedir: Bu tür  lezyonlar rahim ağzını döşeyen epiteli meydana getiten hücrelerde, ileriki zamanlarda kansere dönüşebilecek bazı değişikliklerin görülmesini tanımlar.Düşük dereceli ( LSIL) ve Skuamöz İntraepitelyal Lezyon Nedir: Bu tür  lezyonlar rahim ağzını döşeyen epiteli meydana getiten hücrelerde, ileriki zamanlarda kansere dönüşebilecek bazı değişikliklerin görülmesini tanımlar.Düşük dereceli ( LSIL) ve yüksek dereceli (HSIL) olmak üzere 2 gruba ayrılır.

LSIL Nedir: 

Bu lezyonların kansere dönüşebilecek değişikliklere yol açma ihtimali çok düşüktür. Rahim ağzı kanserinin gelişimi uzun zaman alan bir süreçtir. Onun için LSIL’den direkt olarak kansere dönüşüm olmaz. Belirli bir süre geçtikten sonra önce ileri bir lezyona dönüşüm gösterir ve daha sonra kanser yönünde değişiklikler meydana gelir. Bu zamanda yaklaşık olarak 15-20 yıllık bir süreçtir. LSIL belirtileri kendiliğinden gerileyebilir, aynı şekliyle kalabilir ya da bir üst dereceli lezyona dönüşüm gösterebilir. Fakat LSIL belirtilerinin %75’inde lezyon kendi kendine gerileme gösterebilir. Bu sebeple bu olgularda  hastanın takip altında tutulması daha sık olarak başvurulan bir yöntemdir. LSIL lezyonların kansere dönüşme oranı sadece %1 olarak görülmektedir.

LSIL Nasıl Tedavi Edilir 

Bu olguların hepsinde kesinlikle kolposkopi yapılmak zorundadır. Kolposkopide ufak lezyonu bulunan yada lezyon görülemeyen ve düşük risk faktörleri bulunan hastalarda 5-6 aylık aralarla 2 yıl süren smear takibi yeterli olacaktır. 3 defa üst üste negatif smear sonucu elde edildiği zaman normal yıllık kontrollerle hasta takip edilir. Kolposkopi yeterli değilse ve lezyonun tamamını göremiyorsak, yüksek risk faktörlerini içeren olgularda konizasyon veya LEEP gibi cerrahi operasyonlar tercih edilebilir. Takip altına alınan olguların çok büyük kısmında herhangi bir işlem yapmaksızın lezyon kendiliğinden gerileme göstermektedir.

HSIL Nedir Ve Nasıl Tedavi Edilir 

HSIL tespit edildiği zaman gerçek bir kansere sebep olabilecek bir lezyon olarak düşünülür. Bu sebeple bu lezyonlarda tedavi kesin olarak gereklidir. Bu kurala tek istisna hamileliktir ve bu durumda tedavi doğum sonrası yapılmalıdır. Tedavi lezyonun çıkarılarak alınması işlemidir. Konizasyon, Leep veya histerektomi hastaya göre uygulanacak  tedavi yöntemleridir.
]]>
Karaciğerde Hipodens Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/karacigerde-hipodens-lezyon.html Sat, 24 Nov 2018 14:02:39 +0000 Karaciğerde Hipodens Lezyon, Doku bozukluğu yoğunluğunun dokuya oranla daha düşük olması anlamına gelen hipodens lezyon, dokunun zarar görmesi ve tahrip olması durumunda ortaya çıkar. Vücudun herhangi bir kısmında ortaya çık Karaciğerde Hipodens Lezyon, Doku bozukluğu yoğunluğunun dokuya oranla daha düşük olması anlamına gelen hipodens lezyon, dokunun zarar görmesi ve tahrip olması durumunda ortaya çıkar. Vücudun herhangi bir kısmında ortaya çıkabilen hipodens lezyon doku bozukluğunun düşük olduğu ifade eder ve genellikle karaciğer, dalak ve beyin de ortaya çıkar. Karaciğerde hipodens lezyon, çoğunlukla kişinin geçirdiği birtakım hastalıklardan karaciğer bölgesinin alınan darbeden veya hasarlardan kaynaklanır ve bu durum karaciğer bölgesinde lekelenme olduğunu gösterir. Vücudumuz için oldukça önemli bir organ olan karaciğerde lekelenme olması karaciğerin görevlerini yerine getirebilmesi engelliler ve bu durumda da kişinin hayatı oldukça olumsuz etkilenir. Karaciğerin işlevlerini yerine getirememesi  durumunda karaciğer iltihaplanması, karaciğer yetmezliği ve safra kesesi iltihabı gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu nedenle yapılan tetkikler ve testlerde kişinin karaciğerinde hipodens lezyon sonucuna varıldığında bu durum mutlaka uzman bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve bu duruma neden olan faktörler detaylı olarak incelenip tedavi edilmelidir.

Karaciğerde hipodens lezyon nedenleri,  karaciğerde hipodens lezyon durumunda karaciğerde lekelenmenin yanı sıra yağlanma da görülür. Karaciğerde ortaya çıkan yağlanma ve lekelenmeler en sık aşırı alkol tüketimi ve sağlıksız beslenme gibi durumlarda görülür. Aşırı alkol kullanılması durumunda karaciğer vücuda gelen alkolü emmek için normalden daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyar ve karaciğerin normalden fazla çalışması bu organın yorulup yıpranmasına yol açarak yağlanma ve lekelerin ortaya çıkmasına sebep olur.

Karaciğerde hipodens lezyon belirtileri, bu durum her zaman kesin bir belirti vermeyebilir. Ancak karaciğerde hipodens lezyon karaciğerde hissedilen ağrı ve karaciğer büyümesi gibi belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. 

Karaciğerde hipodens lezyon tanı ve tedavisi, kişiye karaciğer hipodens lezyon tanısı konulabilmesi için hastaya ultrason testleri ve MR uygulanır. Karaciğerde hipodens lezyon çok ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceği için bu duruma neden olan rahatsızlık tespit edilmeli ve en kısa sürede tedaviye başlanmalıdır.
]]>
Beyinde Kistik Lezyon Nedir https://www.lezyon.gen.tr/beyinde-kistik-lezyon-nedir.html Sat, 24 Nov 2018 20:22:31 +0000 Beyinde Kistik Lezyon Nedir, karşılaşılan hastalıklar arasında yer alır. İnsan beyninde omuriliğin etrafında bir zar bulunur. Zar mikroskopla bakıldığı zaman örümcek ağına benzer. Bu sebepten ismi araknoid olarak adlandırıl Beyinde Kistik Lezyon Nedir, karşılaşılan hastalıklar arasında yer alır. İnsan beyninde omuriliğin etrafında bir zar bulunur. Zar mikroskopla bakıldığı zaman örümcek ağına benzer. Bu sebepten ismi araknoid olarak adlandırılır. Omurilik sıvısını içerisinde barındıran kistler bulunur. Beyin ve omurilik zarları ayrı ayrıdır. Bu zarların sıvı ile dolması sonucunda kistik lezyonlar oluşur. Her yaş grubunda görülme olasılığı bulunur. Genellikle çocuk yaşlarda daha fazla görülmektedir. Bu problem doğumsal olarak da meydana gelirken; geçirilen bir kaza sonrasında da kistik lezyonlar oluşabilir. Kistlerin içi bazen katı olurken bazen de sıvı olarak bulunur. Sabit olduklarından dolayı zararlı değildirler. Hayati tehlike bulundurmadığı için herhangi bir organa yayılma yapmazlar. Bu sebepten kistik lezyonların hangi tarafta bulunduğu önemlidir. 

Beyinde Kistik lezyon belirtileri 
 • Her yaş grubunda görülen bu kistik lezyonlar sürekli baş ağrısı ile kendini belli eder.
 • Herhangi bir şikayet oluşturmadan şiddetli ağrılar ile ortaya çıkabilir. Kistin büyümesi sonucunda omurilik sıvısının tek yöne gitmesine sebep olur.
 • Genellikle erkeklerde daha fazla görülür. Yetişkin kişilerde birçok belirtisi bulunmaktadır. Bu hastalık epilepsi krizi sonucunda nöbete sebep olur.
 • Ayrıca kişilerde mide bulantısı, dengesiz yürüyüş gibi problemlerin oluşmasına neden olur.
 • Bazı kişilerde psikolojik bozukluklar ile kendini belli eder.
 • Bebeklerde ise belirtileri farklılık gösterir. Beyin gelişimini tam olarak tamamlayamadığından dolayı baş kısmının şekilsiz olarak büyümesine sebep olur.
 • Kistik lezyonlar bebeklerde şekil bozukluklarına sebebiyet verir.
 • Çocuklarda ise ergenliğe erken girişe, bebek gelişiminin durmasına sebep olur. Tedavi edilmesi oldukça önemlidir.
Beyinde Kistik Lezyon Tedavisi 

Bu hastalık bazı durumlarda herhangi bir belirti vermediğinden dolayı uzun yıllar boyunca kendini belli etmeden beyinde yaşamaya devam eder. Belirli şikayetler saptandığı zaman beyin tomografisi uygulanarak kistik lezyonun yeri belirlenir. Ayrıca hastaya emar uygulaması yapılması sonucunda kistik lezyonlar görüntülenir. Belirli bir belirti sonucunda teşhis edilen kistik lezyonlar bulunduğu bölge tehlike arz etmiyor ise ameliyat edilerek bu bölgeden çıkartılır. Kistik lezyonlar gereğinden fazla büyüdüğü zaman hayati tehlikeyi artıracağından dolayı ameliyat şansı oldukça azdır. Bu sebeple erken tanı çok önemlidir. Beyin kistik lezyonlar için ameliyat iki şekilde yapılır.

Birinci Kistik lezyon tedavi yöntemi, ameliyat yöntemi ile yapılır. Bu yöntemde şant ameliyatı uygulanarak şantın bir ucu kistin bulunduğu bölgeye takılır. Diğer ucu ise karın içerisine cilt altına bir tüp yerleştirilmesi ile uygulanır. Uygulanan bu tüp karnın içerisinde ilerleme yapar. Beyinde bulunan kistik lezyonun sıvısı bu tüpün içerisine çekilmesi ile ameliyat gerçekleştirilir. Böylelikle kistik lezyon çıkartılmış olur.

İkinci tedavi ameliyat yöntemi, kistin bulunduğu bölge ameliyat için uygunsa bu bölümde küçük bir kesik açılır. Bu kesik ile beraber kistik lezyonun bu bölgeden temizlenmesi sağlanır. Bu yöntem ilk yönteme göre daha az kullanılmaktadır. Tedavi süreci ağrılı ve sancı olması sebebiyle hastanın belirli süre hastanede kalması sağlanır. 
]]>
Karaciğerde Nodüler Lezyon Nedir https://www.lezyon.gen.tr/karacigerde-noduler-lezyon-nedir.html Sun, 25 Nov 2018 11:55:23 +0000 Karaciğerde nodüler lezyon nedir,  pek çok kişide bazı  sebeplerden dolayı karaciğerde nodüler lezyon oluşumu görülebilmektedir. Bu lezyonların büyük bir kısmı iyi huylu olup hayati tehlike oluşturmazlar. Ancak karaci Karaciğerde nodüler lezyon nedir,  pek çok kişide bazı  sebeplerden dolayı karaciğerde nodüler lezyon oluşumu görülebilmektedir. Bu lezyonların büyük bir kısmı iyi huylu olup hayati tehlike oluşturmazlar. Ancak karaciğerdeki nodüler lezyonların bazıları daha şiddetli belirtilere sebep olmakta ve kısa bir süre içinde, uygun bir tedavi yöntemiyle ortadan kaldırılmaları gerekmektedir. Ağrı, kanama ve bulantı karaciğerde nodüler lezyon belirtileri arasında sıkça görülen rahatsızlıklardan bazılarıdır. 

Karaciğerde nodüler lezyon nedir, karaciğere yerleşen ve sıkça görülen tümörlerdir. Genellikle karaciğer dışındaki rahatsızlıklar nedeniyle yapılan değerlendirme sırasında tesadüfen tespit edilmektedir. Karaciğer nodüler lezyon oluşumunda karaciğer enzim değerleri normaldir. Ancak bu nodüller lezyonlar karaciğerin büyümesine ve karaciğerin çevresinde bulunan kapsüllerin gerilmesine neden olduklarından, karında ağrı ve huzursuzluk yaratabilmektedir. Bazı durumlarda da bu lezyonlar GGT ve ALT enzim değerlerinin yükselmesine sebep olabilirler. Karaciğerde nodül tanısı için kullanılan kan testileri bulunmamaktadır. Bu sebeple karaciğerdeki nodüller lezyonun tespiti oldukça zordur. Karaciğerde en çok görülen nodülleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Hemanjiom;  Bu karaciğerin en sık görülebilen iyi huylu bir tümördür. Büyüklükleri farklıdır ve zaman içinde büyüme görülebilir. Bu nodül kadınları erkelerden daha fazla etkiler. Büyüklüğü 4 cm üzerinde olduğu zaman karında rahatsızlık hissi uyandırmaktadır.

Adenom: hehanjioma oranla oldukça seyrek görülür. Karaciğer hücrelerinden meydana gelir. Bunlar çoğunlukla östrojen içeren ilaç veya doğum kontrol hapı kullanımıyla oluşmaktadır. Karnın sağ üs kısmında ağrı veya dolgunluk hissiyle kitle belirlenebilmektedir.

Fokal nodüler hiperplazi (FNH): Bunlar anormal ya da şekilsiz karaciğer kan damarları çevresinde karaciğer hücrelerinden meydana gelen iyi huylu bir tümördür. Büyüdükten sonra belirti göstermeye başlar. Bu tümörler daha sonra kansere dönüşmezler.

Tek karaciğer kisti (Soliter): Bu kistler iyi huylu ve genellikle tek olarak oluşurlar. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Karaciğerin sağ lobunu daha fazla etkilemektedirler. 5 cm büyüklüğüne gelince belirti vermeye başlarlar

Nodüler rejeneratif hiperplazi: Bunlar karaciğerin normal dokusunda bulunan karaciğer hücrelerinden oluşmaktadır. İyi huyludurlar fakat nadiren de olsa kanserleşmeye dönüşebilirler.

Karaciğerde nodüler lezyon nedir, karaciğerde nodüler lezyon oluşumu sonucunda görülen bazı belirtiler vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

Ağrı: Ağrı, karaciğerde nodüler lezyonunun en sık görülen belirtisidir. Ağrının sebebi lezyonun karaciğer dokusuna baskı yapmasıdır.

Kanama: Kanamalar da karaciğer tümörünün bir belirtisidir. Kötü gibi görünse de iyi huylu lezyon olduğuna  işarettir.

Dolgunluk Hissi:  Karnın üst ve alt kısmında dolgunluk hissi oluşabilmektedir. Dolgunluk hissi genellikle karaciğerde nodüller lezyonun ilk belirtisi olarak görülmektedir.

Bulantı:  Mide bulantısına da sebep olabilirler.

Sarılık: Karaciğerin fonksiyonlarını oluşan nodüler lezyon sebebiyle tam olarak yerine getirmemesi göz ve ciltte sararmaya sebep olmaktadır. Sarılık aynı zamanda kandaki toksin birikiminin olduğunu göstermektedir.

]]>
Memede Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/memede-lezyon.html Mon, 26 Nov 2018 02:52:04 +0000 Memede lezyon, kanser çok korkulan bir hastalık olduğundan dolayı, memede lezyon denildiğinde akla hemen meme kanseri gelmektedir. Ayrıca memede bir kitle hisseden hastaların hemen kanser endişesine kapıldığını gör Memede lezyon, kanser çok korkulan bir hastalık olduğundan dolayı, memede lezyon denildiğinde akla hemen meme kanseri gelmektedir. Ayrıca memede bir kitle hisseden hastaların hemen kanser endişesine kapıldığını görüyoruz. Ancak bu korku gereksizdir, çünkü kadınlarda iyi huylu meme hastalıkları ve buna bağlı olarak şiddetli ağrıların olma oranı kanserden daha yüksektir. Bilindiği gibi bazı durumlarda memede sıvı ile dolu keseler oluşmaktadır. Meme dokusunda oluşan bu meme lezyonlarını, iyi huylu ve kötü huylu olarak iki gruba ayırabiliriz. Kötü huylu kitlelerin yüzde 33'ü meme kanseri riski taşımaktadır. İyi huylu kitlelerin ise hasta için hiçbir zararı yoktur ve hayatı tehdit etmeyen kitlelerdir. Bu meme lezyonlarını iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayırabiliriz. Bunlar;

İyi huylu memede lezyonlar;

 • Fibroadenom: Memede en sık görülen iyi huylu bir tümördür. Kansere dönüşmemektedir. Çoğu zaman radyolojik görüntü ile tanı koyulmaktadır. Biyopsiye gerek görülmeyen vakalarda 6 ay arayla en az 2 yıl ultrasonografi ile kitle takip edilerek  büyüme ya da şekil değişikliği görülmesi halinde cerrahi olarak çıkartılması önerilir.
 • Memenin filloid tümörü: Hızlıca büyüme gösterir ve tüm meme dokusunun yerini alabilmektedir. Bu tümörün iyi huylu olanları geniş çıkartılmalıdır, yoksa tekrarlama görülebilir. Kötü huylu olanlarda test sonucuna göre risk analizi yapılmalıdır. 
 • Duktal Ektazi: Süt kanallarının genişlemesi anlamına gelir. Emzirmiş kadınlarda daha sık görülmektedir. Meme başından akıntı veya ağrı gibi şikayetlere neden olabilir.  

 • Memenin İltihabi Hastalıkları: Memede kızarıklık, şişlik, sıcaklık gibi belirtiler ile anlaşılabilir. Emziren kadınlarda süt birikimi nedeniyle oluşabilir. Çoğu zaman iltihaplı hastalıklara bağlı olarak gelişir  ancak bazı durumlarda meme kanserinin bir belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Jinekomasti: Erkekte meme büyümesi anlamına gelmektedir. Vücutta  östrojen /testosteron oranının bozulması sonucu ortaya çıkar. Çeşitli ilaçların yan etkisi olarak da görülebilir ve ilacın kesilmesi ile kaybolur. Ancak bazen karaciğer hastalığı, testis tümörü ve tiroid bozukluğu gibi durumların sonucu olarak da görülebilir. Erkekte meme büyümesi varsa eğer mutlaka bir cerrah tarafından incelenmeli ve kitle nedeniyle olup olmadığına bakılmalıdır. Aksi durumda erkek meme kanseri görülebilir.

 • Lipom/hamartom/radial skar/intraduktal papillom: Yağ bezesi olarakta adlandırdığımız  iyi huylu bir meme lezyonudur.  Kitle oluşumu görülmez. İçinde meme dokusu bulunduğu için bu meme lezyonlarında kötüye dönüşüm olabilir. Tedavi olarak da lezyonun bütün olarak çıkartılmasıdır. Genellikle iyi huyludur ama kötü huylu olanları da vardır.

Kötü huylu memede lezyonlar;

 • Proliferatif meme lezyonları; Patolojik inceleme sonucunda özellikle “atipi” saptanması halinde kansere dönüşüm potansiyeli artar. Cerrahi bir müdahale ile çıkartılmalıdır. 

 • Lobuler karsinoma in situ; Her iki memede veya herhangi bir noktada meme kanseri gelişme riski oluşabilir. Akrabalarında kanser görülen kişilerde kanser gelişimini önlemek amacıyla ilaç kullanımı ya da cerrahi müdahale önerilmelidir.
 • Duktal karsinoma in situ; Bu meme lezyonu çıkartılmadığı taktirde kansere dönüşür.

]]>
Yumurtalık Kistik Lezyon Nedir https://www.lezyon.gen.tr/yumurtalik-kistik-lezyon-nedir.html Mon, 26 Nov 2018 10:01:25 +0000 Yumurtalık Kistik Lezyon nedir, İster genç, ister yaşlı olsun birçok kadının sıklıkla başına gelen ve yaşadığı korkulardan biri yumurtalıklarda meydana gelen kistik lezyonlardır. Hemen hemen her kadının hayatının belirli Yumurtalık Kistik Lezyon nedir, İster genç, ister yaşlı olsun birçok kadının sıklıkla başına gelen ve yaşadığı korkulardan biri yumurtalıklarda meydana gelen kistik lezyonlardır. Hemen hemen her kadının hayatının belirli dönemlerinde yumurtalıklarda Kistik lezyon görülebilmektedir. Çoğu zaman tedavi bile gerektirmeyen bu kistik lezyonlar genelde bir belirti vermez tesadüfen yapılan kontrollerde öğrenilir. Genelde bayanlar tarafından korkulan bu kistlerin hepsi aynı türde değildir. Yumurtalıklar yapısı bakımından birçok hücre yapısına sahiptir. Bu hücreler birçok hormonun etkisi altında kalır. Bu yüzden yumurtalıklar vücuttaki diğer organlardan çok farklı bir yapıya sahiptir. Yumurtalıklarda bulunan bu hücreler hormonlar ile etkileşim haline girdiği zaman aksi reaksiyon gösterebilirler. Hormonlar başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı bu hücreler büyüyüp kistik bir yapı meydana gelmesine neden olabilirler.

Yumurtalık kistik lezyon nedir, etrafı kist duvarı ile çevrili diğer dokulardan farklı sıvı içeren kitlelerdir. İnsan vücudunda yaşayan hiçbir hücre insan yaşamı sonra erene kadar kalmaz. Bütün hücreler doğar, çoğalır yaşlanır ve ölür. Bütün hücreler değişik miktarda sıvı salgılar. Bu sıvıların bir kısmı kan dolaşımından gelirken bir kısmı da hücre tarafından salgılanır. Bu sıvılar sürekli kullanılır daha sonrada yenilenir. Bu aşama da oluşan her hangi bir dengesizlik bu sıvıların birikerek ödem oluşturmasına neden olur. Eğer oluşan bu sıvı başka dokular tarafından çevrelenir ve dışarısı ile sıvı alışverişi kesilir ise ortaya çıkan lezyona kist adı verilir. Yumurtalık haricinde oluşan diğer organlarda kistler daha çabuk ve kolay belirti verirken yumurtalıklarda oluşan kistler ve lezyonlar belirti vermez bu yüzden senede bir kere muhakkak doktora danışılması gerekir.

Yumurtalık kistik lezyonun birkaç çeşidi bulunur. Bunlar;
 • Over kistleri
 • İnklüzyon kisti
 • Follikül kisti
 • Korpus luteum kisti
 • Teka-lutein kisti
 • Gebelik Luteoma
Yumurtalık kistik lezyonlar, iyi huylu ve kötü huylu olarak iki bölüme ayrılır. Bunların belirtileri,
 • En sık belirtisi olan adet düzensizlikleri
 • Karın ve kasıklarda oluşan ağrılar
 • Karında şişlik
 • Sindirim sisteminde meydana gelen bozukluklar (kabızlık)
 • Sık sık idrara çıkma
Kistlerin haricinde pek çok durumda bu kistler başka rahatsızlıklar ile aynı belirtiyi verdikleri için pek anlaşılmaz ve kişiler tarafından önemsenmez. Çok fazla büyük olmayan bir yumurtalık kisti karın içerisinde kendine rahatlıkla yer bulacağı için şişkinlik hissi yaratmaz. Kistler büyüdüğü yada iltihaplanmaya başladığı zaman ağrıya neden olur. Kistlerin patlaması ile de kanama meydana gelir. Bazı durumlarda ise büyümüş olan kistler mesaneye baskı yaparak sık sık idrara çıkma isteği yaratır. Yumurtalık kistik lezyon, jinekolojik muayene sonucu yapılan ultrasonlar ile kolaylıkla tespit edilir.
]]>
Beyinde Nodüler Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/beyinde-noduler-lezyon.html Mon, 26 Nov 2018 21:16:21 +0000 Beyin Nodüler Lezyon, beyin hastalıkları içerisinde yer alır. İnsan beyninde bulunan anormal doku kısımlarına beyin lezyonu ismi verilir. Anormal durumda oluşan beyin lezyonları test veya muayene ile anlaşılır. Beyin lezyonu aç Beyin Nodüler Lezyon, beyin hastalıkları içerisinde yer alır. İnsan beyninde bulunan anormal doku kısımlarına beyin lezyonu ismi verilir. Anormal durumda oluşan beyin lezyonları test veya muayene ile anlaşılır. Beyin lezyonu açık lezyon ve kapalı lezyon olarak iki kısma ayrılır. Açık beyin lezyonları herhangi bir kaza sonucu meydana gelirken, kafada bulunan saç derisini geçerek beyin yaralanması sonucu oluşur. Beyin dokusunda yaralanmaya sebep olurken zaman içerisinde kendiliğinden çoğalarak beyinde etkisi olmadan çoğalır. Kapalı beyin lezyonları herhangi bir darbe veya ani hareketler ile oluşur. Bu sebepten dolayı kişinin tehlikeli işlerden veya ani hareketlerden sakınması gerekir. Ani darbeler sonrasında bir şey hissedilmezken zamanla hareketlerde değişiklikler ile ortaya çıkar bu gibi durumlarda kesinlikle doktora görünmekte fayda vardır.

Beyin nodüler lezyonları sonradan ortaya çıkarken beyinin 2 bölümünde de aktif durumda bulunabilir. Bu lezyonlar nadir olarak ölüme sebebiyet verirken dikkat edilmesi gereken şikayetler arasındadır. Tedavi işlemi vakit kaybedilmeden yapılmalıdır. Hastalara uygulanan ameliyattaki amaç bu lezyonlarının beynine baskı yapmasını önlemektir. Lezyonlar beyine baskı yapmaya başladığı zaman kişinin hareketlerinde değişiklik gözlenir.

Beyin nodüler lezyonları belirtileri
 • Herhangi bir tramvaya bağlı olarak meydana gelmiş ise veya kaza sonucunda oluşmuşsa çekilecek tomografi ile ortaya çıkar .
 • Beyinde aktif durumda bulunurken ufak çaplı hayati tehlikelere sebep olur. Beyin nodüler lezyonlarında kişide belirgin olarak baş ağrıları görülür. 
 • Bunun yanı sıra kişide ani bayılmalar meydana gelir.
 • Halsizlik ve hareket değişiklikleri gibi problemler ile gözlenirken; doktor kontrolü son derece önemlidir. 
 • Kişide konuşma bozuklukları, kekemelik gibi durumlar gözlenir.
Beyin nodüler lezyonu ameliyatı olmadan öncesi dikkat edilmesi gereken noktalar

Beyin nodüler lezyon bulunan kişilerin gerekli ameliyata girmeden önce doktor ile kan pıhtılaşması gibi bir hastalığı varsa paylaşması son derece önemlidir. Ayrıca yakın zamanda geçirilen hastalıklardan dolayı doktorun bilgilendirilmesi gerekir. Ayrıca ilaca karşı alerjisi bulunan kişilerin de doktorla bu bilgiyi paylaşması gerekir. Beyin lezyonu ameliyatı sonrasında her ameliyatta olduğu gibi bazı riskler bulunur. Nadiren de olsa ölümle sonuçlanan beyin lezyonu ameliyatları için doktorun hastayı bilgilendirmesi gerekir.

Beyin nodüler lezyonu tedavisi

Yapılan emar ve tomografi sonrasında kişiden bulunan beyin lezyonu tanımlanmış ise gerekli tedavi yapılır. Beyin lezyon tedavisinde cerrahi müdahale gerekir. Bu hastalık ile ilgili cerrahi müdahale dışında kesin çözüm bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı kişide bulunan ani baş ağrıları ağrı kesiciler kullanılsa da bu hastalığın ameliyatsız tedavi edilmesi mümkün değildir. Beyin lezyonunun bulunduğu kısım cerrahi müdahale ile küçük kesik açılarak lezyonun bölgeden temizlenmesi işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra hastaya belirli sürede hastanede bakım uygulanır. Bunun yanında ilaç tedavileri ile hastanın ağrılarının dindirilmesi sağlanır. Belirli süre sonra hastanın taburcu olmasının ardından dikkat etmesi gereken noktalar anlatılır. Bu ameliyat sonrasında ağrılar görülse de ağrı kesici ilaçlar kullanımı ile ağrılarının azaltılması sağlanır. 
]]>
Akciğerde Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/akcigerde-lezyon.html Tue, 27 Nov 2018 11:29:29 +0000 Akciğerde lezyon, birçok kez insanlar tarafından kötü bir şey olarak adlandırılmaktadır. Fakat akciğerde çıkarak insanlarda sorunlara neden olan lezyon için her zaman kanser sonucu verilmemelidir. Bir çok farklı nedenler ile olu Akciğerde lezyon, birçok kez insanlar tarafından kötü bir şey olarak adlandırılmaktadır. Fakat akciğerde çıkarak insanlarda sorunlara neden olan lezyon için her zaman kanser sonucu verilmemelidir. Bir çok farklı nedenler ile oluşabilecek olan lezyonlar bazen çok ciddi problemlerden kaynaklanmamaktadır. Fakat bir çok zaman kişilerin karşısına  kanser olarak çıkar. Akciğerde lezyon bazen de çok kolay bir sorunmuş gibi görünse de büyük sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Akciğerde lezyon sorunları özellikle şiddetli öksürük ile görüldüğü zaman kişinin iş ve sosyal hayatında problemlere yol açmaktadır. 

Akciğerde lezyon genellikle ilerlemiş yaşlardaki kişilerde görülmektedir. Özellikle 50 yaş ve üstündeki kişilerde görülür. Akciğerdeki lezyonlar bu yaşlardaki kişilerde ölümcül sonuçlara da sebep olabilmektedir. Çünkü yaş ilerlemesi nedeni ile bu yaşlardaki insanlarda bu hastalık vücut bağışıklığı tarafından yenilemez. Akciğerin en büyük düşmanı sigaradır. Özellikle sigara kullanan insanlarda akciğerde lezyon çok sık rastlanabilecek bir durumdur. Kişinin sigara içmesi durumunda oldukça olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Akciğerin iç duvarına zarar vererek akciğerde lezyon ve iltihaplanmalara neden olur. Böyle bir durumda kişi muhakkak sigarayı bırakmalıdır. Tozlu ve ya dumanlı ortamlarda sürekli olarak çalışanlar da da bu tip sıkıntılar görülebilmektedir. Kişiler çalıştıkları tozlu ortamlarda koruyucu araçlar kullanmamaları nedeni ile de akciğer başta olmak üzere meslek hastalıkları yaşarlar. 

Akciğerde lezyon belirtileri rahatsızlığın büyüklüğüne ve çeşidine göre değişebilmektedir. Kimi insanda çok büyük problemlere sebep olurken kimi insanlarda ise fazla ciddi boyutlara uzanmayabilir. Akciğer lezyonunda ortak belirti bu hastalığa kapılan hastaların hemen hemen hepsinde görülen öksürüktür. Görülen öksürükler kişilerde derinden gelen bir etki yaptığı için akciğerde yanma gibi bir duruma sebep olabilir. Eğer akciğerde lezyon sebebi ile ağızdan gelen kan var ise bu durum kişinin acilen doktora gitmesini gerektirecek farklı bir durumdur. Bir diğer belirti ise ses kısıklığı ve nefes darlığı oluşmasıdır. Kişilerin ummadıkları zaman nefes darlığı yaşamaları çok büyük problemler yaşamalarına sebep olacaktır. Aynı zamanda yutkunma güçlüğü iştahsızlık kilo kaybı kanlı balgam göğüs gibi problemlerin meydana gelmesi de  görülmektedir. Bu gibi problemler bir günden fazla görülür ise kişilerde bu durum akciğerde lezyon sorunlarına sebep olabilmektedir. 
]]>
Beyinde Kitle Lezyonu Nedir https://www.lezyon.gen.tr/beyinde-kitle-lezyonu-nedir.html Tue, 27 Nov 2018 12:46:32 +0000 Beyinde Kitle Lezyonu Nedir, beyindeki kitle lezyonu genellikle anormal olan dokuların bulunduğu yere verilen isimdir. Beyinde kitle lezyonu çoğunlukla bir test ya da muayene yapılmadığı taktirde bu oluşan anormal kitleye beyinde Beyinde Kitle Lezyonu Nedir, beyindeki kitle lezyonu genellikle anormal olan dokuların bulunduğu yere verilen isimdir. Beyinde kitle lezyonu çoğunlukla bir test ya da muayene yapılmadığı taktirde bu oluşan anormal kitleye beyinde kitle lezyonu ismi verilmektedir. Beyinde kitle lezyonları oldukça geniş bir terim olarak değerlendirilmektedir. Bunlar açık beyin kitle lezyonu ve kapalı beyin kitle lezyonu olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. beyinde kitle lezyonları nadirde olsa ölüme neden olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve oldukça dikkatli olunmalıdır. 

Açık beyin Kitle Lezyonu, bu lezyon genellikle kendisini travma şeklinde gösteren bir kitle lezyon çeşididir. Kitle lezyonu direk olarak beyine temas eder ve kişinin saçlarını, derisini geçerek beyni etkileyerek yaralamaya kadar devam etmektedir. Beyinde ortaya çıkan bu kitle lezyonu özellikle beyin dokusunu mekanik olarak yaralanmasına sebep olmaktadır. Çoğunlukla meydana gelen bu durum kişinin etkisi dışında gelişerek zaman içinde beyinde oluşarak ortaya çıkmaktadır.

Kapalı Beyin Kitle Lezyonu, beyinde direk değil mutlaka bir etmene bağlı bir şekilde gelişerek ortaya çıkan kitle lezyonu olarak isimlendirilmektedir. Genellikle alınan bir darbe sonucunda ya da ani bir hareket sonrasında beyinde kitle lezyonu oluşumuna denilmektedir. Bu durumun oluşmaması için için kişinin tehlikeli olan işlerden ve ani hareketlerden mutlaka kaçınılmalıdır. Kişi ani bir yere çarptığında veya kafasına bir darbe aldığında ilk an hiç bir durum oluşmayabilir, ancak zaman içerisinde hareketlerde değişimler gözlenebilmektedir. Eğer kafanıza bir darbe aldıysanız mutlaka bir beyin cerrahına görülmeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır. 

Beyinde Kitle Lezyonu Belirtisi Nelerdir, beyindeki kitle lezyonlarının hepsi ölüme sebebiyet vermez, fakat kişide böyle bir durum söz konusu ise, göz ardı edilmemelidir. Beyinde kitle lezyonunun en yaygın olan belirtilerinin arasında kişinin baş bölgesinde ağrıların olması söylenebilir. Ayrıca beyinde kitle lezyonu kişi hiç beklemediği bir anda ani bayılmalar şeklinde kendisini gösterebilir. Beyindeki kitle lezyonu özellikle bulunduğu yere bağlı olarak beyne baskı uygulamaktadır. Beyinde kitle lezyonu çoğunlukla beyne uyguladığı bası sebebi ile insani fonksiyonların çalışmasını büyük çapta engellediği için ameliyat yapılması şart olan bir rahatsızlıktır. Beyinde kitle lezyonunun tanısı için MR ya da tomografi çektirmek gereklidir. MR beyinde kitle lezyonunu açık bir renkte farklı olarak göstermektedir. Mr sonrasında beyinde kitle lezyonu için uzman hastaya uygulanabilecek olan tedavi şeklini kolaylıkla belirleyebilir. 

Beyinde Kitle Lezyonu Tedavisi Nasıl Yapılır, yapılan tetkikler sonrasında beyinde kitle lezyonu tanısı yapılan hastaya kesin tedavi şekli çoğunlukla cerrahi müdahale gerektirmektedir. Beyinde kitle lezyonunun tedavisi için cerrahi müdahale dışında kesin bir çözümü mevcut değildir. Beyinde kitle lezyonu sebebi ile meydana gelen baş ağrısını hafifletmek için ağrı kesici kullanılabilir. Ani bayılmalar ile devam eden beyinde kitle lezyonu nedeni ile kişi kendisini ayakta tutabilecek besinler tüketmeye özen göstermelidir. Ayrıca beyinde kitle lezyonu için kullanılabilecek bitkisel kürlerde bu rahatsızlığın ilerlememesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun dışında kişinin dengeli beslenmesi ve küçük çaplı spor yapılması da beyinde kitle lezyonu rahatsızlığının ilerlememesi hususunda dikkat edilmesi gereken bir önlemdir. 
]]>
Böbrekte Kistik Lezyon Nedir https://www.lezyon.gen.tr/bobrekte-kistik-lezyon-nedir.html Wed, 28 Nov 2018 07:11:11 +0000 Böbrekte Kistik Lezyon Nedir, basit böbrek kistik lezyonları en çok karşımıza çıkan ve iyi huylu böbrekte oluşan kitlelerdir. Hemen hemen her yaşta görülebilme ihtimali vardır. Sadece 20 yaşına kadar n Böbrekte Kistik Lezyon Nedir, basit böbrek kistik lezyonları en çok karşımıza çıkan ve iyi huylu böbrekte oluşan kitlelerdir. Hemen hemen her yaşta görülebilme ihtimali vardır. Sadece 20 yaşına kadar nadir olarak görülmektedir. Böbrek kistik lezyonları genellikle tek böbrekte ve böbrekte kistik lezyon şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bazı durumlarda çift taraflı ve birden fazla olanları da görülmektedir. Genel olarak yuvarlak ve oval şeklinde olup içleri berrak ya da sarıya yakın bir renk olup sıvı ile doludurlar. Bu kistlerin büyüme potansiyeli vardır ve genellikle 2 cm’den küçük olabileceği gibi 10 cm’den büyükte olabilmektedirler. Böbrekte kistik lezyonların semptom vermelerine pek rastlanmamıştır. Böbrekteki kistik lezyonların tanısı ultrason ile rahatlıkla görülebilir ve tanı konulabilir. Bazen ultrasonda görülmeyen ve şüpheli görülen durumlarda tomografi veya mr’a başvurulmalıdır. Kistler içi sıvı dolu kesecik şeklindedirler. Vücudun değişik bölgelerinde de görülebilir. Böbrek de bunlardan birisidir. Böbrekte kistik lezyonlar hiç bir belirtiye yol açmayabilir fakat bazı durumlarda yüksek tansiyon, iltihap, taş oluşumu, kanama, böbrek yetmezliği gibi sorunlara da yol açabilir.

Böbrekte kistik lezyon nedir, belirtileri ve tanı konulması;

Böbrekte kistik lezyon tanısı, ultrasonografi, tomografi gibi yöntemlerle konulmaktadır. Böbrekteki bu kistler, böbrek kanseri ile karıştırılabilir. Yapılan incelemeler ile böbrek kisti, kanserden kolaylıkla ayrılabilir. Aile de genetik olarak bu hastalığın görülüp görülmediğine de bakılmalıdır.
Böbrekte kistik lezyonların görülme yaşı, yerleşim yeri ve diğer belirtilere göre sınıflandırabiliriz.
Basit kistler, böbrekte görülen en zararsız ve en yaygın kist türüdür. Genellikle hiçbir belirti göstermezler ve tedavi gerektirmezler. Yaş ilerledikçe basit kistlerin görülme sıklığında da artış görülür. Ailede de görülen bu kistler ise genellikle zararlıdır. Bu kistler;

 • Yüksek tansiyon
 • Böbrekte iltihaplanma
 • Böbrekte taş oluşumu
 • Kanama
 • Böbrek yetmezliği, gibi ciddi sorunlara da yol açabilir.

Böbrekte kistik lezyon tedavisi;

Çok büyümediği sürece bu böbrek kistik lezyonlarına cerrahi müdahale gerekmez ve eğer kistler, yüksek tansiyon, iltihap ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlara neden olmuşsa tedavisi yapılır. Genetik olarak görülen kistlerde yakın akrabalar da kist yönünden taramadan geçirilmesi gerekir.
İyi huylu böbrek kisti lezyonu yaygın olarak görülür. Elli yaşın üzerindeki kişilerin %50 civarında bir ya da daha fazla böbrek kisti lezyonu gözlemlenir. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür. Bu kistin tümöre dönüşümü çok düşük oranda görülmektedir.
Genelde tedavi gerektirmezler, kist ağrı yapıyorsa, böbrek taşları kiste eşlik ediyorsa, tansiyon şikayetleri varsa ameliyatla kistin alınması gerekir. Yapılan bu işlemler eskisi gibi açık cerrahi ile değil de kapalı ameliyatla, herhangi bir yara açmadan, kanama riski olmadan yapılmaktadır.
Fakat eğer böbrekteki kistik lezyon tomografi ile değerlendirildiğinde kistin içindeki sıvı şeffaflığını yitirmişse ve kanama gibi bir durum söz konusu ise, normalde ince ve düzgün olan kist duvarı kalınlaşmış ise ve buna benzer ciddi belirtiler söz konusuysa kist tedavisi değil de tümör için düşünülen tedavi seçeneklerinin uygulanması daha doğrudur.
Kistleri olan hastalar senede en az bir kez ultrason veya tomografi ile kontrollerini yaptırmalıdır. Erken teşhis her zaman önemlidir ve tedavi şansı her zaman vardır.

]]>
Hipodens Kistik Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/hipodens-kistik-lezyon.html Wed, 28 Nov 2018 19:46:59 +0000 Hipodens Kistik Lezyon, öncelikle buradaki terimleri açıklamakla başlayabiliriz. Lezyon denilen şeyi aslında doku bozukluğu olarak tanımlayabiliriz. Lezyon, vücutta hastalık ya da travmadan dolayı kaynaklanan anormal ve tahrip olmu Hipodens Kistik Lezyon, öncelikle buradaki terimleri açıklamakla başlayabiliriz. Lezyon denilen şeyi aslında doku bozukluğu olarak tanımlayabiliriz. Lezyon, vücutta hastalık ya da travmadan dolayı kaynaklanan anormal ve tahrip olmuş dokudur. Hipodens ise lezyon yoğunluğunun dokuya göre düşük olması durumudur. Yani buradan hastanın doku bozukluğunun düşük olduğunu anlayabiliriz. 

Kistik lezyon ise genellikle içi sıvı dolu kapsül ya da kesecik şeklinde tanımlanan doku bozulmasıdır diyebiliriz. Bu tanımdan da hareketle hipodens kistik lezyon doku bozulmasının az olduğu içi sıvı dolu keseciklerdir. Çok farklı türlerde kistik lezyon vardır. 

Hipodens Kistik Lezyon Belirtileri Ve Etkileri

Küçük boyutlardaki kistik lezyonlar genellikle bir belirti göstermezler. Diğer lezyondaki belirtileri inceleyebiliriz. Bazı kistik lezyonlar cilt üzerindeki şişkinlik sebebiyle görülebilir veya hissedilebilir. Bazen de daha derinlerde olduğu için görülmediği halde hissedilebilirler. Bazı kistik lezyonlar ağrıya sebep olabilir. Yumuşak ya da sert dokuya sahip olabilirler. İç organlarda oluşan kistik lezyonlar küçük boyutta ise herhangi bir belirti göstermezler. Büyük çaptaki kistik lezyonlar ise iç organların fonksiyonlarını yerine getirememelerine neden olabilir. Ayrıca kanal tıkanmalarına ve kan dolaşımının zayıflamasına yol açabilmektedir. Farklı organların dokularında ortaya çıkan kistik lezyonlar birbirlerinden farklı etkiler göstermektedirler. 

Hipodens Kistik Lezyon Nedenleri 

Kistik lezyonların oluşumuna neden olan bir çok etmen vardır. Bunlardan en temel olanları arasında tümör oluşumları, genetik faktörler, enfeksiyonlar, hücre bozuklukları, devam eden iltihaplar, parazitler, farklı vücut kanallarının tıkanması, yaralanmalar ve ana rahmindeki gelişim sürecinde yaşanan sorunlar vardır.

Hipodens Kistik Lezyon Tedavisi

Çoğu kistik lezyon herhangi bir belirti göstermediği için tedavi uygulaması da yapılamamaktadır. Ancak aşırı büyüyen ve çevre dokulara hasar vermeye başlayan ve görüntü bozukluklarına yol açan kistik lezyonlar için bazı tedavi yöntemleri mevcuttur. Aspire etme yönteminde kistik lezyonun içeriği bir şırıngayla emilerek temizlenebilir. Böylece lezyon söndürülerek küçültülür. Ayrıca kistik lezyonun duvar yapıları emilerek tamamen geçirilebilir. Cerrahi müdahale ile açık veya kapalı cerrahi metot sonucu kistik lezyon alınabilir. Kistik lezyonda kullanılan ilaç tedavisi lezyonu yok etme amacından ziyade, lezyona sebep olan hastalığı gidermek amacıyla uygulanmaktadır. Son olarak kistik lezyonu evde sıkarak veya patlatarak yok etmeye çalışmak, büyük sorunlara, lezyonun büyümesine ve iltihaplanmaya neden olabileceği için önerilmez. Bu nedenle hipodens kistik lezyon gerekli kontrollerin ardından bir hekim tarafından tedavi altına alınmalıdır. 
]]>
Böbrekte Hipodens Lezyon Nedir https://www.lezyon.gen.tr/bobrekte-hipodens-lezyon-nedir.html Thu, 29 Nov 2018 04:31:11 +0000 Böbrekte hipodens lezyon nedir, kelime anlamı olarak böbrekte oluşan doku bozukluğudur. Böbrekte hipodens lezyon ultrason ya da mr ile bulunabilir. Daha anlaşılır şekliyle böbrekte görülen lekedir. Bu durum hastanın doku bozuklu Böbrekte hipodens lezyon nedir, kelime anlamı olarak böbrekte oluşan doku bozukluğudur. Böbrekte hipodens lezyon ultrason ya da mr ile bulunabilir. Daha anlaşılır şekliyle böbrekte görülen lekedir. Bu durum hastanın doku bozukluğunun düşük olduğu anlamına gelir. Bu hastalık vücudun herhangi bir yerinde de görülebilir. Ama genelde görüldüğü yerler dalak, beyin, böbrektir. Böbrekte görülen hipodens lezyon bozukluğu böbreğin bazı bölgelerinde oluşan lekelerdir. Böbrek vücudumuz için hayati bir organ olmasından dolayı böbrekteki lekelenmeler böbreğin görevlerini yerine getirebilmesine doğrudan etki ederek hastanın hayatını etkilemektedir. Böbreğin görevlerini yerine getirememesi halinde böbrek yetmezliği, böbrek iflası, böbrekte intihap oluşması görülebilir.

Böbrekte hipodens lezyon tanısı konulduğu zaman, böbrekte yağlanmalar ve lekeler görülebilir. Böbrekte lekelenme ve yağlanmanın en çok bilinen nedenleri sağlıksız beslenme, alkol, az su tüketme ve genetik faktörlerdir. Böbreğin kapasitesinden fazla çalışması ile böbrek yorulur, yıpranır ve buna bağlı olarak yağlanma ve lekelenmeler meydana gelir. Ağrılar ilk etapta belli olmazken böbreğin büyümeye başlaması ile ortaya çıkar. Böbrekte görülen hipodens lezyon çok ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Bunlardan dolayı bu belirtileri yaşayan kişilerin en kısa zamanda uzman bir doktora başvurmaları gerekebilir.

Böbrekte hipodens lezyon belirtileri
 • İdrar renginde değişiklik
 • Şişkinlik
 • Bitkinlik
 • Cilt sorunları, ciltte bozulmalar
 • Ağızda metalik bir tat oluşması
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Nefes yetmezliği
 • Üşümek
 • Dikkat bozukluğu
 • Bedenimizin yan taraflarında ağrı oluşması
Böbrekte hipodens lezyon tedavisi; Kist klinik bulgu verdiğinde, iltihaba sebep olduğunda ve 5 cm den daha büyük hal aldığında şu şekilde tedavi yapılır. Kist iğne ile boşaltılması halinde sebep ortadan kaldırılmadığı için tekrarlayacaktır. Kesin tedavi kistin kapsülüyle birlikte çıkarılmasıdır. Ameliyat karın yan bölgesinden kesiyle gerçekleşeceği gibi laparaskobik denilen 1 cm lik delikler aracığıyla kist bölgesine gönderilen kamera ve aletler yardımıyla da yapılmaktadır.


]]>
Tümöral Lezyon Nedir https://www.lezyon.gen.tr/tumoral-lezyon-nedir.html Fri, 30 Nov 2018 03:18:32 +0000 Tümöral Lezyon Nedir, kemik tümörleri ve tümöral lezyonlar, tanı ve tedavi güçlüğü ile karşılaşılan bir durumdur. Anatomik yerleşimleri ve kökenleri belirgin farklılıklar gösterir. Kas ve iskelet sisteminde h Tümöral Lezyon Nedir, kemik tümörleri ve tümöral lezyonlar, tanı ve tedavi güçlüğü ile karşılaşılan bir durumdur. Anatomik yerleşimleri ve kökenleri belirgin farklılıklar gösterir. Kas ve iskelet sisteminde herhangi bir bölgeye yerleşip kemik, kıkırdak, fibröz doku, kemik iliği, lenfoid doku, sinir ve kan damarları olmak üzere herhangi bir dokudan köken alabilir ve hemen hemen her yaşta görülebilir.

Tümöral lezyon tanı, tedavi ve şikayetleri nelerdir

Tümöral lezyonlar, normal dokulara zarar vererek dayanılmaz ağrı, şişlik, ciddi sakatlık, patolojik kırık gibi şikayetlere yol açar ve normal dokularda bir takım ekiler oluşturup sessizce kalabilme özelliğine sahiptir. Normal seyrine bırakıldığı zaman bazı tümöral lezyonlar kendi kendine iyileşirken bazıları ise yoğun tedaviye rağmen çok hızlı bir şekilde yayılarak ölümle sonuçlanmaktadır. İyi ve kötü huylu tümörler ve tümöral lezyonlar, klinik ve radyolojik bulgular gösterebilmektedir.

Kemikte oluşan tümöral lezyonlar değerlendirilir iken, tüm kemik lezyonlarını ayırıcı tanı koymak yerine hastanın ve lezyonun özelliğine göre, bir kaç seçeneğe indirmek tanı ve tedavi için daha yararlı olur. Tümöral lezyonları değerlendirmede karşılaşılan en belirgin sorun,  hangi lezyonların takip edilebileceği hangi lezyonlarda daha ileri tetkik ve biyopsi yapılacağının belirlenmesidir.  Biyopsi olmadan bu lezyonların nasıl ayırt edileceğinin bilinmesi gerekir.

Hastanın hikayesi dinlenilerek ve tam bir fizik muayene yapılarak, radyografiler detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirilme yapılır. Hastanın yaşı, tümöral lezyonun kemikteki yerleşim yeri lezyonun sayısı ve lezyonun radyografik görünümü büyük önem arz eder. Pek çok tümöral lezyonun görüldüğü belli yaş aralıkları vardır. Eozinofilik  granülom ve miyenom birbirine çok fazla benzeyen radtografik bulgular vermesine rağmen eozinofilik granülom genelde 5 yaşın altında görülürken miyenom 30 ve üstü yaş gruplarında görülmektedir.

Hayatın ilk sekiz yaşını kapsayan dönemde görülen tümöral lezyonlar, eozinofilik garnülom ve metastatik Wilm's tümörüdür. 8 yaştan fizislerin kapandığı döneme kadar  basit ve anevrizmal kemik kisti, nonossifying fibrom, osteomiyelit, osteosarkom, Ewing sarkomu, enkondrom, kondroblastom ve kondromiksoid fibrom sok görülür. Fizislerin kapandığı geç ergenlik döneminden 40 yaşa kadar, dev hücreli tümör, Ewing sarkomu, osteosarkom, 40 yaş ve sonrası grupta ise, metastatik kemik lezyonları ve miyelom görülür. 

Tümöral lezyonların tespit şekli, lezyonun tespiti lezyonun karakterini belirlemek için önemlidir. Sıklıkla başka nedenler için çekilen grafilerde tesadüfen tespit edilir. Bu lezyonların aktif olma olasılığı düşük olup sadece takip gerektirebilir. Kırık ile başvuran kemik lezyonları da bu gruba dahil olup takip gerektirir. Önce kırığın tedavisi yapılır, sonra lezyon takip edilir. Bazı hastalarda ise kırık iyileşmeden biyopsi yapılabilmektedir. Eğer bir tümöral lezyona bağlı patolojik kırık fark edilmezse hastanın hayatına mal olabilir.

Tümöral lezyon nedir, belirgin sınırları olan, ve sürekli periost reaksiyonu ile sınırlandırılan lezyonlar genelde yavaş büyüme eğilimi gösteren iyi huylu lezyonlardır. Sürekli ve belirgin sınırları olmayan tip periost reaksiyonu ile sınırlanmış lezyonlar hızlı büyüyen ve kötü huylu lezyonlardır. Kemikteki tümöral lezyonların çoğu soliterdir. İskelet sisteminde birden fazla aynı karakterde lezyon var ise multifokal olabilen nonossifying fibrom, fibröz displazi, eozinofilik granülom, anjiyom, multipl herediter, eksostozlar, ve metastatik tümörler akla gelir. Bu tür lezyonların tespitinde iki önemli yöntem, kemik taraması ve teknesyum-99m kemik sintigrafisidir.

]]>
Dişte Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/diste-lezyon.html Fri, 30 Nov 2018 04:39:31 +0000 Dişte lezyon, dişi yada dişleri çevreleyen dokularda (dişeti, kemik) görülen patolojik değişikliklere lezyon denilir. Diş lezyonları dişlerdeki iltihaplardan, travmalardan yada gelişim sırasında görülen deformasyonla
Dişte lezyon, dişi yada dişleri çevreleyen dokularda (dişeti, kemik) görülen patolojik değişikliklere lezyon denilir. Diş lezyonları dişlerdeki iltihaplardan, travmalardan yada gelişim sırasında görülen deformasyonlar sebebi ile lezyonlar oluşabilmektedir. Diş lezyonları en çok iltihaba bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Dişte Lezyon Çeşitleri
 • Dolaşım sistemi aracılığıyla oluşabilir.
 • En sık görüleni olan dişlerin içinde yar alan kanallar aracılığıyla oluşabilir.
 • Dişi çevreleyen periodonsiyum yani dişeti aracılığıyla lezyonlar oluşabilir.
Dişlerin çürümeye başlamasıyla birlikte mine tabakalarında aşınmalar meydana gelir. Bu durumun fark edilmemesi ile beraber dentin tabakasına kadar ulaşır. Dentin tabakası mine tabakasının oranına bakarak daha çok zayıflatır. Bu yüzden çürük hızla ilerleyip pulpa odasına ulaşır ve bakteriler dişleri burada nekroz etmeye başlarlar. Pulpa odasının içi boştur ve kök ucuna doğru uzanan kanal şeklinde olur. Pulpa odasına geçen bakteriler çene kemiğine ve kök ucuna kadar rahatlıkla ilerler. Böylece de artık ağız ortamı ile dişler ile kök uçları arasında mikroorganizmaların kolaylıkla geçiş yapabileceği açık bir yol ortamı oluşmuş olur.

Kök ucuna ve kemiklerin içine yerleşen mikroorganizmalar burada organize edilerek kemiği eritmeye ve böylece tüm vücuda yayılmaya başlar. Bu durumlar tedavi edilmediği sürece daha da ilerleyerek kistler oluşturabilir ve komşu dişlere yayılabilir. Üst çenede ise maksiller sinüs içerisinde yada burun mukozasında ilerler. Ve buda alt çenede mandibular kanal adı verilen alt çene sinirlerine, damar paketlerine zarar verebilir.
Dişler çene kemiğine periodonsiyon denilen periodontal lifler yardımı ile tutunur. İnsanlarda kemikler üzerinde bulunan dişeti dokusunun kalınlığı normalde 2 milimetredir. Ancak ağız bakımlarının iyi yapılmaması ile diş taşlarına dönüşüm gerçekleşir. Ve bu diş taşları da bakterilerin oluşmasına zemin hazırlar. Bu durum bakterilerin yoğunluğuna göre artış gösteriyorsa dişetlerine kadar yayılabilir. Bu durum ilk olarak diş eti kanaması olarak kendini gösterir. Böyle durumlarda bakteriler engellenmezse kemiğe sıçrayarak iltihapların artmasına neden olur.

Dişte Lezyon Nedenleri
Her dişin uzunlukları ve köklerinin kalınlıkları aynı olmaz. Dişlerdeki travmaya bağlı olan enfeksiyonların oluşum nedenlerinin başında dişlere taşıyabilecekleri kuvvetlerden daha fazla kuvvet eklenmesi gelir. Gece dişleri sıkmak  ve gıcırdatmak, yüz bölgesinde bulunan darbeler, alt üst çenenin birbirlerine göre uyumsuz olmaları nedeniyle olan ters kapanışlar sonucu dişlere daha fazla çiğneme kuvvetinin gelmesi, eksil dişlerin sonucunda meydana gelen devrilmeler nedeniyle dişlerin ters kuvvet almaları, kalem ısırma gibi kötü alışkanlıklar ve bunlar gibi daha birçok neden diş lezyonuna neden olmaktadır.

En sık görülen dil lezyonları genellikle 20 yaş dişleri ile ilgili olanlardır. 20 yaş dişlerinin gömük kalması sonucu ile oluşan dokular diş sürdükten sonra kaybolmaları gerekirken 20lik dişler kemiklerin içine hapsolurlar. Bunun sonucunda da kemik erimeleri oluşarak kistler meydana gelmektedir. Bu durumu önlemek için öncelikle ağız bakımına önem verilmeli, herhangi bir şikayet olmasa bile en az 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne gidilmelidir. Eğer şikayetleriniz varsa da zaman geçirmeden bir an önce diş hekimine başvurmanız gerekir.
]]>
Kitle Lezyonu Nedir https://www.lezyon.gen.tr/kitle-lezyonu-nedir.html Sat, 01 Dec 2018 01:34:24 +0000 Kitle Lezyonu Nedir, insanlarda bazı hastalıklardan kaynaklı olarak vücudunda meydana gelen değişimlere lezyon ismi verilmektedir. Kitle lezyonu çoğunlukla kişiye uygulanan testler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kitle lezyonu genell Kitle Lezyonu Nedir, insanlarda bazı hastalıklardan kaynaklı olarak vücudunda meydana gelen değişimlere lezyon ismi verilmektedir. Kitle lezyonu çoğunlukla kişiye uygulanan testler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kitle lezyonu genellikle abse ya da tümör şeklinde ortaya çıkan kitlelere denilmektedir. Ayrıca vücutta bulundukları yere bağlı olarak hacimlerinin küçük ya da büyük olması şeklinde kitle lezyonları ismi verilir. Ancak bazı kitle lezyonları bulundukları bölgede hacimsel olarak çok fazla yer kaplamaz. Özellikle bu küçük kitle lezyonları bulunduğu yerdeki çevre dokulara herhangi bir bası etkisi göstermez. Çoğunlukla çevredeki mevcut olan kanların bütününü kendilerine doğru çekerler veya tam tersi olarak büzüşme reaksiyonu da bazen gösterebilmektedir. Kitle lezyonları çevresindeki bulunan normal dokulardan farklı olduklarından dolayı kolaylıkla bulunabilirler. 

Kitle Lezyonu Nedir, En Çok Hangi Organlarda Olur, çoğunlukla kitle lezyonlarına sıklıkla beyinde, omurilikte, gözde, karaciğerde ve böbreklerde rastlanılmaktadır. Eğer omurilikte bir kitle lezyonu varlığı söz konusu ise, kişinin beyninden gelen bütün sinir uyarılarını büyük ölçüde etkiler. Buna bağlı olarak her iki bacakta uyuşukluk ya da idrar yapmada zorluklar gözlemlenebilir. Kişinin göz bölgesinde meydana gelen kitle lezyonunda ise,renk algılamada zorlanma ve görme bulanıklığı gibi belirtiler göstermektedir. Bazı kitle lezyonlarında bu durum farklıdır, herhangi bir etki ve rahatsızlık göstermez. Ancak ortaya çıkan bu kitle lezyonlarının mutlaka incelenmesi gerekmektedir. 

Kitle Lezyonu Tanısı Nasıl Yapılır, kitle lezyonunun tanısının yapılabilmesi için özellikle kitlenin şekilleri, iç yapıları, kenarları ve çevredeki mevcut olan diğer doku farkları göz önünde tutularak değerlendirilmeye alınmalıdır. Çoğunlukla kişinin vücudunda ortaya çıkan bir hastalık sonrasında normal olan dokularda meydana gelen değişimler kitle lezyonuna ana emin hazırlamaktadır. Kitle lezyonunu sınıflandırmak için ilk şart kitlenin boyutu büyük önem taşımaktadır. Çünkü bazı kitle lezyonları iyi huylu olurken, bazı kitle lezyonları ise, kötü huylu olabilmektedir. Kitle lezyonu özellikle dokuların kendi işlevsel yeteneğini yitirmesi ve çevredeki dokularda ortaya çıkan bozukluklar sonucunda kitle lezyonlarına sebep olmaktadır. 

Kitle Lezyonu Tedavisi Nasıl Yapılır, çoğunlukla kitle lezyonlarının ilk tedavi aşaması cerrahi müdahaledir. Ancak bazı kitle lezyonlarında bu durum yalnızca ilaç tedavisi ilk aşamada kullanılabilir. İlaç tedavisi genellikle küçük çaplı olan kitle lezyonunda ilk tercihtir. Fakat bu kitle lezyonu iyice araştırıldıktan sonra ameliyat durumu söz konusu olabilir. Sonuç olarak hangi organda olursa olsun kitle lezyonu varlığı tespit edilmiş ise, en kesin çözüm tedavisi olarak cerrahi müdahalenin uygulanması doğru bir karardır. 
]]>
Kistik Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/kistik-lezyon.html Sun, 02 Dec 2018 00:39:37 +0000 Kistik Lezyon, Genel olarak iç tarafı sıvı ile dolu olan kapsül ya da kesecik şeklinde tanımlanmış olan dokuda meydana gelen bozukluktur. Yüzleri aşkı farklı cinslerde kistik lezyon çeşitleri var olmaktadır. Ciltte, ciğerlerd Kistik Lezyon, Genel olarak iç tarafı sıvı ile dolu olan kapsül ya da kesecik şeklinde tanımlanmış olan dokuda meydana gelen bozukluktur. Yüzleri aşkı farklı cinslerde kistik lezyon çeşitleri var olmaktadır. Ciltte, ciğerlerde, beyinde ve gözlerde meydana gelebilir.

Kistik Lezyon Belirtileri Nelerdir
 • Bazı kistik lezyonlar cildin üst kısımlarında şişkinlik şeklinde hissedilebilir ya da görülebilir. Bazı durumlarda daha derinde yer alan kistik lezyonlar da hissedilebilir
 • Ağrıların meydana gelmesi
 • Hayati tehlikelerin faaliyet içerisinde olması
 • Küçük boyuttaki lezyonlar tehlike arz etmez
 • Büyük boyuta sebep olan kistik lezyonlar iç organların görevlerini gerçekleştirememelerine, kanal tıkanmalarına ve kan dolaşımında meydana gelen zayıflamalara sebep olurlar
 • Kanamaların meydana gelmesi
 • Dolgunluk hissi yaratması
 • Bulantı baş göstermesi
 • Ciltte ve gözde kistik lezyonların meydana getirdiği sararma
 • El ve ayaklarda meydana gelen büyüme
 • Erken puberte
Kistik Lezyon Nedenleri Nelerdir
 • Kafanın biçimsiz olarak gelişmesi
 • Psikolojik bozukluklar
 • Meydana gelen travmalar
 • Beyin dokusunda meydana gelen iltihaplar
 • Otoimmün hastalıklar
 • İltihapların iyileşmemesi
 • Beyinde meydana gelen rahatsızlıklar
 • İnme ve felç meydana gelmesi
 • Kanama anevrizma
 • Beyin tümörü
 • Hipofiz adenomları
 • Glioblastom
 • Serebral palsi
Kistik Lezyon Tedavisi Nasıl Olur; Birden fazla kistik lezyon herhangi bir belirti göstermediğinden dolayı tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır. Aşırı büyüyen ve çevre dokulara baskı yapan ya da görüntü bozukluklarına sebep olan kistlerde aşağıdaki tedaviler uygulanabilir.

Aspire etmek; Kistik lezyonun içeriği, keseyi delen bir şırınga ya da araçlar vasıtası ile emilebilir. Bunun vasıtası ile kistik lezyon söndürülerek küçültülür.

Cerrahi müdahale; Bazı kistler açık ya da kapalı cerrahi metotlarla yerinden sökülebilir. Bu yöntem özellikle kistik lezyonun habis dokuya evirilme olasılığından var ise uygulanır.

İlaç tedavisi; Kistik lezyonda kullanılan ilaç uygulamaları kistik lezyonu bitirmek için değil, genelde kistik lezyonun alt tarafında olan sebepleri tedavi etmek için kullanılır.

Ev tedavileri; Kistik lezyonu evde sıkarak ya da patlatarak yok etmeye çalışmak kesinlikle önerilmez. Çünkü böylesi bir uygulama kistik lezyonu meydana getiren etkeni sadece azdırabilir, kistik lezyonun daha da büyümesine ya da iltihap kapmasına sebep olabilir. Bunun yerine aşağıdaki uygulamaları yapmak daha sağlıklı sonuç verir.
]]>
Nodüler Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/noduler-lezyon.html Sun, 02 Dec 2018 09:37:30 +0000 Nodüler lezyon, içi dolu kitle anlamına gelmektedir. Belirli hastalıkların sebep olmuş olduğu vücutta gelişen değişikliklerdir. Bu değişikliklerin boyları yaklaşık olarak 1 cm'den 6 cm'ye kadar değişebilen doku büyümelerine Nodüler lezyon, içi dolu kitle anlamına gelmektedir. Belirli hastalıkların sebep olmuş olduğu vücutta gelişen değişikliklerdir. Bu değişikliklerin boyları yaklaşık olarak 1 cm'den 6 cm'ye kadar değişebilen doku büyümelerine denilmektedir. Yuvarla ya da oval biçimde oluşum göstermektedir. Normal hava olan ac parankimi sayesinde çevrelenen ve parankimden ayrı olarak net bir biçimde fark edilebilen gölge koyuluğunda oluşmaktadır. En geniş çapı 5 cm'den büyük olanlara ise kitle denilmektedir. 

Nodüler Lezyon Nasıl Ortaya Çıkar

Nodüler lezyonlar bazen gözükürler bazen de yapılan testler sonucu ile ortaya çıkabilir.Bir hastalık sebebiyle ortaya çıkan hastalığın bıraktığı hasar olarak kabul edilebilir. Çoğu abse, kitle, tümör şeklinde olabilir. Bunlar bulundukları yerde yer kaplayan ve ağırlık oluşmasına neden olan lezyonlardır. Bazen de bazıları yer kaplamazlar. Bunlar çevre dokulara baskı uygulamadıkları nedeni ile aynı zamanda çevrelerindeki kanın hepsini kendilerine çektikleri için tam tersi gelişen bir büzüşmeye neden olmaktadırlar. Nodüler lezyon çevrelerindeki dokulardan daha farklı bir şekilde oldukları için her zaman fark edilebilirler. Genellikle bir hastalık sonucu ile oluşurlar. 

Nodüler Lezyon Tespiti Nasıl Yapılır

1 cm ve üzeri olan nodüler lezyonlar yapılan test ile belli olurlar. Daha küçük olanlar ise ultrasonla ortaya çıkarlar. %95'i iyi huylu bir şekilde gelişir iken %5'i ise kötü huylu olarak oluşur. Hormon üretimi çok fazla olanlar her zaman tehlikelidir. Diğerleri ise tehlikesiz olarak kabul edilmektedir. Aşırı hormon üretenlere sıcak nodül denilmektedir. Troid nodülleri hiç bir şekilde ve zamanda sıkıntı oluşturmazlar. Görüntülendiği zaman ortaya çıkarlar. Testler ve ultrason yolu ile tesadüfi olarak ortaya çıkarlar. Çünkü bu rahatsızlık sebebi ile herhangi bir sıkıntılı durum ortaya çıkmaz. Sadece sıcak nodüllerde hormon fazlalığı ile yakınmalar olabilmektedir. Yalnız her zaman bir kaç farklı yerde ultrason kontrolü yapılmasında yarar vardır. Bu şekilde gereksizce yapılmış ameliyatlardan kurtulunabilir. Nodüler lezyon ortaya çıkması ve ilerideki tedaviler için ultrason en önemli tetkiklerden birisidir. Nodül değerlendirilmesi açısından ultrason her zaman şart olmaktadır. Bu tetkiği yapacak olan radyolog kişinin yeteneği de çok önemli bir etkendir. Ultrasonda belirlenen nodüler lezyonlar, normal ekolu, aşırı ekolu ya da düşük ekolu olarak üçe ayrılmaktadır. 


]]>
Cilt Lezyonları https://www.lezyon.gen.tr/cilt-lezyonlari.html Mon, 03 Dec 2018 04:35:48 +0000 Cilt Lezyonları, Çoğunlukla cilt hastalıklarında duyduğumuz lezyonlar ciltte olan döküntüleri ifade ediyor. Peki lezyon nedir, neden lezyon oluşur, bu lezyonların türleri nelerdir. Lezyon bir tür doku bozukluğundan olur. Organiz Cilt Lezyonları, Çoğunlukla cilt hastalıklarında duyduğumuz lezyonlar ciltte olan döküntüleri ifade ediyor. Peki lezyon nedir, neden lezyon oluşur, bu lezyonların türleri nelerdir. Lezyon bir tür doku bozukluğundan olur. Organizmada çoğunlukla hastalık veya travma sebebi ile tahrip olmuş normalden değişik yani anormal doku bozukluklarına lezyon ismi verilir.

Cilt Lezyonları Nelerdir

Nevüsler-Benler: Lezyonlar çoğunlukla iyi huylu olurlar. Ailesel yatkınlık da mümkündür. Vücudun bir çok bölgesinde oluşması da mümkündür. Genellikle el ayası ve ayak altı yani tabanı ile bir de genital bölgede olanların kötü olma olasılığı çok fazladır yani kötüye dönme potansyeli çok fazladır. Bu sebeple hastaların olan kişiler kendilerini ve yakınlarını bu konuda bilgilendirmeleri, erken tanı konması için çok önemli olacaktır. Displastik nevüs diye bilinen ve malignleşmeye doğru ilerleyen benler dermatolog olan hekimler tarafından kontrolü ile erkenden teşhis konulmakta ve ameliyat olarak alınması gereklidir. Nevüslerin dermoskopi ile takip edilmesi çok önemlidir. Fakat asıl önemli olan alınan nevüsülerin patolojik olarak değerlendirilmesidir. Derinin lokal yada yaygın bir biçimde setleşmesi nedeni ile ortaya çıkan bağ dokusunun çoğalmasına bağlı bir belirtidir. Sertlik palpasyonla belirlenir. Sekloroz sklerodermilerde,staz dermatitinde kronik lenfödemde olur.

Güneş Lekeleri: Hamilelikte ortaya çıkma potansiyeli çoğaltır. Hormonal denge çok önemlidir. Güneş gibi UV kaynaklı olanlara solaryum, PUVA tedavisi yapılması çok iyi olur. Maruziyet tetikleyici bir rol oynadığı bilinir. Tedavisi güç, zor ve inatçı olan lezyonlardır. Peeling, mezoterapi gibi tedavilerle de azaltılır ya da yok edilebildiği bilinir. Fakat tekrarlama yani yeniden olma oranı da oldukça yüksektir.

Cilt lezyonu tedavisi: Cilt lezyonu eğer kuru ise ıslatılmalı, ıslak ise kurutulmalıdır. Kabukların kabarıp kalkınca temizlenmesi için faydalı olur. Kaşıntı olan yerlere pudra sürmek iyi gelir. Doktor Anti pudritik reçete edebilir.

]]>
Hipoekoik Solid Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/hipoekoik-solid-lezyon.html Tue, 04 Dec 2018 01:17:58 +0000 Hipoekoik solid lezyon, tiroid ve meme hastalıklarında sıkça karşılaşılmaktadır. Daha çok yetişkinlerde görülen tiroid nodül rahatsızlığı her yaştan şahıslarda görülebilir. Kimi zaman çocuklarda bile “hipoekoik solid Hipoekoik solid lezyon, tiroid ve meme hastalıklarında sıkça karşılaşılmaktadır. Daha çok yetişkinlerde görülen tiroid nodül rahatsızlığı her yaştan şahıslarda görülebilir. Kimi zaman çocuklarda bile “hipoekoik solid lezyon” neticesine varılabilir. Bu rahatsızlığın esas nedeni, normalde tiroid bezinde olmaması gereken şişlik ve lekelerin olmasıdır.

Hipoekoik Solid Lezyon
sonucu, meme kanseri gibi hallerde de sıkça  görülür. Hipoekoik solid lezyon, bedenin herhangi bir bölgesinde tespit edilen dokularda kitlelerin ve şişliklerin gözlenmesidir. Bayanlarda daha çok sağ üst meme kısmında meydana gelen bu kitleler için, uzmanlar tarafından bir çok test uygulanır. Yapılan testler neticesinde ise sağ üst memede ur gözlemlendiyse, “Hipoekoik Solid Lezyon” teriminden bahsedilir. Hekimler yönünden bu hal genellikle “Sol meme üzerinde şu kadar santimetre hipoekoik solid lezyon izlenmiştir” gibi cümlelerle ifade ederler.

Lezyon, vücudun bir bölümündeki doku sorunu ya da doku hasarını açıklamakta sarfedilen bir tıbbi terimdir. Hipoekoik solid lezyon neticesine, uygulanan testlerden ardından bedenin bir bölgesinde doku bozulmalarına rastlandığından varılır. Karaciğer, göğüs, rahim, tiroid, gibi bir çok bölümde rastlanabilen bu kitleler kötü huylu ve iyi huylu tümör olarak ayrılırlar. İyi huylu kitlelerde takip edilmediği sürece kötü huylu tümörlere dönüşebimektedirler. Bu amaçla hipoekoik solid lezyon neticesine varıldığında, hekim denetimi devam etmeli ve lüzumlu muayeneler aksatılmamalıdır. Vücudun detaylı mekanlarındaki doku sorunu olduğunda, hipoekoik solid lezyon neticesine varıldığından bahsetmiştik. Testlerin akabinde alınan bu sonuç  işaretçi olabilir. Göğüs, akciğer, tiroid ve rahim gibi bedenin birçok bölgesinde rastlanabilen tümörler iyi huylu ya da kötü huylu olabilir. İyi huylu kistler de takip edilmediği ve izlenmediği zaman, kötü huylu kistlere dönebileceğinden çok dikkatli olunması gerekir.

Hipoekoik Nodül Kanser midir


Tiroid nodülü olan bireylerin ilk aklına gelen olasılık bu kitlelerin kanser kaynaklı olmasıdır. Öncelikle şunu bildirelim ki, nodülün kanserle bağlantısı olabilir fakat bu lüzumlu araştırma ve incelemeler neticesinde ortaya çıkar. Maalesef hipoekoik nodüller kimi zaman trioid bezi kanserini işaret edebilmektedir. Troid nodülünün sebebinin kanser olma seviyesi yüzde %10-20 arasında değişebilir. Yani düşükte olsa olasılık söz konusudur. Erken tespit ve tedavi, iyileşme şansınızı artıracak ve hızlandıracaktır. Hipoekoik lezyon, karanlık bir bölümde bulunduğundan ultrason muayenesi esnasında görülebilir. Bu tür normal olmayan haller bedenin rastgele bir yerinde ortaya çıkabilmektedir ve kesinlikle kanser manasına gelmez. Kan testleri, biyopsiler ve ileri radyolojik çalışmalar Hipoekoik solid lezyon kompozisyonunu tespit etmek için lüzumlu olabilir.
]]>
Kitlesel Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/kitlesel-lezyon.html Tue, 04 Dec 2018 11:14:10 +0000 Kitlesel Lezyon, doku üzerinde meydana gelen kitle şeklindeki yapı bozulması olarak tanımlanabilir. Lezyon biyolojik anla içerisinde kullanılsa da en çok tıp alanında ele alınmaktadır. Kitlesel lezyonlar bir hastalığın be Kitlesel Lezyon, doku üzerinde meydana gelen kitle şeklindeki yapı bozulması olarak tanımlanabilir. Lezyon biyolojik anla içerisinde kullanılsa da en çok tıp alanında ele alınmaktadır. Kitlesel lezyonlar bir hastalığın belirleyicisi olarak ya da bir hastalıktan sonra vücut içerisinde ortaya çıkan kitleler şeklinde oluşmaktadır. Vücut içerisinde bir doku bozukluğu oluştuğu zaman bu hastalığa hemen bir kitlesel lezyon tanısı konulamaz. Çünkü bu tanının sonucu yapılan testler ve ultrason sonuçlarıyla ortaya çıkabilmektedir. 

Kitlesel Lezyon Nedenleri

Kitlesel lezyon çoğunlukla iyi huylu algılanması gereken bazen de kötü huylu olarak çıkan bir hastalık belirleyicisidir. Bilinebilecek hiç bir nedeni yok iken ortaya çıkmış bulunan kitleler bir patoloji sonucundan geçilmelidir. Nitelikleri olmayan bazı lezyonlar tümör sonucu ile ortaya çıkabilmektedir. Kitlesel lezyonlara en çok kadınlarda rastlanılmaktadır.En çok kadınlarda ve kadınların meme bölgesinde görülebilecek olan bu lezyonlar her iki cinsteki kişilerde ise boyun, koltuk altı, kasık, karın, kol ve ya bacaklarda görülebilmektedir. Aynı zamanda kitlesel lezyonlar insan vücudu içerisindeki organlarda da seyir halinde olabilmektedir. 

Kitlesel Lezyon Tedavi Yöntemleri Nelerdir

Vücudumuzda çeşitli organlar içerisinde istenmeyen hücrelerin var olarak büyümesi, birikmesi ve boyutlarının artık kolay bir şekilde görülebilecek hale gelmiş olması ile fark edilen zararlı olabilecek olan hücre birikimlerine kitlesel lezyon diyebiliriz. Bu kitleler kimi kez kansere neden olabilirken kimi zamanda iyi huylu patolojik sonuçlar vermektedir. Bu kitlesel lezyonlar kimi zaman ise farklı hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Kitlesel lezyonlar 5 cm den büyük olurlar. Organlarda lezyon birikimlerinin farkına varılmazsa bunun sonucu olarak kitlesel lezyonların oluşmaya başlandığı görülebilir. Ve bu durum daha büyük hastalıklara yol açabilmektedir. Bu hastalıklar ile ilgili hemen bir karar vermeden evvel alanında uzman bir doktora başvurulmalı ve tavsiyeleri, kontrolleri üzerine hareket edilmelidir. Bir kaç farklı doktor gözetimi altında tanı almak gerekebilir. Bazen yetersiz bazen de gereksiz hallerde ameliyat olmak gerektiği sonucu ortaya çıkabilmektedir. Her zaman için farklı doktorlara muayene olmakta yarar vardır. Tedavi yöntemler olarak öncelikle tıbbi uygulamalar yapılır. Yeterli görülmediği ve hastalığın yayılmaya başladığı durumlarda cerrahi müdahale ile kitlesel lezyonlar yok edilebilmektedir. 

Kitlesel Lezyon Kişilerde Hangi Bölgelerde Görülebilir

Kitlesel Lezyonlar lezyonların birikmesi sonucu olarak istenmeyen hücre oluşup gelişmesine yol açan birikimlerin oluştuğu her bölge üzerinde görülebilmektedir. Böbrekler, akciğer, karaciğer gibi bütün organlar ele alınabilmektedir. Kitlesel lezyonlar aynı zamanda cilt yüzeyinde kol, bacak, karın gibi yerlerde de belirgin bir şekilde görülebilirler. 
]]>
Metastatik Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/metastatik-lezyon.html Tue, 04 Dec 2018 12:19:29 +0000 Metastatik lezyon, Metastaz, kanserin kaynağını aldığı organdan daha uzak bir yere yayılmış olduğunu ifade eder. Bu nedenle kanserin daha ileri bir evrede olduğunu göstermesi açısından kötü bir işaret olarak kabul edilir Metastatik lezyon, Metastaz, kanserin kaynağını aldığı organdan daha uzak bir yere yayılmış olduğunu ifade eder. Bu nedenle kanserin daha ileri bir evrede olduğunu göstermesi açısından kötü bir işaret olarak kabul edilir. Kanser, fazla sayıda basamağı olan bir hastalık sürecidir. Bu hal hücre çoğalmasının kontrolden çıkmasıyla başlar ve eğer erken  teşhis edilip tedavi edilemezse, kanserleşen hücrelerin uzak dokulara yayılmasıyla sürer. Kanserin başladığı organ dışına çıkarak diğer organlara yayılmasına metastaz adı verilir.

Metastatik lezyon: Metastaz yapma, kan dolaşımıyla da lenf sistemi aracılığıyla olur. Kan yolu ile  yayılmada, kanser hücreleri yakındaki yeni oluşmuş ya da oluşmakta olan kan damarlarına girerek dolaşıma katılır. Böylece bedenin diğer bölgelerine sirayet eder. Kanser hücrelerinin bedene yayılmasında rol alan bir diğer mekanizma olan lenfatik yayılmadaysa, kanser hücreleri lenfatik sisteme girer ve böylece farklı lenf nodlarına taşınarak ikincil tümörler meydana getirirler. Metastatik tümörlerin meydana gelmesinde ve yayılmasında rol alan bir başka mekanizma da transkoelomik metastazdır. Bu mekanizmada, var olan tümörler beden boşluklarından bitişik doku ya da organlara yayılmaktadır. Transkoelomik metastaz genellikle pankreas, kalın bağırsak ve rahim kanserlerinde oluşur.

Kanser hücrelerinin kan yada lenfatik sisteme girmeleri her zaman metastazla neticelenmez. Bunun nedeni, kanserleşen hücrelerin çoğunun dolaşım sistemlerinde taşınırken ümmin sistem hücreleri tarafından tanınarak öldürülmesidir. Metastaz olayını gerçekleştirebilen hücreler, ümmin sistemden kaçabilecek yeni niteliklere sahip olmasını sağlayan mutasyonlar geçirir. Bu  vesileyle  yeni doku ve/veya organlara taşınan kanser hücreleri yeni tümörler oluşturma yeteneğine kavuşurlar.

Kanser hücreleri, genetik değişimler sayesinde yalnızca ölüm mekanizmalarından kaçmaz, bununla birlikte metastazda önemli bir rol oynayan anjiyogenez olayını da tetikleyebilecek yeteneğe kavuşurlar. Normal fizyolojik şartlarda, mevcut kan damarlarından yeni damarların oluşması olarak tanımlanan anjiyogenez sınırlı olmasına karşın, tümör anjiyogenezi sınırsızdır. Tümör anjiyogenezi vesilesiyle, metabolik olarak devamlı aktif olan kanser hücrelerinin artan besin ve oksijen gereksinimi karşılarlar.

Kanser hücreleri, yeni organlarda tümör oluşturabilmeleri için öncelikle vardıkları organlara yerleşmeleri gerekir. Bunu yapan, hücrelerin kimlikleri olarak bilinen glikokaliks tabakasıdır. Glikokaliks, hücre zarında bulunan yağ moleküllerine şeker moleküllerinin bağlanması neticesi ortaya çıkar. Bu vesileyle organlar kanser hücrelerini, kendi hücreleri olarak algılar ve yapılarına katar. Bu şekilde kanser hücreleri organların içine yerleşerek ürer ve yeni tümörler oluşturur.

Kanserin nerede başladığı bedenin hangi kısımlarına yayılacağı konusunda önemli bir rol oynar. Bu duruma bir örnek olarak kalın bağırsakta ortaya çıkan kanser hücrelerinin karaciğere yayılması gösterilebilir. Çünkü bağırsaktaki kan karaciğere geçmektedir ve  kanser hücreleri kalın bağırsaktan karaciğere kolayca ulaşabilir.

Oluştukları organlardan  farklı kısımlara göç edebilme becerisine sahip olan kanser hücrelerinin köken aldıkları kanser tipine bağlı olarak metastatik hedefleri bulunmaktadır. 


]]>
İntraepitelyal Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/intraepitelyal-lezyon.html Wed, 05 Dec 2018 05:20:30 +0000 İntraepitelyal Lezyon, intraepitelyal lezyon ifadesine pap smear test sonuçlarında rastlanılır. İntraepitelyal lezyon rahim kanseri öncesinde olabilecek anormal hücrelerin varlığını gösterir. Test sonuçlarına göre İntraepitelyal Lezyon, intraepitelyal lezyon ifadesine pap smear test sonuçlarında rastlanılır. İntraepitelyal lezyon rahim kanseri öncesinde olabilecek anormal hücrelerin varlığını gösterir. Test sonuçlarına göre intraepitelyal lezyon LSIL ifadesi düşük derece, intraepitelyal lezyon HSIL ise yüksek derece de olabilen lezyonların ifade ediliş biçimidir. Başta bulunan H ve L harfleri İngilizce High ve Low kelimelerinin ilk harfidir.    

İntraepitelyal lezyon ne demektir

Rahim ağzı rahmin dar ve alt ucudur. Rahim ağzı ince bir doku tabakası ile kaplı olup, bu doku ağzımızın içindeki deriye benzemektedir. Bu dokuyu oluşturan hücreler daima büyüme halindedir. Büyüme sırasında tabandaki katmanda bulunan hücreler rahim ağzının yüzeyine hareket ederler. Yüzeye ulaştıklarında ise dökülürler. Bu süreçte bazı hücreler anormalleşir. Smear testi de bu anormal hücreleri tespit etmek için kullanılan bir yöntemdir. 

İntraepitelyal lezyon ise smear sonuçlarının açıklanmasında kullanılan bir terimdir.Günümüzde uygulanan pap smear testi rahim ağzı kanserinin henüz ileri safhaya geçmeden tanı ve teşhisinde kullanılan oldukça önemli testlerden biridir. Pap smear testinin hem maliyeti çok düşüktür hem de yaygın olarak tüm kliniklerde ve hastanelerde yapılan bir testtir. Smear testi rahim ağzında bir enfeksiyon olup olmadığını ve rahim ağzındaki hücrelerin normalden farklı bir şekilde gelişip gelişmediğini tespit eder. Ve rahim ağzı kanserini tespit etmek için kullanılan bir testtir. Smear esti kadı sağlığı açısından çok önemli bir taramadır. Bazı anormal hücreler kanser öncesi veya kanser durumunda olabilir. Bir smear testi sonucunda ki HSIL değişiklikler LSIL değişikliklere göre lezyonların daha yüksek ihtimal ile kansere dönüşmesinin mümkün olabileceğini ifade eder.    

Yaptırmış olduğunuz smear testi sonuçlarında, intraepitelyal lezyon yönünden negatif yada intraepitelyal lezyon negatif inflamasyona  sekonder reaktif hücresel değişiklikler, veya intraepitelyal lezyon açısından negatif servikovajinal smear inflomasyon bulgular gibi ifadeler yer alır.

İntraepitelyal lezyon negatif cümlesinin anlamı smear testi sonucunuzun temiz olduğu  anlamını içermektedir. İntraepitelyal lezyon pozitif ifadesinde ise doktorunuz size gereken açıklamaları net biçimde yapacaktır.

]]>
Hiperekojen Lezyon Nedir https://www.lezyon.gen.tr/hiperekojen-lezyon-nedir.html Thu, 06 Dec 2018 00:53:22 +0000 Hiperekojen Lezyon Nedir, Radyoloji raporlarında çokça karşılaşılan hiperekojen nedir Herhangi bir nedenle tetkik yaptıranlar çokça eline aldıklarında bu sonucu okuyarak merak edebiliyorlar. Raporu doktora gösterene kadar onu  a Hiperekojen Lezyon Nedir, Radyoloji raporlarında çokça karşılaşılan hiperekojen nedir Herhangi bir nedenle tetkik yaptıranlar çokça eline aldıklarında bu sonucu okuyarak merak edebiliyorlar. Raporu doktora gösterene kadar onu  araştırmaya başlayabilirler. Tıbbi bir terim olan Lezyon bir dokunun patolojik bir sebepten dolayı paralanması yani bozulması doku veya görümünün hasara uğraması olarak ifade edilebilir. Belirli hastalıkların neden olduğu  vücutta olan değişiklere lezyon adı verilir. Lezyonlar bazen gözle görünür bazende belirli testlerle ortaya çıkabilir. 

Hiperekojen Lezyon Nedir

Ultrason grafik de kemik metal ve gazda görülen açık beyaz yada açık gri renk yansımaları hiperekoik olarak tanımlanabilir. Hiperekojen tanımı ultrason grafik sırasında ilgili bölgede parlak beyaz veya gri renkte bölgeler görülmesidir. Özellikle hamilelerde ikinci trimesterde yapılan ultrason grafiklerde yaklaşık yüz hamilelikte izlenebilir. Ancak haftalar günler içinde kendiliğinden kaybolabilir. Ekojenitenin artması anlamındadır. Usg ses dalgaları ile çalışır ve yansıyan ses dalgasında eko denilebilir. Yansımasında fazla olduğu dokuların ekranda görünürlük ses dalgasının yansımasına göre daha açık görülebilir. Hiperekojen odakların bazı hastalıkların öngörüsünde bir belirteç olabileceği düşünülebilir. Yalnızca istatiksel olarak tanısal değer belirtebilir. Kalıtsal bir belirteç olabileceği uzmanlarca düşünülür. Yalnızca tanısal değer belirtebilir. Kalıtsal bir değeri asla yoktur. 

Ancak bu terimler radyoloji olarak çeşitli sorun veya değişiklikler tanımak için kullanılabilir. Sadece bie değil pek çok durumu anlatan kavramlar değişik hastalıklarda farklı yorumlanabilmektedir. Bunların ne anlama geldiğini ne demek olduklarını burada anlatmaya çalışmak ve yanlış ve yanıltıcı olabilirler. Bu nedenle sizden tetkikleri isteyen doktor bu konuda sizi en iyi aydınlatan kişi olabilecektir.
]]>
Memede Solid Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/memede-solid-lezyon.html Thu, 06 Dec 2018 19:08:48 +0000 Memede Solid Lezyon; Solid lezyon vücudun herhangi bir yerinde oluşan kitlelerin içlerinin tamamen hücre dolu olması, dokular arasında boşluk kalmaması ile oluşan kistlere verilen addır. Memede solid lezyon varlığı, sıkl Memede Solid Lezyon; Solid lezyon vücudun herhangi bir yerinde oluşan kitlelerin içlerinin tamamen hücre dolu olması, dokular arasında boşluk kalmaması ile oluşan kistlere verilen addır. Memede solid lezyon varlığı, sıklıkla memede ağrı ve ele kitle gelmesi şikayetleri ile başvuran hastaların ultrasonografik ve mamagrofik  incelemelerinin yapılmasının ardından biyopsi sonucu teşhis edilir. Memede oluşan kitlenin nodül yapısı incelenerek nödülün ekosu, büyüklüğü, çevre dokularda benzer nodüllerin oluşup oluşmadığı değerlendirilir. Solid lezyon varlığı çoğunlukla kanser habercisi olarak değerlendirilir ve tedavi kanser önleyici yöntemler baz alınarak uygulanır. Tedavi seçenekleri hastanın yaşı, solid lezyonun büyüklüğü, kişinin hastalık geçmişi, solid lezyonun yakınlardaki dokulara olan yapışıklığı gibi kriterler göz önüne alınarak belirlenir.

Memede solid lezyon belirtileri; Meme derisinde kalınlaşma, meme dokusunda renk değişimleri olması, ele gelen sert kitlemsi doku varlığı, memelerde hassasiyet, dolgunluk hissi, şişkinlik, meme başında kızarıklık ya da sebepsiz açılan yaralar, memede ya da meme başında içeri doğru çökme, meme başında akıntı, meme şeklinde değişiklik olması, koltuk altına doğru uzanan kitlesel yapılar ile memede sızı oluşması lezyonun belirtileri arasında sayılabilir.

Memede solid lezyon türleri; Memede oluşan 2 farklı türde solid lezyon bulunmaktadır. Bu türlerden biri atipik hücreler içeren ve kanser özelliği taşıyan lezyonlar iken diğeri sıklıkla süt bezleri ve  süt kanallarındaki tıkanmadan meydana gelen lezyon türleridir. Atipik hücre, normal hücrenin mutasyona uğrayarak bozulduğu hücre tipidir. Atipik hücre içeren lezyonlar sıklıkla kansere dönüşme riski taşırlar. Ailesinde meme kanseri geçmişi olan kadınların yüzde 20'sinde solid lezyon oluşma ihtimali bulunmaktadır.

Memede solid lezyon tedavisi; Bu tarz lezyonlarda erken teşhis çok önemlidir. Lezyonun büyüklüğüne göre tedavi yöntemi değişmektedir. Lezyon büyüdükçe cerrahi operasyon ihtimali artar. Lezyon geri dönülmez boyutlara ulaştığında ise tüm meme kaybedilebilir.  Özellikle 40 yaşından büyük kadınlarda solid lezyon varlığı meme kanserinin bir numaralı nedenidir. Kadınlar düzenli kontrollerini yaptırmalı ve şüpheli gördükleri durumları ihmal etmemelidir. 
]]>
Lezyon Kist https://www.lezyon.gen.tr/lezyon-kist.html Thu, 06 Dec 2018 19:28:59 +0000 Lezyon Kist, vücudun her yerinde olabilen küçük bir kisttir. Lezyon belirli hastalıkların neden olduğu vücutta olan değişiklere lezyon adı verilmektedir. Lezyonlar bazen gözükür bazen de oluşan hastalığın yerleştiği Lezyon Kist, vücudun her yerinde olabilen küçük bir kisttir. Lezyon belirli hastalıkların neden olduğu vücutta olan değişiklere lezyon adı verilmektedir. Lezyonlar bazen gözükür bazen de oluşan hastalığın yerleştiği organlarda farklı görülen anormalliklere lezyon denilmektedir. Lezyonların çoğu tümör ve abse gibi kitleler şeklinde olabilir. Bunlara yer kaplayan lezyonlar da denilebilir. Bulundukları bölgede yer kaplayan ve hacmi artmasına neden olan lezyonlar da diyebiliriz. Fakat bazı lezyonlar yer kaplamamaktadır. Bu lezyonlar çevre dokulara baskı yapmadıkları gibi çevresindeki kanın hepsini kendilerine çektiklerinden dolayı tersi bir büzüşmeye neden olur. Lezyonlar çevrelerinde normal dokudan farklı oldukları için bulunabilirler. Lezyonlara tanı koyulabilmesi için şekilleri şekilleri, kenarları, iç yapıları, çevre doku farkları ile değerlendirilirler. Genellikle bir hastalık sonrasında dokularda oluşan değişiklere lezyon da denilebilir.

Lezyon Kist Nedir

Açık bir yara ya da yara izi bir lezyondur. Lezyonları sınıflandırmak için en önemli olan boyut çok önemlidir. Birçok hastalığın belirtisi olan ve sınırları iyi belirlenmiş kabarık kırmızı lezyonların ayırıcı özelliği şekilleridir. Bazı lezyonlar iyi huyludur ve bazıları da kötü huylu olabilirler. Dokuların işlevlerini bitirdiği dokulardaki bozukluklara yol açabilirler. 

Lezyon Kist Belirtileri

Lezyon Kist Omurilikteki bir lezyon beyinden gelen sinir uyarılarını etkileyerek bacaklarda uyuşukluğa neden olabilir ve idrar yapma zorluluğu da yaşayabilir. Lezyon gözdede oluşabilir gözde oluşan lezyon bulanık görme ve renk algılama sorunları da oluşabilir. Bazı lezyonlar ise hiçbir rahatsızlık vermez ve gözle gözükmez. Fakat incelenmesi gerekir. İncelenmemesi dahilinde daha kötü hastalıklara yol açabilir.

Lezyon Kist Tedavisi

Birçok kist lezyon çok zor belli olduğu için tedaviye ihtiyaç bırakmamaktadır. Aşırı büyüyen ve civar dokulara baskı uygulayan ve görüntü bozukluklarına neden olabilen kistlere söyle tedaviler uygulanabilir :

Aspire Etmek: Kist lezyonun içeriği keseyi delen bir şırınga veya katerter yardımı ile emilip çıkarılabilir. Bu sayede lezyon kist söndürülerek küçültülebilir. İhtiyaç duyulduğu zamanda lezyon kist duvar yapıları da emilerek bu yabancı oluşumu tamamen yok edebilir. 

Cerrahi Müdahale: Bazı kistler açık veya kapalı ve cerrahi metotlarla yerinde eritebilir veya alınabilir. Bu yöntem özellikle kist habis dokuya söz konusu olabilir. 

İlaç Tedavisi: Kist kullanılan ilaç tedavileri kisti yok etmek amacı ile değil sadece bu kistin altında yatan nedenleri tedavi etmek için kullanılır. 

Ev Tedavileri: Kist lezyon evde sıkarak veya patlatarak yok etmeye çalışmanızı asla önerilmez. Çünkü böylesi bir müdahale kiste neden olan etkeni azdırıp iyice artmasına neden olabilir, kist lezyonun büyümesine veya iltihap kapmasına neden olabilir ve bu iltihap büyük hastalıklara neden olabilir. Bunun yerine aşağıdaki tedavileri uygulayarak kisti yok edebilirsiniz eğer geçmez ise en yakın bir uzmandan yardım almanız önerilir.
 • Birkaç damla çay ağacı yağı damlatarak kistin etrafını 10-12 saat boyunca sarılı bırakmak
 • Aleo vera içerikli kremler uygulamak 
 • Hint yağı ile pansuman yapılabilir.
]]>
Benign Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/benign-lezyon.html Fri, 07 Dec 2018 14:04:37 +0000 Benign Lezyon, Benign, kelime anlamı olarak iyi huylu, selim anlamlarına gelmektedir. Tıp litaratüründe dokular arasındaki lezyonlar, kist ve tümörler kötü huylu değilse benign olarak adlandırılırlar. Kadınlarda benign lezyonla Benign Lezyon, Benign, kelime anlamı olarak iyi huylu, selim anlamlarına gelmektedir. Tıp litaratüründe dokular arasındaki lezyonlar, kist ve tümörler kötü huylu değilse benign olarak adlandırılırlar. Kadınlarda benign lezyonlar en çok meme çevresinde ve memede görülür. Yaş, hormonsal değişiklikler, yağ nekrozu, süt bezlerinde tıkanma yada iltihaplanma gibi faktörlere bağlı olarak meme çevresinde görülen benign lezyonlar farklı şekillerde adlandırılırlar. Tedavileri kolay olup sağlık açısından çok ciddi riskler oluşturmazlar yine de benign lezyon uzun süre tedavi edilmez ve gözetim altında bulundurulmazsa dokularda mutasyona neden olarak malign (kötü huylu) yapılara evrilebilir. Bu yüzden kontroller aksatılmamalı ve tedavi süreci ihmal edilmemelidir.  

Benign lezyon türleri
 • Fibrokistik meme lezyonu; Kadınların yüzde 80'inde görülebilen meme lezyonudur. Değişik sayı ve yapıdaki benign kistler bağ dokusu artışı ile kendini gösterir. 21 yaş altı kadınların yüzde 10'unu etkileyen fibrokistik benign lezyonlar meme dokusu içerisinde yuvarlak ince bir zar içerisinde sıvı birikmesi ile oluşur. Özellikle adet öncesi dönemde bu lezyonlar ağrı ve sızıya neden olurlar. Menopoz dönemindeki kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Sayıları çok artmadıkça fark edilmeyebilirler. İlerleyen süreç içersinde lezyon şişlikler ve deride kalınlaşma ile kendini gösterebilir. Radyolojik görüntüleme ile düzenli kontrollerin yapılması sağlanmalıdır. Fibrokistik benign lezyonlar yüzde 80 oranında doğum kontrol hapları ile başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. 
 • Fibroadenom; Kansere dönüşmesi beklenmeyen benign meme tümörleridir. Radyolojik muayene ile kolaylıkla tespit edilebilir. 25 yaş altı kadınlarda daha sık gözlenmekle birlikte fiziksel rahatsızlıktan çok psikolojik rahatsızlıklara sebep olurlar. İlaçla tedavi yaklaşık 2 yıl sürer. Bu süreç boyunca düzenli olarak tümörün büyümesi kontrol edilir. İlaçlı tedaviden sonuç alınamazsa cerrahi müdahale ile çıkartılabilir. 
 • Sistosarkom filloid benign; Kötü huylu olmamakla birlikte çok hızlı büyümesi endişe duygusuna neden olur. Zamanında müdahale edilmezse tüm meme dokusunun yerini alabilir. Sıklıkla cerrahi operasyonla çıkarılır, yeniden tekrarlamaması için ilaç tedavisi uygun görülebilir. 
 • Yağ nekrozu; Benign lezyonlar içinde kanserle en çok karıştırılan türdür. Tüm memede görülebildiği gibi meme başına yakın bölgede daha sık görülür. Cilt yüzeyinde kalınlaşma, renk değişimi, meme başında çekinti, Düzensiz kenarlı, sert dokuya sahip ele gelen kitle ağrısız bir şekilde kendini gösterir. Müdahale edilmeden önce uzun süreli takibi yapılır. Genellikle bir meme travması sonrasında ortaya çıkar. Memede gelişen bir enfeksiyon, meme bölgesine yapılan cerrahi bir operasyon ya da radyoterapi uygulamaları yağ nekrozuna neden olmaktadır.  
 • Mastit; Memede gelişen bir iltihabi enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan benign türüdür. Sıklıkla kadınların emzirme dönemlerinin sonunda memede süt birikmesine bağlı olarak gelişir. Memede kızarıklık, şişlik ve yangı hissi ile kendini gösterir.  
Benign lezyon tedavisi; Tedavi lezyonun büyüklüğü, lezyona neden olan komplikasyonlar, kişinin hastalık geçmişi ve gördüğü tedavilere göre farklı şekillerde uygulanabilir. İlaçlı tedaviden cerrahi operasyona kadar değişen farklı yöntemler doktorun yapacağı detaylı incelemelerden sonra kesinlik kazanır.
]]>
Hiperintens Lezyon Nedir https://www.lezyon.gen.tr/hiperintens-lezyon-nedir.html Fri, 07 Dec 2018 21:19:25 +0000 Hiperintens Lezyon Nedir: Multipl skleroz MS, santral sinir sisteminin en çok görülen inflamatuar demyelinizan hastalığı olarak bilinen. Hastalığının tespitinde MRG ve BOS bulguları olma ihtimali vardır. MRG’deki lezyonlara göre Hiperintens Lezyon Nedir: Multipl skleroz MS, santral sinir sisteminin en çok görülen inflamatuar demyelinizan hastalığı olarak bilinen. Hastalığının tespitinde MRG ve BOS bulguları olma ihtimali vardır. MRG’deki lezyonlara göre doğrudan MS tanısı koymak da hiç doğru bir şey değildir. T2A’da 9 ya da daha çok hiperintens lezyon olması MS rahatsızlığını düşündürür. BT’de hiperdens olarak gözlemlenen lezyonlar izlenmelidir. T1 ağırlıklı kesitlerde hiperintens iken T2 ağırlıklı kesitlerde bazıları hiperintens ya da hipointens olarak gözlemlenebilir. MRG’ de T2 ağırlıklı sekanslarda gözüken hiperintens lezyonlar, patolojik araştırmasında demyelinizan alanlar olmayan kısımlar tamamen normal beyin dokusu gibi de görülebilir. Bu durum da ise, beyaz cevher tutulmasında MRG’nin sensitivitesinin çok yüksek olduğunu ve henüz daha da patolojide tespit edilmeyen hafif derecedeki lezyonların görülebileceğini düşündürür. Haftada birkez yapılan MRG tetkikleri yeni T2 hiperintens lezyonların meydana gelmesi ile yani ortaya çıkması ile kontrast tutulumasının aynı zamana denk geleceğini ya da hemen peşi peşine gerçekleştiğini gösterir. MS’in erken ve doğru tanısı hızlı ve çabuk tedavi olanağı sağlayarak ilerki zamanda da oluşabilecek enflamasyonu ve olası bazı rahatsızlıkları önlemede çok önemlidir. 

Hiperintens Lezyon Nedir: Yalnızca MRG ile tanı koymak pek mümkün olmadığı için tek başına hiçbir test MS’e spesifik tanı yöntemi olamaz. MRG’nin, MS şüphesi olan kişilerde tanı koymak için yardımcı olma, izole klinik sendromu olan kişilerde olabilecek MS’in erken tanısı, klinik olarak başka tanıların ekarte edilmesi, kısa ve de uzun zaman prognozun tespit edilmesi, tedaviye cevep ve tedavi komplikasyonlarının tespit edilmesi gibi endikasyonları da vardır. Tıbbi terimler değişik sorun ya da hastalıkları görebilmek için kullanılır. Bu kavramlar yalnızca pek çok şeyi anlatabilirler. Bunların en iyi ve doğru yorumunu doktorunuz yapabilir. Bu terimlerin ne manaya geldiğini ve diğer bulguları da bilmeden burada değerlendirmeye çalışmak şaşırtıcı olabilir. Bu sebeple sizden tetkikleri isteyen doktor sizi en iyi ve doğru şekilde bilgilendirecektir. MR raporunda gösterilen bu terimlerin kesinlikle hekimler tarafından yorumlanması çok doğru olur.   
]]>
Karaciğerde Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/karacigerde-lezyon.html Sat, 08 Dec 2018 04:16:23 +0000 Karaciğerde lezyon; Birçok insanda çeşitli sebeplerden dolayı karaciğer lezyon oluşumu görülebilmektedir. Oluşan bu lezyonların bir çoğu iyi huylu olup, hayati bir tehdit içermez. Ancak bazı karaciğer lezyonları daha şiddetli Karaciğerde lezyon; Birçok insanda çeşitli sebeplerden dolayı karaciğer lezyon oluşumu görülebilmektedir. Oluşan bu lezyonların bir çoğu iyi huylu olup, hayati bir tehdit içermez. Ancak bazı karaciğer lezyonları daha şiddetli belirtilere yol açabilir ve kısa süre içerisinde uygun bir tedavi ile ortadan kaldırılması gerekir. Bulantı, kanama ve ağrı karaciğerde lezyon belirtileri arasında an çok görülen rahatsızlıklardır. Karaciğer lezyonlarında oluşan belirtilerin hepsinin kendine has belirtileri vardır.

Karaciğer lezyonu belirtileri;

Ağrı: karaciğer lezyobnlarında oluşan ağrı lezyonun iyi veya kötü huylu olmasından tamamen bağımsız olarak en sık görülen belirtisidir. Oluşan bu ağrının sebebi karaciğerde oluşan lezyonun karaciğer dokusuna baskı yapmasından kaynaklanmaktadır. Belirtilen bu ağrılara sebep olacak karaciğer lezyonlarının büyüklükleri ortalama olarak altı cm civarındadır. 

Kanama: Karaciğer lezyonlarında meydana gelen kanamalar karaciğerdeki tümörlerin bir belirtisi olarak karşımıza çıkar. Bu tür tümörler genellikle iyi huylu lezyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat nadiren de olsa karaciğerde görülen lezyonlarda adenom gibi büyük karaciğer tümörleri de kanamalara sebebiyet verir. 

Dolgunluk hissi: Karaciğerde meydana gelen lezyonların hemen hemen hepsinde alt ve üst kısımlarda dolgunluk hissi görülmektedir. Bu belirti genellikle karın bölgesi denilen yerde rahatsızlığa neden olur. O yüzdende gaz giderici ilaçlar almaya zorlamaktadır. Karaciğerde gerçekleşen lezyonların ilk belirtisi genellikle dolgunluk hissidir. 

Bulantı: Karaciğer organında oluşan lezyonlar ve kistler mide bulantısına neden olabilmektedir. Bu gerçekleşen bulantı aynı zamanda safra kesesinden kaynaklı safra kesesi içerisinde oluşan kistlerin bir neticesi olarak da görülebilir. Tam sebebi net olarak bilinmemekle beraber safra kanalı kistleri özellikle kadınlarda çok sık görülen bir rahatsızlıktır. 

Sarılık: Karaciğer organının fonksiyonlarını oluşan lezyonlardan ötürü yerine getirememesi sonucunda ciltte ve gözlerde sararmalara neden olur. Sarılık kandaki toksinlerin birikiminin bir göstergesi olarak bilinmektedir. 

Karaciğerde lezyon, her insanda oluşabilecek bir rahatsızlık olup nedeni oluşan lezyonun yeri ve konumuna göre değişiklik göstermektedir. Lezyonların büyüklükleri de aynı şekilde belirtilerin ne şekilde gerçekleştiğinin belirtisidir. Ayrıca lezyonların iyi huylu veya kötü huylu oluşu da hastalığın süreç kısmında çok büyük önem taşır.
]]>
Solid Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/solid-lezyon.html Sat, 08 Dec 2018 18:10:54 +0000 Solid Lezyon, etrafı kist duvarı adı verilen dokular ile çevrili olan, normal dokulardan daha farklı içi sıvı ile dolu kitlelere verilen isimdir. Bu sıvı farklı dokular ile çevrelendiği gibi sıvı alışverişi d Solid Lezyon, etrafı kist duvarı adı verilen dokular ile çevrili olan, normal dokulardan daha farklı içi sıvı ile dolu kitlelere verilen isimdir. Bu sıvı farklı dokular ile çevrelendiği gibi sıvı alışverişi de engellenirse ortaya çıkan oluşuma kist adı verilir. Solid kelime anlamı olarak, katı ve içi dolu anlamındadır. 

Solid lezyon nedir

Meme polikliniklerine başvuran hastalarda en sık görülen şikayet sebebi göğüste ağrı ve göğüste oluşmuş bir kitledir. Gençlerde solid meme kitlelerinin en sık nedeni fibroadenom daha ileri yaştaki hastalarda ise meme kanseridir. Meme kanserinde ilk bulgu göğüste oluşan bir kitledir. Özellikle hasta 40 yaş üzerinde ise değerlendirmeler ve tetkikler tamamlanıp kesin neticeye ulaşana kadar meme kanseri şeklinde değerlendirme yapılır. Meme de ele gelen kistlerin bir kısmının içleri hücre doludur. Bu durumda olanlara solid kitle, içi sıvı dolu olanlara da solid lezyon adı verilir.

Solid lezyon meme bölgesinde oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Maalesef solid lezyon kitle çok zaman kötü huylu bir tümör habercisi olabilmektedir. Kadınlar elle yaptıkları muayenede bir kitle ile karşılaştıklarında hemen paniğe kapılırlar. Meme kanseri mamografi ile kesin bir şekilde tespit edilmektedir.

Memede rastlanılan kanser olmayan solid lezyonlar iki gruba ayrılır. Solid lezyonlarda kanser özelliği olmasa bile bu kistler kanser riskini göstermektedir. Bu durumda önemli olan kitlenin atipik hücre içerip içermediğidir. Atipik hücre içeren kitleler kanser oluşumuna daha elverişlidir. Atipik hücre, hücrenin normal görüntüsünün bozulması anlamına gelmektedir. Normal bir hücrenin kenserli hücreye dönüşmeden önceki evresini ifade eder. Atipik hücre kesin kansere dönüşür diyemeyiz fakat normal bir hücreye göre risk daha fazladır. Memede rastlanılan solid lezyonlar atipik hücre içerenlerde kanser riskinde artış olduğunu ifade etmektedir. Tabi ki bu durumda genetik özelliklerin de katkısı büyüktür.

Solid lezyon tedavisi nasıl yapılır

Solid lezyon aynen diğer kanser oluşumları gibi değerlendirilir. Memede solid lezyonun oluştuğu yer cerrahi müdahale yapmaya uygun ise ameliyat gerçekleştirilir ve hasta kanserli oluşumdan kurtulur. Ameliyat için uygun bir durum yok ise bu durumda ilaçla tedavi yoluna gidilir.

]]>
Hipoekoik Lezyon https://www.lezyon.gen.tr/hipoekoik-lezyon.html Sun, 09 Dec 2018 06:59:02 +0000 Hipoekoik Lezyon, Çoğunlukla halk arasında hastalığın olduğu yerlerde doku bozukluğu olarak bilinmektedir. Tıp alanında uzman hekimler tarafından yapılan test ve mr sonunda anlaşılmaktadır. Halk arasında doku bozukluğu olarak Hipoekoik Lezyon, Çoğunlukla halk arasında hastalığın olduğu yerlerde doku bozukluğu olarak bilinmektedir. Tıp alanında uzman hekimler tarafından yapılan test ve mr sonunda anlaşılmaktadır. Halk arasında doku bozukluğu olarak bilinen fakat tıp alanında hipoekoik lezyon olarak isimi verilen doku bozukluğudur. Yapılan çok çeşitli testler sonrasında meydana çıkan bu doku bozukluğu rahatsızlığı çoğunlukla yetişkinlerde olan yani görüle bir rahatsızlık olsa da hemen, hemen bütün yaş grubunda da görülmesi ihtimali vardır. Hipoekoik lezyon çoğunlukla meme ve tiroid hastalarında çok daha fazla olan bir hastalık türüdür. Hipoekoik lezyon hastalığı bilinen asıl nedenleri arasında hasta olan kişinin özellikle tiroid bezi bölgesinde olmayan şişlik ve lekelerin oluşması ile yani baş göstermesi ile oluşan bir durumdur. 

Hipoekoik Lezyon Sebepleri:  Hipoekoik lezyon hastanın bedenin doku olan her hangi bir doku kısmında oluşan kitle ve şişliklerin olması sonucunda meydana çıkan bir rahatsızlık şeklidir. Genellikle bayanlarda olan meme kanseri hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları nedeni ile çok fazla olan bir hastalık türü olarak hipoekoik lezyon bilinir. Uzman hekimler tarafından genellikle kadınların sağ üst meme kısmında oluşan doku bozukluğu olması durumunda çok değişik ve çeşitli testler ile hipoekoik lezyon araştırması ile bu hastalık tedavi edilmeye başlanır. Ayrıca bu konuda uzman olan hekimler tarafından testler ile araştırılan ve yapılan bu testler sonucunda hastanın sağ üst meme kısmında tümör bulgusu olduğu görülür ise yani kanısına varılırsa işte bu duruma da uzmanlar tarafından doku bozukluğu olarak bilinen hipoekoit lezyon olarak bilinir. Son kanı olarak hipoekoik lezyon doku bozukluğu ve ya doku zedelenmesi manasına da geldiğini söylemek çok doğru olur. Hipoekoik lezyon hemen, hemen bedenin her kısmında oluşabilen doku bozulması olarak da bilinir. Genellikle hipoekoik lezyon hastası olan kişi göğüs, karaciğer, tiroid ve bir de rahim kısmında çok fazla oluşan doku bozukluğu ve kitleler oluşmasıdır. Fakat uzman doktorlar tarafından yapılan çok çeşitli ve değişik testler sonucunda görülen bu hipoekoik lezyonların yani bulunan bu kitlelerin kimi zaman kötü huylu kimi zamanda iyi huylu yani zararsız olduğu bilinir. Bulunan bu bulgular sonucunda hipoekoik lezyon iyi huylu olsa dahi sonradan kötü huyluya çevirebileceğinden dolayı hasta olan kişi devamlı doktor kontrolünde tutulursa çok iyi olur.


]]>